RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Postmodernizm a "sprawa polska" - przypadek "Miazgi"

Creator:

Bartoszyński, Kazimierz

Date issued/created:

1993

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (1993)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. J. Andrzejewski, Miazga, Warszawa [b. d.], s. 148.
2. B. Banasiak, Ogród koczownika. Deleuze — rizomatyka i nomadologia, "Colloquia Communia" 1988 nr 1-3, s. 268.
3. K. Bartoszyński, Teoria miejsc niedookreślenia na tle Ingardenowskiego systemu filozoficznego, w: Teoria i interpretacja. Warszawa 1985.
4. J. Bouveresse, Racjonalizm i cynizm, przeł. M. Kowalska, "Literatura na Świecie" 1988 nr 8-9, s. 369.
5. P. Bürger, Theorie der Avantgarde, Frankfurt/M. 1974.
6. D. Carroll, Reguły gry, przeł. G. Dziamski, w: Postmodernizm w perspektywie filozoficzno-kulturoznawczej, red. A. Zeidler-Janiszewska, Warszawa 1991.
7. J. Culler, Dekonstrukcja i jej konsekwencje dla badań literackich, przeł. M. B. Fedewicz, "Pamiętnik Literacki" 1987 z. 4, s. 247.
8. L. Dällenbach, Intertexte et autotexte, "Poétique" 1976 nr 27.
9. G. Deleuze, Różnica i powtórzenie, przeł. K. Matuszewski, "Colloquia Communia" 1988 nr 1-3.
10. G. Deleuze, F. Guattari, Kłącze, przeł. B. Banasiak, "Colloquia Communia" 1988 nr 1-3, s. 234.
11. J. Derrida, De la Grammatologie, Paris 1967, s. 72.
12. J. Derrida, Positions, Paris 1972, s. 30, 38.
13. U. Eco, Lector in fabula. Le rôle du lecteur ou la coopération interprétative dans les textes narratifs, przeł. M. Bouzaher, Paris 1985, s. 34, 53.
14. R. Federman, Surfikcja — cztery propozycje w formie wstępu, przeł. J. Anders, w: Nowa proza amerykańska. Szkice krytyczne, wyb., opr. i wstęp Z. Lewicki, Warszawa 1983.
15. M. Frank, Que est-ce que le Neo-structuralisme?, przeł. C. Berner, Paris 1989, s. 270.
16. R. Grubel, Die Geburt des Textes aus dem Tod der Texte, w: Dialog der Texte, hrsg. W. Schmidt, W.D. Stempel, Wien 1983, s. 222.
17. A. Grzegorczyk, Niekartezjańskie współrzędne w dzisiejszej humanistyce, Poznań 1992.
18. I. Hassen, Postmodernizm, w: Zmierzch estetyki — rzekomy czy autentyczny?, red. S. Morawski, przeł. U. Niklas, Warszawa 1987.
19. A. Huyssen, After the Great Divide, Indiana 1986.
20. J. Klinkovitz, The Self-Apparent Word. Fiction as Language— Language as Fiction, Carmondale 1984, s. 86-121.
21. R. Lachmann, Ebenen des Intertextualitätsbegriffs, w: Das Gespräch, hrsg. K. Stierle, R. Warning, München 1984, s. 136.
22. J. Landwehr, Fikcyjność i fikcjonalność, przeł. A. Nasiłowska, "Pamiętnik Literacki" 1983 z. 4, s. 301.
23. A. Łebkowska, Fikcja jako możliwość. Z przemian prozy XX wieku, Kraków 1991.
24. W. Mach, Życie duże i małe; Góry nad Czarnym Morzem, Łódź 1984. s. 326.
25. R. Nycz, Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy, w: Między tekstami. Intertekstualność jako problem poetyki historycznej, red. J. Ziomek, J. Sławiński, W. Bolecki, Warszawa 1992.
26. R. Nycz, Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu, Warszawa 1984, s. 43, 145-147.
27. J. N. Riddel, Od Heideggera do Derridy..., przeł. M.B. Fedewicz, "Pamiętnik Literacki" 1987 z. 4, s. 294.
28. M. Riffaterre, La trace de l'intertexte, "La pence" 1980 nr 215.
29. R. Rorty, Habermas and Lyotard on Postmodernity, "Praxis International" 1984 z. 1.
30. C. Russell, Sklepienie języka: autorefleksyjność współczesnej literatury amerykańskiej, przeł. J. Wiśniewski, w: Nowa proza amerykańska. Szkice krytyczne, wyb., opr. i wstęp Z. Lewicki, Warszawa 1983, s. 371.
31. T. Tanner, Entropia, przeł. Z. Lewicki, w: Nowa proza amerykańska. Szkice krytyczne, red. Z. Lewicki, Warszawa 1983.
32. A. Thiher, Words in Reflection. Modern Language Theory and Postmodern Fiction, Chicago 1984, s. 89.
33. T. Walas, O "Miazdze" Jerzego Andrzejewskiego, czyli o walce z szatanem..., "Pismo" 1989 z. 4.
34. P. Zeidler, Postmodernizm w świetle filozofii nauki, w: Postmodernizm w perspektywie filozoficzno-kulturoznawczej, red. A. Zeidler-Janiszewska, Warszawa 1991.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

36

End page:

54

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:69891 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 2, 2019

Number of object content hits:

64

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/72819

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information