Object structure

Title:

W sprawie podręczników odpowiedź nie wprost

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (1995)

Creator:

Chrząstowska, Bożena

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1995

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. M. Adamczyk, B. Chrząstowska, J.T. Pokrzywniak, Starożytność — Oświecenie. Podręcznik literatury dla klasy I szkoły średniej, wyd. 1, Warszawa 1987. ; 2. B. Chrząstowska, Poprawka z polskiego, „Teksty" 1976 nr 6. ; 3. B. Chrząstowska, E. Wiegandtowa, S. Wysłouch, Literatura współczesna. Podręcznik dla klas maturalnych, wyd. 1, Poznań 1992. ; 4. Czego Jaś nie przeczyta, tego... „Gazeta Wyborcza" 23 września 1992. ; 5. M. Głowiński, Szkolna historia literatury: wprowadzenie w tradycję, w: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, red. B. Chrząstowska i T. Kostkiewiczowa, Warszawa 1980, s. 100-108. ; 6. L. Komarnicki, Historia literatury polskiej wieku XIX (z wypisami). Książka dla młodzieży szkolnej i samouków, cz. I-II, Warszawa-Lublin-Łódź-Kraków 1917. ; 7. K. Krajewski, Piśmiennictwo polskie od Średniowiecza do Oświecenia. Podręcznik dla kl. I, Warszawa 1976. ; 8. M. Kridl, Literatura polska wieku XIX. Podręcznik dla szkół średnich, cz. I-V, Warszawa 1925-1933. ; 9. J. Pieszczachowicz, Obszar na wpół pustynny, „Polityka" 1992 nr 42. ; 10. Polonistyka czy humanistyka! „Polonistyka" 1994 nr 10. ; 11. „POo", „Polonistyka" 1981 nr 5. ; 12. Podręczniki literatury w szkole średniej. Wczoraj - dziś - jutro, red. B. Chrząstowska, Poznań 1991. ; 13. J. Sławiński, Literatura w szkole: dziś i jutro „Teksty" 1977 nr 5/6. ; 14. J. Sławiński, Zaszkodzi niepolepszenie, „Teksty" 1972 nr 6, s. 6. ; 15. Z. Uryga, Podręcznik jako narzędzie kształcenia literackiego w szkole średniej, w: Podręczniki literatury w szkole średniej. Wczoraj — dziś —jutro, red. B. Chrząstowska, Poznań 1991, s. 13-34. ; 16. G. Wichary, Koncepcja kształcenia literackiego w podręcznikach szkolnych Lucjusza Komarnickiego i Manfreda Kridla, w: Podręczniki literatury w szkole średniej. Wczoraj — dziś —jutro, red. B. Chrząstowska, Poznań 1991, s. 73-82.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

105

End page:

110

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund