Object structure
Title:

Jak należy oglądać wystawę, czyli słów kilka o dziewiętnastowiecznej tęsknocie za przejrzystością doświadczenia

Subtitle:

Napis, Seria XX (2014)

Creator:

Sikora, Agata

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

wystawy ; doświadczenie ; nowoczesność ; wizaulność ; melancholia

References:

1. Al. Zaw [A. Zawadzki], Korespondencja "Głosu". Wilno. Co dała wystawa i co dać mogła, "Głos" 1891, nr 41.
2. [B. a.], Głosy. Wystawa odzieży i sprzętów i potrzeb mieszkalnych, "Głos" 1886, nr 10.
3. [B. a.], Pokłosie, "Kłosy" 1874, nr 456.
4. [B. a.], Wystawa ogrodnicza, "Kurier Warszawski" 1885, nr 250.
5. [B. a.], Wystawa płodów gospodarstwa wiejskiego i ogrodnictwa w Warszawie, "Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych" 1867, nr 41.
6. [B. a.], Wystawa rolniczo-przemysłowa w roku 1874, "Kurier Warszawski" 1874, nr 202.
7. [B. a.], Wystawa rolniczo-przemysłowa w roku 1874, "Kurier Warszawski" 1874, nr 205-207.
8. [B. a.], Wystawa rolniczo-przemysłowa we Lwowie 1877 r. Wyroby chemiczne, "Czas" 1877, nr 224.
9. [B. a.], Wystawa rolniczo-przemysłowa, cz. III, "Kurier Warszawski" 1876, nr 248.
10. [B. a.], Wystawa rybacka, "Kolarz, Wioślarz i Łyżwiarz" 1900, nr 84.
11. [B. a.], Z placu wystawy, "Kurier Warszawski" 1885, nr 247.
12. [B. a.], Życie społeczne. Wystawa higieniczna, cz. I, "Prawda" 1887, nr 24.
13. [B. a.], Życie społeczne. Wystawa higieniczna, cz. II, "Prawda" 1887, nr 2.
14. J. Banzemer, Wystawa tkacka, urządzona przez Muzeum przemysłu i rolnictwa w salonach pałacu Brylowskiego,otwarta dnia 6 maja b. r., "Tygodnik Ilustrowany" 1880, nr 1078.
15. W. Bartkiewicz, Przegląd wystawy krajowej sztuk pięknych, "Bluszcz" 1867, nr 43.
16. A. Dexlerowa, Wystawy wytwórczości Królestwa Polskiego, Warszawa 1999.
17. Dr. H. M., Wystawa muzyczno-teatralna w Wiedniu, "Głos" 1892, nr 23.
18. D-r. L.W. [L. Winiarski], Wystawa higieniczna, cz. III, "Przegląd Tygodniowy" 1887, nr 24.
19. J. B. R., O rolniczo-przemysłowych wystawach gubernijalnych, "Tydzień" 1883, nr 1.
20. J. K-g [ J. Kenig], Wystawa tkacka, "Tygodnik Ilustrowany" 1888, nr 267.
21. J. S., Korespondencja "Głosu". Wilno. Przemysł drobny na wystawie wileńskiej, "Głos" 1891, nr 40.
22. l. c., Wystawa inwentarza w Pałacu Ujazdowskim "Tygodnik Ilustrowany" 1886, nr 181.
23. N. Elias, Problemy samoświadomości i obraz człowieka, w: idem, Społeczeństwo jednostek, tłum. J. Stawiński,red. naukowa i przedm. M. Marody, Warszawa 2008.
24. M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum. T. Komendant, Warszawa 1998.
25. M. Hn [M. Heilpern], Wystawa higieniczna w Warszawie, "Głos" 1887, nr 22.
26. M. Hn [M. Heilpern], Wystawa higieniczna w Warszawie, "Głos" 1887, nr 23.
27. [W. Nowicki], Wystawa hygieniczna, "Bluszcz" 1887, nr 24.
28. R. Sennett, Upadek człowieka publicznego, tłum. H. Jankowska, Warszawa 2009.
29. Stenio [Cz. Jankowski], Jak umierają kwiaty, "Kurier Warszawski" 1885, nr 252 b.
30. J. L. Świeszewski, Wystawa nasion, "Głos" 1886, nr 3.
31. J. Urry, Spojrzenie turysty, tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2007.
32. A. Wieczorkiewicz, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Kraków 2012.

Relation:

Napis

Volume:

20

Start page:

163

End page:

181

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: