RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Podmiot literacki - konstrukcje i destrukcje

Creator:

Bartoszyński, Kazimierz

Date issued/created:

1994

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (1994)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. A. Banfield, Unspeakable Sentences. Narration and Representation in the Language of Fiction, London 1982.
2. B. Baran, Postmodernizm, Kraków 1992, s. 170-171.
3. R. Barthes, The Death of the Author, w: Modern Criticism and Theory. A Reader, London 1988, s. 170- 171.
4. R. Barthes, De l'oeuvre au texte, „Revue d'Esthetique" 1971 z. 3.
5. R. Barthes, S/Z, Paris 1970, s. 60.
6. J. Derrida, Różnia, tłum. J. Skoczylas, tłum. przejrzał S. Cichowicz, w: Drogi współczesnej filozofii, wybór i wstęp M. J. Siemek, Warszawa 1978, s. 394.
7. N. Diendott, The Mimetic Language Game and Two Typologies of Narrators, „Modern Fiction Studies" 1987 nr 3.
8. G. von Graevenitz, Die Setzung des Subiekts, Tübingen 1973, s. 4.
9. A. Grzegorczyk, Niekartezjańskie współrzędne w dzisiejszej humanistyce, Poznań 1992.
10. K. Hamburger, Logik der Dichtung, Stuttgard 1977, s. 115.
11. M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 1994, s. 64.
12. M. Heidegger, Czas światoobrazu, w tegoż: Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, wybrał, opracował i wstępem opatrzył K. Michalski, Warszawa 1977.
13. M. Heidegger, List o humanizmie, w tegoż: Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, wybrał, opracował i wstępem opatrzył K. Michalski, Warszawa 1977.
14. E. Holenstein, Jakobson ou te structuralisme phénoménologique, Paris 1974, s. 61-65.
15. E. Husserl, Medytacje Kartezjańskie. Z dodaniem uwag krytycznych Romana Ingardena, tłum. A. Wajs, Warszawa 1982, s. 29.
16. R. Ingarden, Niebezpieczeństwo „petitionis principii" w teorii poznania, w: Podstawy teorii poznania, cz. 1, Warszawa 1971, s. 369.
17. R. Ingarden, O dziele literackim, Warszawa 1960, s. 271.
18. I. Kant, Krytyka czystego rozumu, tłum. R. Ingarden, t. II, Warszawa 1957, s. 133.
19. I. Kant, Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki.., tłum. B. Bornstein, Warszawa 1960, s. 7.
20. W. Kayser, Narrator w powieści, tłum. A. Lam, „Twórczość" 1959 z. 5, s. 111.
21. J. Klinkovitz, The Self-Apparent Word. Fiction as Language, Carbondale 1984.
22. L. Kołakowski, Horror metaphysicus, Warszawa 1960, s. 74-76.
23. E. Kuźma, Język jako podmiot współczesnej literatury, w: Z problemów podmiotowości w literaturze polskiej XX wieku, red. M. Lalak, Szczecin 1993.
24. G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, tłum. P. Krzeszowski, Warszawa 1988.
25. J. Lalewicz, Filozoficzne problemy językowej artykulacji podmiotowości, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej" 1976, t. 22.
26. J. Lalewicz, Krytyka teorii funkcji mowy Bühlera-Jakobsona, „Teksty" 1973 nr 6.
27. E. Leibfried, Kritische Wissenschaft vom Text, Stuttgart 1970, s. 205.
28. H. Markiewicz, Teorie powieści za granicą. Od początków do naturalizmu, Warszawa 1992, s. 202-204.
29. K. Michalski, Heidegger i filozofia współczesna, Warszawa 1978.
30. R. Nycz, Tekstowy świat. Postrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1993, s. 139-140.
31. A. Okopień-Sławińska, Relacje osobowe w literackiej komunikacji, w: Semantyka wypowiedzi poetyckiej (Preliminaria), Wrocław 1985.
32. A. Okopień-Sławińska, Semantyka „ja" literackiego („Ja" tekstowe wobec „ja" twórcy), w: Semantyka wypowiedzi poetyckiej (Preliminaria), Wrocław 1985.
33. R. E. Palmer, The postmodernity of Heidegger, w: Martin Heidegger and the Question of Literature, Indiana 1979.
34. J. Ricardou, Pour une Théorie du nouveau roman. Paris 1971, s. 235-265.
35. K. Rosner, Hermeneutyka jako krytyka kultury. Heidegger, Gadamer, Ricoeur, Warszawa 1991, s. 84-87.
36. K. Rosner, Semantyka strukturalna w badaniach nad literaturą, Kraków 1981, s. 148.
37. M. J. Siemek, Filozofia, dialektyka, rzeczywistość, Warszawa 1982, s. 68-75.
38. R. Waugh, Metafiction. The Theory and Practice of Sels-Conscious Fiction, London 1984.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

28

End page:

46

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68846 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Feb 27, 2019

Number of object content downloads / hits:

786

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/73400

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information