Object structure
Title:

Metafizyka przypadku w "Lalce" Prusa

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (1993)

Creator:

Przybyła, Zbigniew

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1993

Description:

21 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

metaphysics ; Lalka ; Prus, Bolesław

References:

1. F. Araszkiewicz, Bolesław Prus i jego ideały życiowe, Lublin 1925.
2. J.S. Bystroń, Wyobraźnia artystyczna Bolesława Prusa, Warszawa 1922, s. 41.
3. B. Chwedczuk, Dziedzictwo romantyzmu w twórczości Bolesława Prusa, "Roczniki Humanistyczne KUL". Literatura Polska, t. XXXV (1987), z. 1, s. 74-75.
4. E. Czaplejewicz, Lalki Prusa i Platona, "Miesięcznik Literacki" 1987 nr 1, s. 51, 56-59.
5. R. Droux, Marionette Mensch. Ein Metaphernkomplex und sein Kontext von E.T.A. Hoffman bis Georg Büchner. München 1968, s. 78, 96.
6. K. Ehrenberg, Piśmiennictwo krajowe i zagraniczne. Bolesław Prus: "Lalka", w: Prus. Z dziejów recepcji twórczości, wybór i oprac. E. Pieścikowski, Warszawa 1988, s. 113.
7. S. Eile, Dialektyka "Lalki" Bolesława Prusa, "Pamiętnik Literacki" 1973 z. 1, s. 40-41.
8. S. Fita, "Pozytywista ewangeliczny". Problematyka religijna w twórczości Bolesława Prusa. "Roczniki Humanistyczne KUL". Literatura Polska, t. XXXV (1987), z. 1, s. 20.
9. B. Gawecki, Filozofia teoretyczna Bolesława Prusa, w: Szkice filozoficzne. Warszawa 1935, s. 21.
10. E.D. Hirsch jr., Interpretacja obiektywna, "Pamiętnik Literacki" 1977 z. 3, s. 318.
11. A. Hochfeldowa, Polska myśl filozoficzna w epoce pozytywizmu (II), w: 700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna w latach 1865-1895, cz. 1, oprac. A. Hochfeldowa, B. Skarga, Warszawa 1980, s. 69.
12. M. Inglot, Obraz idealnej miłości w "Lalce" Bolesława Prusa, "Acta Universitatis Wratislaviensis", no 240, "Prace Literackie" XVI, Wrocław 1974, s. 61, 74.
13. M. Jankowiak, Ironia i fabuła (Na przykładzie "Lalki", "Wesela" i"Próchna"), w: Fabuła utworu literackiego, "Rozprawy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika", Toruń 1987, s. 47.
14. W. M. Kozłowski, Monizm Spencera, "Przegląd Filozoficzny" 1904 z. 2.
15. F. Krupiński, Romantyzm i jego skutki, w: Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu, oprac. J. Kulczycka-Saloni, BN I 249, Wrocław 1985, s. 156-157.
16. J. Krzyżanowski, Przedmowa do: F. Araszkiewicz, Bolesław Prus i jego ideały życiowe, Lublin 1925.
17. J. Kulczycka-Saloni, Bolesław Prus w oczach potomnych, w: Z polskich studiów slawistycznych, seria 2: Nauka o literaturze, Warszawa 1963, s. 165.
18. J. Kulczycka-Saloni, Kilka uwag o scjentyzmie Bolesława Prusa, "Przegląd Humanistyczny" 1983 z. 9/10, s. 68.
19. J. Kulczycka-Saloni, O "Faraonie". Szkice, "Studia Historycznoliterackie", t. 26, Wrocław 1955, s. 13.
20. H. Markiewicz, Dialektyka pozytywizmu polskiego, w: Przekroje i zbliżenia. Rozprawy i szkice historycznoliterackie. Warszawa 1967, s. 36, 45.
21. H. Markiewicz, Pozytywizm, Warszawa 1978, s. 134.
22. H. Markiewicz, Wstęp do: B. Prus, Lalka. Powieść, t. 1, Warszawa 1964, s. 5-6, 21.
23. M. Massonius, Agnostycyzm, "Przegląd Filozoficzny" 1904 z. 2.
24. I. Matuszewski, Zwrot w twórczości Prusa ("Faraon"), w: Prus. Z dziejów recepcji twórczości, wybór i oprac. E. Pieścikowski, Warszawa 1988, s. 223.
25. W. Modzelewski, Naród i postęp. Problematyka narodowa w ideologii i myśli społecznej pozytywistów warszawskich. Warszawa 1977, s. 91.
26. A. Nowicki, Spotkania w rzeczach, Warszawa 1991, s. 294.
27. L. Okręt, O "Lalce" słów kilka, w: Prus. Z dziejów recepcji twórczości, wybór i oprac. E. Pieścikowski, Warszawa 1988, s. 105.
28. J.L. Popławski, Świat marionetek, w: Prus. Z dziejów recepcji twórczości, wybór i oprac. E. Pieścikowski, Warszawa 1988, s. 111.
29. B. Prus, Lalka, oprac. J. Bachórz, t. 1-2, BN I 262, Wrocław 1991.
30. B. Prus, "Ogniem i mieczem". Powieść z dawnych lat Henryka Sienkiewicza ocenił..., w: Wybór pism. Nowele, t. 3, Warszawa 1957, s. 455, 457.
31. B. Prus, Słówko o krytyce pozytywnej (Poemat realistyczny w 6 pieśniach), w: Wybór pism. Nowele, t. 3, Warszawa 1957, s. 529.
32. L. Przysiecki, Spencer w Niemczech, "Niwa" 1883, t..XXIV, z. 205, s. 48, 53.
33. M. Romankówna, Na nowych drogach. Studia o Elizie Orzeszkowej. Kraków 1948, s. 47.
34. B. Skarga, Przeszłość i interpretacje. Z warsztatu historyka filozofii. Warszawa 1987, s. 274.
35. W. Spasowicz, Rzecz o wolności woli. Prawa naśladownictwa Tarde'a, w: 700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna w latach 1865-1895, cz. 1, oprac. A. Hochfeldowa, B. Skarga, Warszawa 1980, s. 324.
36. D. Sztejnbarg, Analiza pojęcia przypadku (przyczynek do słownika filozoficznego), Warszawa 1934, s. 170.
37. Z. Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa, Warszawa 1972, s. 175, 218.
38. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 3: Filozofia XIX wieku i współczesna, Warszawa 1959, s. 237.
39. K. Turey, Bolesław Prus a romantyzm, Lwów 1937, s. 68, 99-102.
40. E. Warzenica-Zalewska, Koncepcja psychiki człowieka i twórczości Bolesława Prusa, "Przegląd Humanistyczny" 1983 z. 9/10, s. 77.
41. M. Zakrzewska, Stanisław Wokulski. Bohater "Lalki" B. Prusa. Próba ustalenia charakterystycznych cech osobowości postaci literackiej. Szczecin 1989.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

77

End page:

83

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: