Object structure

Title:

Ciało i jego maskowanie u Gombrowicza

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (1996)

Creator:

Kühl, Olaf

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1996

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. E. Auerbach, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, t. 2, przekł. i wstęp Z. Żabicki, Warszawa L968, s. 37-38. ; 2. D. Danek, Oblicze. Gombrowicz i śmierć, w: Gombrowicz i krytycy, wybór i oprac. Z. Łapiński, Kraków 1984, s. 726. ; 3. Z. Freud, Leonarda da Vinci wspomnienia z dzieciństwa, w: Poza zasadą przyjemności, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1975, s. 402-403. ; 4. W. Gombrowicz, Bakakaj, Kraków 1986. ; 5. W. Gombrowicz, Dramaty, Kraków 1986, s. 325. ; 6. W. Gombrowicz, Dziennik 1963-1956, Kraków 1986. ; 7. W. Gombrowicz, Dziennik 1957-1961, Kraków 1986. ; 8. W. Gombrowicz, Dziennik 1961-1966, Kraków 1986. ; 9. W. Gombrowicz, Dziennik 1967-1969, Kraków 1992. ; 10. W. Gombrowicz, Ferdydurke, Kraków 1986. ; 11. W. Gombrowicz, Kosmos, Kraków 1986. ; 12. W. Gombrowicz, Pornografia, Kraków 1986. ; 13. W. Gombrowicz, Proza, reportaże, krytyka 1933-1939, Kraków 1995. ; 14. W. Gombrowicz, Trans-Atlantyk, Kraków 1986. ; 15. O. Kühl, Stylistyka wypierania. O prozie Witolda Gombrowicza, Berlin 1995. ; 16. P.P. Pasolini, Co za nieszczęście nie znać Freuda ani Marksa, „Zeszyty Literackie" 1989 nr 27, s. 82, 84. ; 17. A. Sandauer, Schulz i Gombrowicz, czyli literatura głębin. Próba psychoanalizy, w: Zebrane pisma krytyczne. Studia o literaturze współczesnej, t. 1, Warszawa 1981, s. 620-621.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

59

End page:

68

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund