Object

Title: Kariera Panatadeuszowego "matecznika"

Creator:

De Fanti, Silvano

Date issued/created:

2005

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2005)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. M. Bieńczyk, A. Nawarecki, D. Siwicka, J. Trznadel, Tajemnice Mickiewicza. Red. M. Zielińska. Warszawa 1998.
2. A. J. Bogdanowicz, Pierieżytki driewniago mirosoziercanija u Biełorussow. Grodno 1895.
3. A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków 1927.
4. G. Cnapius, Thesauruspolono-latino-graecus. Cracoviae 1621.
5. M. Federowski, Lud białoruski. Materiały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877-1905. T. 6. Warszawa 1960.
6. A. Gwagnin, Kronika Sarmacyjej europejskiej, w której się zamyka Królestwo Polskie [...]. Przeł. M. Paszkowski. Kraków 1611.
7. Honba na medvĕda. Z Mickiewiczovy básnĕ „Pan Tadeusz” knihy čtvrtĕ. Przeł. P. Sobotka. „Zábavy mysliveckĕ” 3 (1872).
8. S. Hoppe, Słownik języka łowieckiego. Wyd. 3. Warszawa 1981.
9. B. Horák, Anglicko-český a česko-anglický lesnický a myslivecký slovník. Praha 1991.
10. J. Jungmann, Slovník česko-nĕmecký. T. 2. Praha 1836.
11. J. Karłowicz, Słownik gwar polskich. T. 3. Kraków 1903.
12. J. K. Kluk, Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie krajowych, historii naturalnej początki i gospodarstwo. T. 4: O owadzie i robakach. Warszawa 1780.
13. O. Kolberg, Dzieła wszystkie. T. 53: Litwa. Wrocław-Poznań 1966.
14. F. Kott, Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický. T. 1. Praha 1878; t. 6: 1890.
15. W. Kozłowski, Pierwsze początki terminologii łowieckiej. Warszawa 1822.
16. W. Kozłowski, Słownik leśny, bartny, bursztyniarski i orylski. Warszawa 1846; wyd. 2: 1848.
17. K. Krejčí, nota edytorska w: A. Mickiewicz, Pan Tadeáš, čili poslední zájezd na Litvĕ. Przeł. E. Krásnohorská. Red. K. Krejčí. Wyd. 5. Praha 1955.
18. B. Linde, Słownik języka polskiego. T. 3. Lwów 1857.
19. E. Majewski, Słownik nazw zoologicznych i botanicznych polskich. T. 1. Warszawa 1889.
20. Mała encyklopedia leśna. Warszawa 1980; wyd. 2: 1991.
21. Marcin z Urzędowa, Herbarz polski, to jest o przyrodzeniu ziół i drzew rozmaitych. Kraków 1595.
22. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. Oprac. S. Pigoń.Wyd. 2. Kraków 1929. BNI83.
23. A. Midloch, Mluva myslivecká. Praha 1919.
24. Cz. Miłosz, Piesek przydrożny. Kraków 1988.
25. Naučný slovník lesnický. Praha 1959.
26. Naučný slovník zemědělský. Praha 1972.
27. I. I. Nosowicz, Sbornik biełorusskich posłowic. Sanktpietiersburg 1874.
28. I. I. Nosowicz, Słowar biełorusskogo narieczija. Sanktpietiersburg 1870.
29. Osmijazyčný zemĕdĕlský slovník. Praha 1970.
30. W. Pol, Puszcza litewska. „Biblioteka Naukowego Zakładu im. Ossolińskich” t. 2 (1847), z. 4, s. 92.
31. Příruční slovník jazyka českého. T. 2. Praha 1937-1938.
32. J. Prudký, Myslivecká mluva. Benešov 1992.
33. J. Rostafiński, Las, bór, puszcza, matecznik jako natura i baśń w poezji Mickiewicza. „Rozprawy Wydziału Filologicznego” seria I, t. 15 (1922).
34. J. Rostafiński, Symbola ad historiam naturalem medii aevi. Plantas, animalia, lapides. Cracoviae 1900, nr 1733.
35. J. V. Rozmara, Mluva myslivecká. Praha 1928.
36. A. Sandauer, Matecznik literacki. Kraków 1972.
37. J. Sekera, Česká myslivecká mluva. Praha 1972.
38. S. Seliga, Pasiecznik. „Prace Filologiczne” t. 11 (1927), s. 252.
39. Slovník spisovného jazyka českého. T. 1. Praha 1960.
40. Słownik języka polskiego. Pod redakcją W. Doroszewskiego. T. 4. Warszawa 1963.
41. Słownik języka polskiego. Pod redakcją J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego. T. 2. Warszawa 1902.
42. Słownik języka polskiego. Pod redakcją M. Szymczaka. T. 2. Warszawa 1979.
43. Słownik języka polskiego [...] do podręcznego użytku. Wypracowany przez A. Zdanowicza [i in.]. Wyd. M. Orgelbrand. Cz. 1. Wilno 1861.
44. K. Stala, Przestrzeń metafizyki, przestrzeń języka. Schulzowskie "mateczniki" sensu. „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 1, s. 81-104.
45. M. R. Sudnik, Tłumaczalny słounik biełaruskaj mowy. Minsk 1966.
46. S. Syreński, Zielnik herbarzem zjęzyka łacińskiego zowią. Kraków 1613.
47. A. Szczaus, Neosemantyzmy w języku Adama Mickiewicza. W zb.: Studia nad językiem Adama Mickiewicza. Red. B. Białoskórska, L. Mariak. Szczecin 1998, s. 175-204.
48. K. Šiman, Česká mluva myslivecká. Praha 1946.
49. F. Špatný, Nĕmecko-český slovník pro myslivce a milovníky lovu. Předmluva. Prag 1870.
50. V. Tesař, Waidmannssprache. Deutsch-tschechisches und tschechisch-deutsches Fachwörterbuch. Myslivecká mluva. Praha 1944.
51. V. Vaitkevičiūtè, Lenkų-lietuvių kalbų žodynas. Vilnius 1994
52. R. Wolf, ABC myslivosti. Praha 1977.
53. S. Zdziarski, Pierwiastek ludowy w poezji polskiej XIX wieku. Warszawa 1917.

Issue:

4

Start page:

173

End page:

183

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:118561 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 26, 2020

Number of object content hits:

31

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/74628

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information