RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Przeciw aforystyczności. Świadomość językowa w "Pałubie" Karola Irzykowskiego

Creator:

Pawłowska-Jądrzyk, Brygida

Date issued/created:

2001

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2001)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Text pol.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais'go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, przeł. A. i A. Goreniowie, oprac. S. Balbus, Kraków 1975, s. 94.
2. E. Balcerzan, Niewyrażalne czy nie wyrażone? w: Literatura wobec niewyrażalnego, red. W. Bolecki, E. Kuźma, Warszawa 1998, s. 19.
3. M. Balowski, Struktura językowa aforyzmów, Opole 1992.
4. K. Bartoszyński, Między niewyrażalnością a niepoznawalnością, w: Literatura wobec niewyrażalnego, red. W. Bolecki, E. Kuźma, Warszawa 1998, s. 8.
5. J. Baudouin de Courtenay, Einfluss der Sprache auf Weltanschauung und Stimmung, Warszawa 1929.
6. W. Berent, Próchno, wyd. osob. Warszawa 1903.
7. B. Biegeleisen, Pragmatyzm Nietzschego, "Museion" 1912.
8. S. Borzym, Bergson a przemiany światopoglądowe w Polsce, Wrocław-Warszawa 1984.
9. E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury [1923-1929], przeł. A. Staniewska, przedm. B. Suchodolski, Warszawa 1998, s. 206-208.
10. D. Danek, O polemice literackiej w powieści, Warszawa 1972.
11. K. Dąbrowska, "Pałuba"- Gombrowicz - Sartre, "Twórczość" 1962, nr 11, s. 64-71.
12. K. Dąbrowska, Struktura artystyczna "Pałuby" Irzykowskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu" 1963, z. 9, s. 159-197.
13. Z. Freud, Dowcip i jego stosunek do nieświadomości [Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten, 1905], w: tegoż, Pisma psychologiczne, przeł. R. Reszke, Warszawa 1997, s. 5-211.
14. E. Gilson, Byt i istota, przeł. P. Lubicz i J. Nowak, Warszawa 1963, s. 282.
15. M. Głowiński, Witkacy jako pantagruelista, w: tegoż Gry powieściowe, Warszawa 1973, s. 243-278.
16. M. Głowiński, w Powieści młodopolskiej, Wrocław 1969, s. 263-264.
17. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998, s. 15.
18. W. Grajewski, Maszyny dialogowe, w: Dialog w literaturze, red. E. Czaplejewicz, E. Kasperski, Warszawa 1978, s. 231-232.
19. E. Grodziński, Jan Baudouin de Courtenay o wpływie języka na światopogląd, w. Jan Niecisław Baudouin de Courtenay a lingwistyka światowa, red. M. Szymczak, J. Rieger, S. Urbańczyk, Wrocław 1989, s. 143.
20. G. G. Harpham, On the Grotesque. Strategies of Contradiction in Art and literature, Princeton 1982, s. 19-20.
21. K. Irzykowski, Aforyzmy, wstęp i wybór S. Lichański, Warszawa 1975, s. 31, 39.
22. K. Irzykowski, Alchemia ciała i inne szkice oraz aforyzmy, wybrał W. Głowala, Wrocław 1996, s. 155.
23. K. Irzykowski, Instrumenty i instytucje klerkowskie, w: Pisma rozproszone 1936-1939, t. 4, red. A. Lam, Kraków 2000.
24. K. Irzykowski, Niezrozumialcy, w: Czyn i słowo [1912], Kraków 1980, s. 480.
25. K. Irzykowski, Notatki z życia. Obserwacje i motywy, wybór A. Dobosz, wstęp S. Kisielewski, Warszawa 1964, s. 24.
26. K. Irzykowski, Pałuba. Sny Marii Dunin, Lwów 1903.
27. K. Irzykowski, Pałuba, wstęp i oprac. A. Budrecka, Wrocław 1981.
28. W. Krysinski, Metafictional Structures in Slavic Literatures: Towards an Archeology of Metafiction, w: Postmodern Fiction in Europe and the Americas, ed. by T. D'haen and H. Bertens, Amsterdam 1988, s. 63-82.
29. T. Kudliński, Swawola czy schizofrenia. Jeszcze o Witkacym, "Życie Literackie" 1970, nr 42.
30. Q. Kwiatkowski, Literatura Dwudziestolecia, Warszawa 1990, s. 368-369.
31. J. Kwiatkowski, U podstaw liryki Leopolda Staffa, Warszawa 1966, s. 105.
32. E. Kuźma, Z problemów świadomości literackiej i artystycznej ekspresjonizmu w Polsce, Wrocław 1976, s. 97-117.
33. I. Matuszewski, Diabeł w poezji. Historia i psychologia postaci uosabiających zło w literaturze pięknej wszystkich narodów i wieków [1894], Warszawa 1899, s. 183.
34. F. H. Mautner, Maksymy, sentencje, fragmenty, aforyzmy, "Pamiętnik Literacki" 1978, z. 4, s. 303-304.
35. A. Miś, Główne nurty filozofii współczesnej, Warszawa 1992, s. 119.
36. Z. Mitosek, Język kłamie? Raz jeszcze o Mickiewiczu [1983], w: Mimesis. Zjawisko i problem, Warszawa 1997, s. 208-229.
37. F. Nietzsche, Aforyzmy, oprac, i wstęp. S. Lichański, Warszawa 1973, s. 36 i 37.
38. F. Nietzsche, Wiedza radosna [Fröhliche Wissenschaft, 1882], przeł. L. Staff, Warszawa 1910, s. 96.
39. M. Nowotny-Szybistowa, Osobliwości leksykalne w języku Stanisława Ignacego Witkiewicza, Wrocław 1973.
40. R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997, s. 45-59.
41. K. Obremski, "Pałuba", groteska i pytania wokół koncepcji Santayany, "Przegląd Humanistyczny" 1982, nr 11, s. 83-94.
42. K. Orzechowski, Aforyzm - pies czy wydra? w: W kręgu historii i teorii literatury, Wrocław 1987, s. 143-154.
43. B. Pawłowska, Parodia i groteska w "Pałubie" Karola Irzykowskiego, "Przegląd Humanistyczny" 1995, nr 5, s. 153-168.
44. M. Piwińska, Irzykowskiego modernizm, jaki być powinien, w: Legenda romantyczna i szydercy, Warszawa 1973, s. 197-208.
45. M. Popiel, Ironia, paradoks i "człowiek dostojny". "Próchno" Wacława Berenta, w: tejże Oblicza wzniosłości. Estetyka powieści młodopolskiej, Kraków 1999, zwł. s. 177.
46. M. Popiel, Oblicza wzniosłości. Estetyka powieści młodopolskiej, Kraków 1999, zwł. s. 205-207.
47. J. Prokop, Młodopolska utopia pozakodowej komunikacji, "Teksty" 1976, nr 2, s. 106-119.
48. J. Prokop, Żywioł wyzwolony. Studium o poezji Tadeusza Micińskiego, Kraków 1978, s. 36-42.
49. A. Schaff, Problem roli języka w poznaniu od Herdera do teorii "pola językowego", "Przegląd Humanistyczny" 1963, nr 1, s. 2-17.
50. K. Siatkowska-Cellebat, Irzykowski - pierwszym polskim postmodernistą?, "Przegląd Humanistyczny" 1997, nr 4, s. 89-96.
51. Słowo w kulturze, oprac. M. Boni, G. Godlewski, A. Mencwel, Warszawa 1991, s. 254-255.
52. S. Skwarczyńska, Szkice i felietony, "Rocznik Literacki" 1937 (wyd. Warszawa 1938), s. 278.
53. E. Szary-Matywiecka, Książka - powieść - autotematyzm. Od "Pałuby" do "Jedynego wyjścia", Wrocław 1979, s. 153-178.
54. J. Trzynadlowski, Małe formy literackie, Wrocław 1977.
55. S. Weil, Myśli, wybór i tłum. A. Olędzka-Frybesowa, Warszawa 1985.
56. K. Wyka, "Pałuba" a "Próchno" [1939], w: Młoda Polska, t. 2, Kraków 1987, s. 166-188.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

77

End page:

94

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:58109 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 9, 2016

Number of object content downloads / hits:

672

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/73802

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information