Obiekt

Tytuł: The InterSecT project — mitigating barriers in GIS usage for interdisciplinary archaeological research

Twórca:

Rzeszewski, Michał ; Hildebrandt-Radke, Iwona

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Sprawozdania Archeologiczne 65 (2013)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

25 cm

Abstrakt:

While geographic information systems (GIS) are used in many aspects of archaeological research there are several barriers preventing larger scale and more sophisticated use beyond simple viewing of spatial data. A questionnaire survey of environmental archaeologists has been conducted to identify those barriers and gather information about general familiarity with GIS. The results suggest that the problem lies especially in the lack of funding, insufficient practical skills and inadequate data sources. A solution is proposed in the form of a Web-GIS framework that should mitigate some of the barriers, and facilitate interdisciplinary research. This paper presents the results of the first stage of the InterSecT project

Bibliografia:

Anderson G. and Moreno-Sanchez R. 2003. Building Web-Based Spatial Information Solutions around Open Specifications and Open Source Software. Transactions in GIS 7(4), 447–466
-
Banaszek Ł. 2010. Public Spatial Data in Service of Polish Archaeologists. Advantages and Disadvantages of Web Map Servers Usage. In R. Reuter (ed.), Remote Sensing for Science, Education, and Natural and Cultural Heritage. Paris: UNESCO, 73-80
Bell T. and Lock G. 2000. Topographic and cultural influences on walking the Ridgeway in later prehistoric times. In G. Lock (ed.), Beyond the Map, Archaeology and Spatial Technologies (= NATO Science Series, Series A: Life Sciences 321). Amsterdam: IOS Press, 85–100
Brovelli M.A. et al., 2012. Free and open source desktop and Web GIS solutions. Applied Geomatics 4(2), 65–66
-
Conoll J. and Lake M. 2006. Geographical Information Systems in Archaeology (= Manuals in Archaeology). Cambridge: Cambridge University Press
Díaz L., Granell C. and Gould M. 2008. Case Study: Geospatial Processing Services for Web based Hydrological Applications. In J. T. Sample, K. Shaw, S. Tu and M. Abdelguerfi (eds.), Geospatial Services and Applications for the Internet. New York: Springer, 31–47
-
Djindjian F. 1998. GIS Usage in Worldwide Archaeology. Archeologia e Calcolatori 9, 19–29
Dobrowolski R., Dzieńkowski T. and Zagórski P. 2011. Analizy przestrzenne (GIS) w badaniach archeologicznych wybranych wczesnośredniowiecznych stanowisk z terenu Ziemi Chełmskiej. In R. Zapłata (ed.), Digitalizacja dziedzictwa archeologicznego — wybrane zagadnienia. Lublin: Wiedzia i Edukacja, 120–131
Dragićević S. 2004. The potential of Web-based GIS. Journal of Geographical Systems 6(2), 79–81

Fry G. L. A., Skar B., Jerpĺsen G., Bakkestuen V. and Erikstad L. 2004. Locating archaeological sites in the landscape: a hierarchical approach based on landscape indicators. Development of European Landscapes, Landscape and Urban Planning 67 (1–4), 97–107
-
Gawrysiak L. and Reder J. 2011. Zastosowania GIS do opracowywania bazy danych archeologicznych i analiz sieci osadniczych na przykładzie dorzecza Wolicy (Wyżyna Lubelska). In R. Zapłata (ed.), Digitalizacja dziedzictwa archeologicznego. Wybrane zagadnienia. Lublin: Wiedza i Edukacja, 132–142
Gillings M. and Wheatley D. 2002. Spatial technology and archaeology: the archaeological applications of GIS. London-New York: Taylor & Francis
Howey M.C.L. 2007. Using multi-criteria cost surface analysis to explore past regional landscapes: a case study of ritual activity and social interaction in Michigan, AD 1200–1600. Journal of Archaeological Science 34 (11), 1830–1846
-
Jasiewicz J. and Hildebrandt-Radke I. 2008 Zastosowanie oprogramowania OPEN SOURCE GIS do oszacowania wpływu parametrów morfometrycznych terenu na rozwój osadnictwa pradziejowego na przykładzie Równiny Kościańskiej. In A. Kostrzewski (ed.), Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, V Seminarium, 20–21 listopada 2008. Poznań: Wydawnictwo UAM, 45–48
Jasiewicz J. and Hildebrandt-Radke I. 2008 Ocena pradziejowych preferencji osadniczych w nawiązaniu do cech morfometrycznych terenu na obszarach nizinnych strefy umiarkowanej z zastosowaniem teorii zbiorów rozmytych. In K. Rotnicki, M. Woszczyk and J. Jasiewicz (eds.), Holoceńskie przemiany wybrzeży i wód południowego Bałtyku — przyczyny, uwarunkowania i skutki. Poznań-Bydgoszcz: Tekst, 44–45
Jasiewicz J. and Hildebrandt-Radke I. 2009. Using multivariate statistics and fuzzy logic system to analysis settlement preferences in lowland areas of the temperate zone: an example from the Polish Lowlands. Journal of Archaeological Science 36, 2096–2107
-
Jasiewicz J. and Hildebrandt-Radke I. 2011. Influence of the Morphometrical Features on the Settlement Patterns from the Neolithic to the Middle Ages in the Middle Obra Region. In I. Hildebrandt- Radke, W. Dörfler, J. Czebreszuk and J. Müller (eds.), Anthropogenic Pressure in the Neolithic and the Bronze Age on the central European Lowlands (=Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej 8). Poznań-Bonn: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Habelt, 107–120
Jasiewicz J. and Makohonienko M. 2009. Zastosowania metod GIS w analizie pradziejowych i średniowiecznych szlaków migracji — uwagi wstępne. In I. Hildebrandt-Radke, J. Jasiewicz and M. Lutyńska (eds.), Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym 6 (= VII Warsztaty Terenowe, IV Sympozjum Archeologii Środowiskowej, 20–22 maja 2009 Kórnik). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 57–59
Kay S. and Sly T. 2001. An application of Cumulative Viewshed Analysis to a medieval archaeological study: the beacon system of the Isle of Wight, United Kingdom. Archeologia e Calcolatori 12, 167–179
Kay S.J. and Wicher R.E. 2009. Predictive modeling of Roman settlement in the Middle Tiber Valley. Archeologia e Calcolatori 20, 277–290
Kistowski M. 2001. Systemy informacji geograficznej — niechciane dziecko czy nadzieja dla geografii polskiej? Geografia a GIS w Polsce w latach 1990–1999. Przegląd Geograficzny 73(1–2), 143–162
Kołodziej A. 2011. Bazy danych GIS o zabytkach nieruchomych i archeologicznych jako element infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce: stan prac, aktualne problemy i wyzwania w procesie wdrażania dyrektywy INSPIRE. Roczniki Geomatyki 9 (3), 83–94
Kvamme K. L. 1998. GIS in North American Archaeology: A Summary of Activity for the Caere Project. Archeologia e Calcolatori 9, 127–146
Kvamme K.L. 1999. Recent directions and developments in geographical information systems. Journal of Archaeological Research 7(2),153–201
-
Lake M.W. and Woodman P. E. 2003. Visibility studies in archaeology: a review and case study. Environment and Planning B: Planning and Design 30, 689–707
-
Llobera M. 2001. Building Past Landscape Perception With GIS: Understanding Topographic Prominence. Journal of Archaeological Science 28 (9), 1005–1014
-
Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J. and Rhind D.W. 2006. GIS — Teoria i praktyka. Warszawa: PWN
Meng X., Xie Y. and Bian F., 2010. Distributed Geospatial Analysis through Web Processing Service: A Case Study of Earthquake Disaster Assessment. Journal of Software 5(6), 671

Ogburn D. E. 2006. Assessing the level of visibility of cultural objects in past landscapes. Journal of Archaeological Science 33(3), 405–413
-
Prinke A. 1992. Polish National Record of Archaeological Sites: A Computerization. In Larsen C.U. (ed.), Sites & Monuments. National Archaeological Records. Copenhagen: National Museum of Denmark, 89–93
Prinke A. 1997. AZP_FOX. Program obsługi komputerowej bazy danych o stanowiskach archeologicznych. Wprowadzenie danych (= Poznańskie Zeszyty Konserwatorskie 7). Poznań: Muzeum Archeologiczne
Prinke A. 1998. MuzArP, wersja 1.5. Komputerowy system zintegrowanej informacji archeologicznej (stanowiska-badania-zabytki). Podręcznik użytkownika (= Poznańskie Zeszyty Archeologiczno- Konserwatorskie 8). Poznań: Muzeum Archeologiczne
Prinke A. 2002. Szansa na komputerową mapę archeologiczną Wielkopolski: Program mAZePa — koncepcja i stan zachowania. Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski 1, 158–169
Rzeszewski M. and Jasiewicz J., 2009. WebGIS — od map w internecie do geoprzetwarzania. W Z. Zwoliński (ed.), GIS — platforma integracyjna w geografii. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 23–33
Siart Ch., Eitel B and Panagiotopoulos D. 2008. Investigation of past archaeological landscapes using remote sensing and GIS: a multi-method case study from Mount Ida, Crete. Journal of Archaeological Science 35 (11), 2018–2926
-
Spikins P., Conneller C., Ayestaran H. and Scaife B. 2002. GIS Based Interpolation Applied to Distinguishing Occupation Phases of Early Prehistoric Sites. Journal of Archaeological Science 29 (11), 1235–1245
-
Stančič Z. and Veljanowski T. 2000. Understanding Roman settlement pattern through multivariate statistics and predictive modeling. In G. Lock (ed.), Beyond the Map. Archaeology and Spatial Technologies (= NATO Science Series, Series A: Life Sciences 321). Amsterdam: IOS Press, 147–159
Steiniger S. and Bocher E., 2009. An overview on current free and open source desktop GIS developments. International Journal of Geographical Information Science 23(10), 1345–1370
-
Van Leusen P. M. 2002. A Review of Wide — Area Predictive Modelling Using GIS. In Van Leusen P.M. (ed.), Pattern to Process: Methodological investigations in to the formation and interpretation of the spatial pattern in archaeological landscape. Groningen: Rijskuniversiteit
Wagtendonk A.J., Verhagen P., Soetens S., Jeneson K. and de Kleijn M. 2009. Past in Place: The Role of Geo-ICT in Present-day Archaeology. In H. J. Scholten, N. Manen andR. Velde (eds.), Geospatial Technology and the Role of Location in Science. Amsterdam: Springer, 59–86
-
Wheatley D. and Gillings M. 2000. Vision, perception and GIS: developing enriched approaches to the study of archaeological visibility. In G. Lock (ed.), Beyond the Map. Archaeology and Spatial Technologies (= NATO Science Series, Series A: Life Sciences 321). Amsterdam: IOS Press, 1–27
Winterbottom S. J. and Long D. 2006. From abstract digital models to rich virtual environments: landscape contexts in Kilmartin Glen, Scotland. Journal of Archaeological Science 33(10), 1356–1367
-
Wright D. J., Goodchild M. F. and Proctor J. D. 1997. Demystifying the Persistent Ambiguity of GIS as ‘Tool’ versus ‘Science’. Annals of the Association of American Geographers 87(2), 346–362
-
Zagórski P. 2009. Wykorzystanie analizy przestrzennej danych cyfrowych (GPS/GIS) dla potrzeb badań archeologicznych ma przykładzie stanowiska w Stołpiu. In A. Buko (ed.), Zespół Wieżowy w Stołpiu, badania 2003–2005. Warszawa: IAE PAN, 97–102

Czasopismo/Seria/cykl:

Sprawozdania Archeologiczne

Tom:

65

Strona pocz.:

51

Strona końc.:

66

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:54738 ; 0081-3834

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 243 ; IAiE PAN, sygn. P 244 ; IAiE PAN, sygn. P 245 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji