Object structure
Title:

Pierwsza polska wyprawa polarna na Spitsbergen = The first Polish polar expedition to Spitsbergen

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 87 z. 1 (2015)

Creator:

Szupryczyński, Jan

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Spitsbergen ; Svalbard ; polskie badania naukowe w 1934 r.

Abstract:

W artykule opisano pierwszą polską wyprawę polarną na Spitsbergen na tle prac naukowych innych wypraw.

References:

1. Bernadzikiewicz S., 1936, Polska wyprawa polarna na Spitsbergen, Taternik, 20, Kraków, s. 159-173.
2. Gripp K., 1929, Glaziologische und geologische Ergebnisse der Hamburg Spitzbergen-Expedition 1927, Abhandlung des Naturwissenschaft Verlag zu Hamburg, 22, 2-4, Hamburg, s. 145-249.
3. Hoel A., 1929, The Norwegian Svalbard Expeditions 1906-1926, Skrifter om Svalbard og Ishavet, 1, Oslo.
4. Holmsen G., 1911, Spitzbergen Natur und Geschichte, Verlag Nordland, Berlin-Halensee.
5. Jackowski A., 2014, Kalendarium dziejów geografii polskiej (wybór), Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
6. Knothe W., 1931, Spitzbergen eine Landeskundliche Studie, Petermanns Geographisches Mitteilungen, 211, Gothe.
7. Nathorst A.G., 1909, Swedish explorations in Spitzbergen 1758-1908, Ymer, 1, Stockholm.
8. Pamiątkowa Księga Przyjaźni – Stanisław Siedlecki, 1992, K. Birkenmajer, oprac. R.W. Schramm, Poznań.
9. Różycki S.Z., 1936a, Arktyka, hasło [w:] Wielka Geografia Powszechna, 78, Warszawa, s. 1-142.
10. Różycki S.Z., 1936b, Wyprawa na Spitsbergen w 1934 roku, Przegląd Geograficzny, 15, s. 119-137.
11. Różycki S.Z., 1936c, Ziemia Torella – teren działania polskiej wyprawy polarnej 1934, Taternik, 20, Kraków, s. 173-181.
12. Różycki S.Z., 1957, Strefowość rzeźby i zjawiska peryglacjalne na Ziemi Torella (Spitsbergen), Biuletyn Peryglacjalny, 5, Łódź, s. 51-87.
13. Różycki S.Z., 1959, Budowa geologiczna północno-zachodniej części Ziemi Torella, Studia Geologica Polonica, 2, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
14. Różycki S.Z., 1973, Z historii polskich wypraw na Spitsbergen, Czasopismo Geograficzne, 44, s. 139-145.
15. Siedlecki S., 1935a, Polska Wyprawa Polarna na Spitsbergen, Wierchy, 13, Kraków, s. 34-45.
16. Siedlecki S., 1935b, Wśród polarnych pustyń Svalbardu, Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, Warszawa-Lwów.
17. Stange R., 2008, Spitzbergen-Svalbard, Wissenwertes rund um die arkitische Gruppe.
18. Szupryczyński J., 1975, Eksploracje naukowe Spitsbergenu, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Księga pamiątkowa TNT 1875-1975, Toruń, s. 229-246.
19. Szupryczyński J., 2007, Eksploracje Spitsbergenu, Przegląd Geograficzny, 71, 3-4, s. 567-592.
20. Szupryczyński J., 2013, Pierwsza polska wyprawa polarna, Przegląd Geograficzny, 85, 1, s. 23-160.
21. The Place-Names of Svalbard, 1942, Skrifter om Svalbard og Ishavet, 80, Oslo.
22. Topografiske kart over Svalbard 1:100 000, Blad B12 Torellbreen, 1953, Norsk Polarinstitutt.
23. Zagrajski S., 1935, Prace geodezyjne Polskiej Wyprawy na Spitsbergen w 1934 roku, Wiadomości Służby Geograficznej, 9, 1-2, Warszawa, s. 49-122.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

87

Issue:

1

Start page:

167

End page:

178

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 2,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2015.1.11

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-NC 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: