Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Coldwaves in Poland – frequency, trends and relationships with atmospheric circulation

Inny tytuł:

Geographia Polonica Vol. 82 No. 1 (2009)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

The daily minimum and maximum temperatures at nine stations in Poland were used in an analysis of the occurrence of coldwaves, where these are defined as days with temperatures exceeding selected thresholds (tmin ≤ -20°C, tmin ≤ -15°C and tmax ≤ -10°C) in the period 1951-2006. Cold nights occurred more often than very cold days and nights but the mean lengths of waves of cold nights were similar – lasting a little more than 2 days on average. The frequencies of extremely cold days revealed a slight, but statistically non-signifi cant downward trend. The occurrence of coldwaves was associated with high-pressure systems over Central Europe and with blocking episodes, but it was always linked with a thick layer of cold air.

Bibliografia:

1. Domonokos, P., Piotrowicz, K. (1998), Winter temperature characteristics in Central Europe, International Journal of Climatology, 18: 1405-1447.
-
2. Domonokos, P., Kyselý, J., Piotrowicz, K., Petrovic, P., Likso, T. (2003), Variability of extreme temperature events in southcentral Europe during the 20th century and its relationship with large-scale circulation, International Journal of Climatology, 23: 987-1010.
-
3. Heino, R., Brazdil, R., Forland, E., Tuomenvirta, H., Alexandersson, H., Beninston, M., Pfister, C., Rebetez, M., Rosenhagen, G., Rosner, S., Wibig, J. (1999), Progress in the study of climatic extremes in northern and central Europe. Climatic Change, 42: 151-181.
-
4. Hipel, K.W., McLeod, I.A. (1994), Time Series Modelling of Water Resources and Environmental Systems, Elsevier, Amsterdam.
5. Kalnay, E., Kanamitsu, M., Kistler, R., Collins, W., Deaven, D., Gandin, L., Iredell, M., White, G., Woolen, J., Zhu, Y., Chelliah, M., Ebisuzaki, W., Higgins, W., Janowiak, J., Mo, K. and Joseph, D. (1996), NCEP/NCAR 40-year reanalysis project, Bulletin of the American Meteorological Society, 77: 437-471.
-
6. Klein Tank, A.M.G., et al. (2002), Daily dataset of 20th-century surface air temperature and precipitation series for the European Climate Assessment, International Journal of Climatology, 22, 1441-1453.
-
7. Klein Tank, A.M.G. Können, G.P. (2003), Trends in indices of daily temperature and precipitation extremes in Europe, 1946–99, Journal of Climate, 16: 3665-3680.
-
8. Kosiba, A. (1956), Zagadnienie klasyfikacji zim [Problem of classification of winters], Przegląd Geofizyczny 1, 3-4: 201-208.
9. Kożuchowski, K. (2004), Skala i tendencje współczesnych zmian temperatury powietrza w Polsce [The scale and tendencies of the contemporary changes in air temperature in Poland], in Kożuchowski K. (ed.), Skala, uwarunkowania i perspektywy współczesnych zmian klimatycznych w Polsce [Scale, conditions and perspectives of the contemporary climatic changes in Poland], Wydawnictwo Biblioteka, Łódź, pp. 25-46.
10. Kyselý, J. (2008), Influence of the persistence of circulation patterns on warm and cold temperature anomalies in Europe: Analysis over the 20th century, Global and Planetary Change 62: 147-163.
-
11. Łupikasza, E., Bielec-Bąkowska, Z. (2004), Synoptyczne uwarunkowania dni ekstremalnych pod względem termicznym w Małopolsce w drugiej połowie XX wieku [Synoptic factors for extreme events in terms of temperatures in Małopolska in the latter part of 20th century], Folia Geographica - Series Geographica-Physica, Vol. XXXVXXXVI: 93-112.
12. Moberg, A., Jones, P.D. (2005), Trends in indices for extremes in daily temperature and precipitation in central and western Europe, 1901-99, International Journal of Climatology, 25: 1173-1188.
-
13. Paczos, S. (1985), Zagadnienie klasyfikacji zim w świetle różnych kryteriów termicznych [Problem of classification of winters in light of various thermal criteria], Annales UMCS Sec.B, 40: 133-155.
14. Paszyński, J., Niedźwiedź, T. (1991), Klimat [Climate], in Starkel, L. (ed.), Geografia Polska - środowisko przyrodnicze [Polish Geography - Natural Environment], PWN Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, pp. 296-354.
15. Piotrowicz, K. (1998), Wieloletnie zróżnicowanie liczby dni mroźnych i bardzo mroźnych w Krakowie i Pradze [Multi-Year Diversity in the Number of Cold and Extremely Cold Days], Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica, 3: 221-229.
16. Piotrowicz, K. (2003a), Warunki termiczne zim w Krakowie w latach 1792-2002 [Winter Thermal Conditions in Kraków in the Years 1792-2002], Folia Geographica - Series Geographica-Physica, Vol. XXXIIIXXXIV: 67-88.
17. Piotrowicz, K. (2003b), Variability of the central European winter thermal structure, in: Man and Climate in the 20th Century, Studia Geograficzne 75, Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego: 108-115.
18. Piotrowski, P. (2007), Zmienność cyrkulacji atmosferycznej na obszarze Polski w latach 1958-2005 [Variability of atmospheric circulation over the area of Poland in the period 1958-2005], Ogólnopolska konferencja naukowa 200 lat regularnych pomiarów i obserwacji meteorologicznych w Gdańsku" [All-Poland Scientific Conference 200 Years of regular measurments and observation in Gdańsk"], Gdańsk, 7-8 Feb. 2007.
19. Sen, P.K. (1968), Estimates of the regression coefficient based on Kendall's tau, Journal of the American Statistical Association, 63:1379-1389.
-
20. Sneyers, R. (1990), On the statistical analysis of series of observations, pp. 192. Technical Note No. 143, WMO, No. 415, Geneva.
21. Trepińska, J. (1976), Mild winters in Cracow against the background of the contemporary circulation processes, Geographia Polonica 33: 97-105.
22. Walsh, J. E., Phillips, A. S., Portis, D. H., Chapman, W. L. (2001), Extreme cold outbreaks in the United States and Europe, 1948-99, Journal of Climate, 14: 2642-2658.
-
23. Wibig, J., Głowicki, B. (2002), Trends of minimum and maximum temperature in Poland, Climate Research, 20:123-133.
-
24. Wilks, D.S. (1995), Statistical methods in the Atmospheric Sciences, Academic Press, London.

Czasopismo/Seria/cykl:

Geographia Polonica

Tom:

82

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

47

Strona końc.:

59

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,1 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:55500 ; 0016-7282 ; 10.7163/GPol.2009.1.4

Źródło:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji