Obiekt

Tytuł: Jak możliwa jest dziś poetyka historyczna?

Twórca:

Pawelec, Dariusz

Data wydania/powstania:

1994

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 5-6 (1994)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm

Bibliografia:

1. M. Bachtin, Problem gatunków mowy, w: tegoż, Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, Warszawa 1986, s. 348-402.
2. S. Balbus, Intertekstualność a proces historycznoliteracki, Kraków 1990, s. 15-16.
3. E. Balcerzan, Sytuacja gatunku, w: tegoż, Przez znaki, Poznań 1972, s. 142.
4. R. Barthes, Le Plaisir du texte, Paris 1973, s. 59.
5. R. Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes, Paris 1975, s. 131.
6. R. Barthes, S/Z, Paris 1970, s. 27-28.
7. K. Bartoszyński, Konwencje gatunkowe powieści historycznej, „Pamiętnik Literacki" 1984 z. 2, s. 3-44.
8. J. Culler, Convention and Naturalization, w: tegoż, Structuralist Poetics, London 1975, s. 137.
9. J. Culler, Konwencja i oswojenie, przeł. I. Sieradzki, w: Znak, styl, konwencja, wyb. M. Głowiński, Warszawa 1977, s. 155.
10. J. Culler, Presupozycje i intertekstualność, przeł. K. Rosner, w: Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego", seria 2, Wrocław 1988, s. 39.
11. J. Derrida, La loi du genre, „Glyph 7", Baltimore-London 1980, s. 176-201.
12. T.S. Eliot, Tradycja i talent indywidualny, przeł. I. Pręczkowska, w: tegoż, Szkice literackie, Warszawa 1963, s. 2.
13. G. Genette, Gatunki, „typy", „tryby", „Pamiętnik Literacki" 1979 z. 2.
14. G. Genette, Palimpsesty, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą, t. IV, cz. 2, oprac. H. Markiewicz, Kraków 1992, s. 316-366.
15. M. Głowiński, Gatunek literacki i problemy poetyki historycznej, w: Problemy teorii literatury, wyb. H. Markiewicz, seria 2, Wrocław 1987, s. 131.
16. M. Głowiński, Narracja jako monolog wypowiedziany, Powieść a dziennik intymny, w: tegoż, Gry powieściowe, Warszawa 1973.
17. M. Głowiński, Proces historyczny w literaturze i szatce, red. M. Janion, A. Piorunowa, Warszawa 1987.
18. M. Głowiński, Tradycja literacka, w: Problemy teorii literatury, wyb. H. Markiewicz, seria 1, Wrocław 1987, s. 342.
19. K.W. Hempfer, Teoria gatunków, „Pamiętnik Literacki" 1979 z. 3.
20. L. Jenny, Strategia formy, przeł. K.J. Faliccy, „Pamiętnik Literacki" 1988 z. 1, s. 265.
21. K. Kłosiński, Mimesis w chłopskich powieściach Orzeszkowej, Katowice 1990, s. 15.
22. J. Kristeva, Recherches pour une sémanalyse, Paris 1969, s. 76, 114 i 208-245.
23. J. Kristeva, La Révolution du langage poétique, Paris 1974, s. 340.
24. J. Lalewicz, Mimetyzm formalny i problem naśladowania w komunikacji literackiej, w: tegoż, Tekst i fabuła, red. Cz. Niedzielski, J. Sławiński, Wrocław 1979.
25. J. Łotman, Tekst w tekście, przeł. J. Faryno, „Literatura na Świecie" 1985 nr 3, s. 328.
26. H. Markiewicz, Odmiany intertekstualności, w: tegoż, Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa, Warszawa 1989, s. 198-228.
27. H. Markiewicz, Rodzaje i gatunki literackie, w: tegoż, Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1980, s. 148-181.
28. J. Mukarovsky, O języku poetyckim, w: Praska szkoła strukturalna w latach 1926-1948, red. M.R. Mayenowa, Warszawa 1966, s. 130.
29. R. Nycz, Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy, w: Między tekstami, red. W. Bolecki, J. Sławiński, J. Ziomek, Warszawa 1992, s. 17.
30. R. Nycz, Współczesne sylwy wobcc literackości, w: Studia o narracji, red. J. Błoński, S. Jaworski, J. Sławiński, Wrocław 1982, s. 77.
31. A. Opacka, I. Opacki, Ruch konwencji, Katowice 1975.
32. J. Pelc, Poetyka a semiotyka logiczna, w: Problemy teorii literatury, wyb. H. Markiewicz, seria 3, Wrocław 1988, s. 308.
33. M. Pfister, Koncepcje intertekstualności, przeł. M. Łukasiewicz, „Pamiętnik Literacki" 1991 z. 4, s. 183-208.
34. M. Riffaterre, La syllepse intertextuelle, „Poétique" nr 40, listopad 1979, s 496.
35. S. Sawicki, Gatunek literacki: pojęcie klasyfikacyjne, typologiczne, politypiczne?, w: tegoż, Poetyka. Interpretacja. Sacrum, Warszawa 1981, s. 111-122.
36. J. Sławiński, Socjologia literatury i poetyka historyczna, w: Problemy socjologii literatury, red. J. Sławiński, Wrocław 1971, s. 47.
37. J. Sławiński, Z. Herbert „Tren Fortynbrasa", w: Genologia polska, red. J.E. Miodońska-Brookes, Warszawa 1983, s. 509.
38. Słownik terminów literackich, red. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Wrocław 1988, s. 368.
39. B. Skarga, Granice historyczności, Warszawa 1989, s. 76-92.
40. J. Trzynadlowski, Zmienność i stałość gatunku literackiego, „Prace Polonistyczne", seria XVIII [1962].
41. J. Tynianow, O ewolucji literackiej, przeł. A. Pomorski, w: tegoż, Fakt literacki, Warszawa 1978, s. 57.
42. C. Uhlig, Literatura jako palingeneza tekstu, przeł. D. Gostyńska, „Pamiętnik Literacki" 1988 z. 2, s. 316-317.
43. F. Vodićka, Historia literatury, jej problemy i zadania, przeł. J. Baluch „Pamiętnik Literacki" 1969 z. 3, s. 257-286.
44. T. Walas, Przeciw historii (Poststrukturalistyczna krytyka historii — wybrane problemy), w: Po strukturalizmie. Współczesne badania teoretycznoliterackie, red. R. Nycz, Wrocław 1992, s. 95-117.
45. R. Wellek, Upadek historii literatury, „Pamiętnik Literacki" z. 3, s. 207-221.
46. H. White, Zagadnienie przemiany w historii literatury, przeł. M.B. Fedewicz, „Pamiętnik Literacki" 1989 z. 1, s. 287.
47. Cz. Zgorzelski, Duma poprzedniczka ballady, Toruń 1949, s. 4-5.
48. Cz. Zgorzelski, Historycznoliterackie perspektywy genologii w badaniach nad liryką, „Pamiętnik Literacki" 1965 z. 2.

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

5-6

Strona pocz.:

127

Strona końc.:

140

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:69263 ; 0867-0633

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2019-03-08

Data dodania obiektu:

2019-03-08

Liczba wyświetleń treści obiektu:

72

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/73749

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji