Object structure

Title:

Geniusz poety, geniusz narodu. Mickiewicz wobec powstania listopadowego

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (1995)

Creator:

Stefanowska, Zofia

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1995

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Mickiewicz, Adam (1798-1855) ; polish poetry (19 c.) ; November Uprising ; Polish history

References:

1. J. Maciejewski, Mickiewicza wielkopolskie drogi, Poznań 1972. ; 2. A. Mickiewicz, Dzieła, wyd. jub., t. VI, Warszawa 1955, s. 135. ; 3. A. Mickiewicz, Dzieła, wyd. jub., t. X, Warszawa 1955, s. 367. ; 4. A. Mickiewicz, Dzieła, wyd. jub., t. XI, Warszawa 1955. ; 5. A. Mickiewicz, Dzieła, wyd. jub., t. XIV, Warszawa 1955, s. 582. ; 6. A. Mickiewicz, Dzieła, wyd. jub., t. XV, Warszawa 1955, s. 16. ; 7. A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie, t.1, cz. 3: Wiersze. 1829-1855, Wrocław 1981, s. 107, 109-110. ; 8. A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie, wyd. sejmowe, t. XVI, Warszawa 1933. ; 9. A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie, wyd. sejmowe, t. XI: Przemówienia, Warszawa 1933, s. 488, 491. ; 10. A. Mickiewicz, Listy, dedykacje, notaty nie objęte wydaniem książkowym, oprac. S. Pigoń, Warszawa 1964, s. 24. ; 11. C.K. Norwid, Pisma wszystkie, oprac. J.W. Gomulicki, t. IX, Warszawa 1971, s. 155. ; 12. S. Pigoń, Mickiewicz na rozdrożu 1831 r., w: Na wyżynach romantyzmu, Kraków 1936, s. 94, 96. ; 13. S. Pigoń, „Pan Tadeusz". Wzrost, wielkość i sława, Warszawa 1934, s. 228-229. ; 14. S. Pigoń, Przyjaźń filomacka w genezie III cz. „Dziadów", w: Głosy sprzed wieku, Wilno 1924, s. 163-164. ; 15. J. Słowacki, Dzieła wszystkie pod red. J. Kleinera, wyd. 2, t. VII, Wrocław 1956, s. 316-317.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

19

End page:

31

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund