Object

Title: The InterSecT project — mitigating barriers in GIS usage for interdisciplinary archaeological research

Creator:

Rzeszewski, Michał ; Hildebrandt-Radke, Iwona

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Article

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 65 (2013)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

25 cm

Abstract:

While geographic information systems (GIS) are used in many aspects of archaeological research there are several barriers preventing larger scale and more sophisticated use beyond simple viewing of spatial data. A questionnaire survey of environmental archaeologists has been conducted to identify those barriers and gather information about general familiarity with GIS. The results suggest that the problem lies especially in the lack of funding, insufficient practical skills and inadequate data sources. A solution is proposed in the form of a Web-GIS framework that should mitigate some of the barriers, and facilitate interdisciplinary research. This paper presents the results of the first stage of the InterSecT project

References:

Anderson G. and Moreno-Sanchez R. 2003. Building Web-Based Spatial Information Solutions around Open Specifications and Open Source Software. Transactions in GIS 7(4), 447–466 ; - ; Banaszek Ł. 2010. Public Spatial Data in Service of Polish Archaeologists. Advantages and Disadvantages of Web Map Servers Usage. In R. Reuter (ed.), Remote Sensing for Science, Education, and Natural and Cultural Heritage. Paris: UNESCO, 73-80 ; Bell T. and Lock G. 2000. Topographic and cultural influences on walking the Ridgeway in later prehistoric times. In G. Lock (ed.), Beyond the Map, Archaeology and Spatial Technologies (= NATO Science Series, Series A: Life Sciences 321). Amsterdam: IOS Press, 85–100 ; Brovelli M.A. et al., 2012. Free and open source desktop and Web GIS solutions. Applied Geomatics 4(2), 65–66 ; - ; Conoll J. and Lake M. 2006. Geographical Information Systems in Archaeology (= Manuals in Archaeology). Cambridge: Cambridge University Press ; Díaz L., Granell C. and Gould M. 2008. Case Study: Geospatial Processing Services for Web based Hydrological Applications. In J. T. Sample, K. Shaw, S. Tu and M. Abdelguerfi (eds.), Geospatial Services and Applications for the Internet. New York: Springer, 31–47 ; - ; Djindjian F. 1998. GIS Usage in Worldwide Archaeology. Archeologia e Calcolatori 9, 19–29 ; Dobrowolski R., Dzieńkowski T. and Zagórski P. 2011. Analizy przestrzenne (GIS) w badaniach archeologicznych wybranych wczesnośredniowiecznych stanowisk z terenu Ziemi Chełmskiej. In R. Zapłata (ed.), Digitalizacja dziedzictwa archeologicznego — wybrane zagadnienia. Lublin: Wiedzia i Edukacja, 120–131 ; Dragićević S. 2004. The potential of Web-based GIS. Journal of Geographical Systems 6(2), 79–81 ; ; Fry G. L. A., Skar B., Jerpĺsen G., Bakkestuen V. and Erikstad L. 2004. Locating archaeological sites in the landscape: a hierarchical approach based on landscape indicators. Development of European Landscapes, Landscape and Urban Planning 67 (1–4), 97–107 ; - ; Gawrysiak L. and Reder J. 2011. Zastosowania GIS do opracowywania bazy danych archeologicznych i analiz sieci osadniczych na przykładzie dorzecza Wolicy (Wyżyna Lubelska). In R. Zapłata (ed.), Digitalizacja dziedzictwa archeologicznego. Wybrane zagadnienia. Lublin: Wiedza i Edukacja, 132–142 ; Gillings M. and Wheatley D. 2002. Spatial technology and archaeology: the archaeological applications of GIS. London-New York: Taylor & Francis ; Howey M.C.L. 2007. Using multi-criteria cost surface analysis to explore past regional landscapes: a case study of ritual activity and social interaction in Michigan, AD 1200–1600. Journal of Archaeological Science 34 (11), 1830–1846 ; - ; Jasiewicz J. and Hildebrandt-Radke I. 2008 Zastosowanie oprogramowania OPEN SOURCE GIS do oszacowania wpływu parametrów morfometrycznych terenu na rozwój osadnictwa pradziejowego na przykładzie Równiny Kościańskiej. In A. Kostrzewski (ed.), Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, V Seminarium, 20–21 listopada 2008. Poznań: Wydawnictwo UAM, 45–48 ; Jasiewicz J. and Hildebrandt-Radke I. 2008 Ocena pradziejowych preferencji osadniczych w nawiązaniu do cech morfometrycznych terenu na obszarach nizinnych strefy umiarkowanej z zastosowaniem teorii zbiorów rozmytych. In K. Rotnicki, M. Woszczyk and J. Jasiewicz (eds.), Holoceńskie przemiany wybrzeży i wód południowego Bałtyku — przyczyny, uwarunkowania i skutki. Poznań-Bydgoszcz: Tekst, 44–45 ; Jasiewicz J. and Hildebrandt-Radke I. 2009. Using multivariate statistics and fuzzy logic system to analysis settlement preferences in lowland areas of the temperate zone: an example from the Polish Lowlands. Journal of Archaeological Science 36, 2096–2107 ; - ; Jasiewicz J. and Hildebrandt-Radke I. 2011. Influence of the Morphometrical Features on the Settlement Patterns from the Neolithic to the Middle Ages in the Middle Obra Region. In I. Hildebrandt- Radke, W. Dörfler, J. Czebreszuk and J. Müller (eds.), Anthropogenic Pressure in the Neolithic and the Bronze Age on the central European Lowlands (=Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej 8). Poznań-Bonn: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Habelt, 107–120 ; Jasiewicz J. and Makohonienko M. 2009. Zastosowania metod GIS w analizie pradziejowych i średniowiecznych szlaków migracji — uwagi wstępne. In I. Hildebrandt-Radke, J. Jasiewicz and M. Lutyńska (eds.), Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym 6 (= VII Warsztaty Terenowe, IV Sympozjum Archeologii Środowiskowej, 20–22 maja 2009 Kórnik). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 57–59 ; Kay S. and Sly T. 2001. An application of Cumulative Viewshed Analysis to a medieval archaeological study: the beacon system of the Isle of Wight, United Kingdom. Archeologia e Calcolatori 12, 167–179 ; Kay S.J. and Wicher R.E. 2009. Predictive modeling of Roman settlement in the Middle Tiber Valley. Archeologia e Calcolatori 20, 277–290 ; Kistowski M. 2001. Systemy informacji geograficznej — niechciane dziecko czy nadzieja dla geografii polskiej? Geografia a GIS w Polsce w latach 1990–1999. Przegląd Geograficzny 73(1–2), 143–162 ; Kołodziej A. 2011. Bazy danych GIS o zabytkach nieruchomych i archeologicznych jako element infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce: stan prac, aktualne problemy i wyzwania w procesie wdrażania dyrektywy INSPIRE. Roczniki Geomatyki 9 (3), 83–94 ; Kvamme K. L. 1998. GIS in North American Archaeology: A Summary of Activity for the Caere Project. Archeologia e Calcolatori 9, 127–146 ; Kvamme K.L. 1999. Recent directions and developments in geographical information systems. Journal of Archaeological Research 7(2),153–201 ; - ; Lake M.W. and Woodman P. E. 2003. Visibility studies in archaeology: a review and case study. Environment and Planning B: Planning and Design 30, 689–707 ; - ; Llobera M. 2001. Building Past Landscape Perception With GIS: Understanding Topographic Prominence. Journal of Archaeological Science 28 (9), 1005–1014 ; - ; Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J. and Rhind D.W. 2006. GIS — Teoria i praktyka. Warszawa: PWN ; Meng X., Xie Y. and Bian F., 2010. Distributed Geospatial Analysis through Web Processing Service: A Case Study of Earthquake Disaster Assessment. Journal of Software 5(6), 671 ; ; Ogburn D. E. 2006. Assessing the level of visibility of cultural objects in past landscapes. Journal of Archaeological Science 33(3), 405–413 ; - ; Prinke A. 1992. Polish National Record of Archaeological Sites: A Computerization. In Larsen C.U. (ed.), Sites & Monuments. National Archaeological Records. Copenhagen: National Museum of Denmark, 89–93 ; Prinke A. 1997. AZP_FOX. Program obsługi komputerowej bazy danych o stanowiskach archeologicznych. Wprowadzenie danych (= Poznańskie Zeszyty Konserwatorskie 7). Poznań: Muzeum Archeologiczne ; Prinke A. 1998. MuzArP, wersja 1.5. Komputerowy system zintegrowanej informacji archeologicznej (stanowiska-badania-zabytki). Podręcznik użytkownika (= Poznańskie Zeszyty Archeologiczno- Konserwatorskie 8). Poznań: Muzeum Archeologiczne ; Prinke A. 2002. Szansa na komputerową mapę archeologiczną Wielkopolski: Program mAZePa — koncepcja i stan zachowania. Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski 1, 158–169 ; Rzeszewski M. and Jasiewicz J., 2009. WebGIS — od map w internecie do geoprzetwarzania. W Z. Zwoliński (ed.), GIS — platforma integracyjna w geografii. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 23–33 ; Siart Ch., Eitel B and Panagiotopoulos D. 2008. Investigation of past archaeological landscapes using remote sensing and GIS: a multi-method case study from Mount Ida, Crete. Journal of Archaeological Science 35 (11), 2018–2926 ; - ; Spikins P., Conneller C., Ayestaran H. and Scaife B. 2002. GIS Based Interpolation Applied to Distinguishing Occupation Phases of Early Prehistoric Sites. Journal of Archaeological Science 29 (11), 1235–1245 ; - ; Stančič Z. and Veljanowski T. 2000. Understanding Roman settlement pattern through multivariate statistics and predictive modeling. In G. Lock (ed.), Beyond the Map. Archaeology and Spatial Technologies (= NATO Science Series, Series A: Life Sciences 321). Amsterdam: IOS Press, 147–159 ; Steiniger S. and Bocher E., 2009. An overview on current free and open source desktop GIS developments. International Journal of Geographical Information Science 23(10), 1345–1370 ; - ; Van Leusen P. M. 2002. A Review of Wide — Area Predictive Modelling Using GIS. In Van Leusen P.M. (ed.), Pattern to Process: Methodological investigations in to the formation and interpretation of the spatial pattern in archaeological landscape. Groningen: Rijskuniversiteit ; Wagtendonk A.J., Verhagen P., Soetens S., Jeneson K. and de Kleijn M. 2009. Past in Place: The Role of Geo-ICT in Present-day Archaeology. In H. J. Scholten, N. Manen andR. Velde (eds.), Geospatial Technology and the Role of Location in Science. Amsterdam: Springer, 59–86 ; - ; Wheatley D. and Gillings M. 2000. Vision, perception and GIS: developing enriched approaches to the study of archaeological visibility. In G. Lock (ed.), Beyond the Map. Archaeology and Spatial Technologies (= NATO Science Series, Series A: Life Sciences 321). Amsterdam: IOS Press, 1–27 ; Winterbottom S. J. and Long D. 2006. From abstract digital models to rich virtual environments: landscape contexts in Kilmartin Glen, Scotland. Journal of Archaeological Science 33(10), 1356–1367 ; - ; Wright D. J., Goodchild M. F. and Proctor J. D. 1997. Demystifying the Persistent Ambiguity of GIS as ‘Tool’ versus ‘Science’. Annals of the Association of American Geographers 87(2), 346–362 ; - ; Zagórski P. 2009. Wykorzystanie analizy przestrzennej danych cyfrowych (GPS/GIS) dla potrzeb badań archeologicznych ma przykładzie stanowiska w Stołpiu. In A. Buko (ed.), Zespół Wieżowy w Stołpiu, badania 2003–2005. Warszawa: IAE PAN, 97–102

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

65

Start page:

51

End page:

66

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54738 ; oai:rcin.org.pl:54738 ; 0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; click here to follow the link

Language:

eng ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information