Obiekt

Tytuł: Eine bandkeramische Bestattung aus Baїv bei Luzk in Wolhynien = Pochówek kultury ceramiki wstęgowej rytej z miejscowości Baїv koło Łucka

Twórca:

Bardec’kyj, Andrij B. ; Dębiec, Maciej ; Saile, Thomas

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Sprawozdania Archeologiczne 65 (2013)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

il. ; 25 cm

Abstrakt:

This paper presents an analysis of the burial of the Bandkeramik culture discovered in Baїv in 1939. It provides a new reconstruction and accurate description of the vessel, which was a part of the grave goods. Detailed analysis of the ornamentation allowed us to affiliate the burial with the end of the early phase of the Bandkeramik, pre-music note horizon

Bibliografia:

Čižmář Z. 2002. Keramika z pohřebištĕ v „Široké u lesa”. In V. Podborský (Hrsg.), Dvě pohřebiště neolitickěho lidu s lineărní keramikou ve Vedrovicích na Moravě. Brno, 151–190
Czekaj-Zastawny A. 2009. Obrządek pogrzebowy kultury ceramiki wstęgowej rytej. In A. Czekaj-Zastawny (Hrsg.), Obrządek pogrzebowy kultur pochodzenia naddunajskiego w neolicie Polski południowo-wchodniej (5600/5500-2900 BC). Kraków, 25–51
Dębiec M. 2012. Kultura ceramiki wstęgowej rytej na Ukrainie. Rzeszów (unpublizierte Doktorarbeit)
Kadrow S. und Okoński J. 2008. Materiały stylu zofipolskiego ze stanowiska 2 w Zagórzu, gm. Niepołomice. In J. Chochorowski (Hrsg.), Młodsza epoka kamienia. Wybrane znaleziska (= Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce). Kraków, 1–21
Kozłowski J. K. 1985. The Eastern Areas of the Linear Band Pottery Culture. In A. Kokowski (Hrsg.), Memoires Archeologiques. Lublin, 51–70
Kulczycka-Leciejewiczowa A. 1983. O zofipolskim stylu ceramiki wstęgowej rytej w Polsce. Archeologia Polski 28, 67–97
Kulczycka-Leciejewiczowa A. 1988. Erste Gemeinschaften der Linienbandkeramikkultur auf polnischem Boden. Zeitschrift für Archäologie 23, 137–182
Leski Z. 1938. Nowe nabytki i badania działu przedhistorycznego Muzeum Wołyńskiego T-wa Przyjaciół Nauk w Łucku. Z otchłani wieków 13(1–2), 22–23
Ochrimenko H. V. 2001. Kuľtura linijno-stričkovoï keramiky na Volyni. Luc’k
Ochrěmenko H. V. 2009. Kam’jana doba na terytoriï Pivnično-Zachidnoï Ukraïni (XII-III tis. do n. e.). Luc’k
Ondruš V. 2002. Dvě pohřebiště lidu s neolitickou lineărní keramikou ve Vedrovicích. In. V. Podborský (Hrsg.), Dvě pohřebiště neolitickěho lidu s lineărní keramikou ve Vedrovicích na Moravě. Brno, 9–149
Passek T. S. und Černiš K. K. 1963. Pamjatniki kuľtury linejno-lentočnoj keramiki na territorii SSSR (= Svod archeologičeskich istočnikov B 1–11). Moskva
Svješnikov I. K. 1954. Kuľtura linijno-stričkovoï keramiky na Volyni, Sovetskaja Archeologija 20, 100–130
Svješnikov I. K. und Nikoľčenko Ju. M. 1982. Dovidnyk z archeolohiï Ukraïni. Rovens’ka Oblast’. Kiïv
Z Otchłani Wieków 1939. Grób szkieletowy starszej ceramiki wstęgowej w Bajowie w pow. Łuckim. Z otchłani wieków 14(7–8), 104

Czasopismo/Seria/cykl:

Sprawozdania Archeologiczne

Tom:

65

Strona pocz.:

253

Strona końc.:

261

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:54745 ; 0081-3834

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 243 ; IAiE PAN, sygn. P 244 ; IAiE PAN, sygn. P 245 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

ger

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji