Object

Title: A Złota Culture Cemetery at Książnice site 2, Świętokrzyskie Province = Cmentarzysko kultury złockiej na stan. 2 w Książnicach, woj. świętokrzyskie

Creator:

Wilk, Stanisław

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Article

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 65 (2013)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

ill. ; 25 cm

Abstract:

This paper presents four Złota Culture (ZC) niche graves from site 2 in Książnice, and discusses the chronology of the cemetery based on both radiocarbon dates obtained for all the burials and analysis of the ceramics. Separate articles published in this volume deal with the anthropological, archaeozoological and palaeobotanical analyses of the prehistoric material from the site. The ceramic inventories from the graves at Książnice lack CWC characteristics suggesting that graves 1, 2 and 4 ZC belong to the very beginnings of the classical phase of the ZC, when CWC features, including imported pottery, had not yet appeared. Moreover, there are no references to the Baden Culture in the assemblage discussed here. Grave 3 ZC, with pure GAC pottery should be considered as the oldest one, dating to the early phase of the ZC.

References:

Antoniewicz W. 1925. Eneolityczne groby szkieletowe we wsi Złota w pow. sandomierskim. Wiadomości Archeologiczne 9, 191–245 ; Balcer B.1963. Osada kultury amfor kulistych na stanowisku 1 w Mierzanowicach, powiat Opatów. Materiały Starożytne 9, 99–142 ; Bargieł B. and Florek M.1990. Grób kultury złockiej w Starym Garbowie na stan. 3, woj. Tarnobrzeg, Sprawozdania Archeologiczne 41, 77–83 ; Bargieł B. Florek M. and Libera J. 2001. Groby ludności kultury ceramiki sznurowej i mierzanowickiej ze stan. 1 w Malicach Kościelnych, woj. świętokrzyskie. Sprawozdania Archeologiczne 53, 231–259 ; Bąbel J. 1979. Groby neolityczne ze stan. 1 w Mierzanowicach, woj. tarnobrzeskie. Wiadomości Archeologiczne 44, 67–87 ; Borkowski W. 2002. Grociki z krzemienia świeciechowskiego w kulturze złockiej. In B. Matraszek and S. Sałaciński (eds.), Krzemień świeciechowski w pradziejach. Materiały z konferencji w Ryni, 22-24 V 2000 (=Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach 4). Warszawa, 267–278 ; Burchard B. 1970. On the knowledge of copper in the population of Złota Culture. Archeologia Polona 12, 247–257 ; Gardawski A. and Miśkiewicz J. 1958. Sprawozdanie z badań podjętych w 1957 roku w miejsc. Mierzanowice, pow. Opatów. Wiadomości Archeologiczne 25(4), 322–337 ; Gąsowska E. 1962. Nowe odkrycia grobów kultury ceramiki sznurowej w pow. Sandomierz. Wiadomości Archeologiczne 28, 88–90 ; Gliński W., Okoński J. and Wilk S. 2003. Badania na trasach światłowodowych w województwie świętokrzyskim — przykład pozytywnego konserwatorstwa archeologicznego. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 24, 361–385 ; Florek M. and Zakościelna A. 2005. Cmentarzysko ze schyłku neolitu i początku epoki brązu w Wilczycach, pow. Sandomierz. Archeologia Polski Środkowowschodniej 7, 42–54 ; Furholt M. 2008. Die Złota-Gruppe in Kleinpolen: Ein Beispiel für die Transformation eines Zeichensystems. Germania 86, 1–28 ; Kopacz J. 1986. Cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej w Wójeczce, woj., Kielce. Sprawozdania Archeologiczne 38,139–151 ; Kozłowski L. 1923. Epoka kamienia na wydmach wschodniej części Wyżyny Małopolskiej. Lwów ; Kruk J. and Milisauskas S. 1999. Rozkwit i upadek społeczeństw rolniczych neolitu. Kraków ; Krzak Z. 1958. Cmentarzysko kultury Złockiej na stanowisku Grodzisko II we wsi Złota, pow. Sandomierz. Archeologia Polski 2(2), 329–388 ; Krzak Z. 1961. Materiały do znajomości kultury złockiej. Wrocław ; Krzak Z. 1970a. Cmentarzysko kultury złockiej „Nad Wawrem” w Złotej. Wrocław ; Krzak Z. 1970b. Cmentarzysko kultury amfor kulistych w Złotej sandomierskiej. Wrocław ; Krzak Z. 1976. The Złota culture. Wrocław ; Krzak Z. 1989. Złota Culture. Złota near Sandomierz, woj. Tarnobrzeg, sites „Grodzisko I” and „Nad Wawrem”, Cemeteries. Przegląd Archeologiczny 36, 255–269 ; Machnik J. and Ścibior J. 1991. Die Chronologie der Schnurkeramikkultur (Schk) in Südostpolen. In Ch. Strahm (ed.), Die kontinentaleuropäischen Gruppen der Kultur mit Schnurkeramik. Die Chronologie der regionalen Gruppen. Freiburg, 45–54 ; Majewski E. 1900. Zabytki pradziejowe w Dziesławicach (powiat Stopnicki). Światowit 2, 44–58 ; Marciniak J. 1960a. Dwa groby kultury złockiej z Samborca, pow. Sandomierz. Materiały Archeologiczne 2, 73–79 ; Nosek S. 1967. Kultura Amfor Kulistych w Polsce. Wrocław ; Podkowińska Z., Rauhut D., and Krzak Z. 1959. Osadnictwo eneolityczne na Grodzisku II w Złotej, pow. Sandomierz, Archeologia Polski 3(2), z. 235–278 ; Rauhut D. 1953. Grób kultury ceramiki sznurowej (grupa złocka), znaleziony na stanowisku Pole Grodzisko I we wsi Złota, powiat Sandomierz. Wiadomości Archeologiczne 19, 54–77 ; Szczepanek A. and Haduch E. 2013. Anthropological analysis of Zlota Culture skeletons from Książnice, Site 2, Pacanów commune, Świętokrzyskie voivodeship. Sprawozdania Archeologiczne 65 [in press] ; Szmyt M. 1999. Between West and East. People of the Globular Amphora Culture in Eastern Europe (=Baltic-Pontic Studies 8). Poznań ; Ścibior J. 1991. Kultura amfor kulistych w środkowowschodniej Polsce. Zarys problematyki. In J. Gurba (ed.), Schyłek neolitu i wczesna epoka brązu w Polsce środkowowschodniej. Lublin, 47–65 ; Ścibior J.1993. Badania na wzgórzu Salve Regina w 1988 roku. In S. Tabaczyński (ed.), Sandomierz: badania 1969–1973. Tom 1. Warszawa, 318–322 ; Wilk S. 2004. Graves of the Lublin-Volhynian culture at site 2 in Książnice, district of Busko Zdrój. 2001/2002, 2003 exploration season. Sprawozdania Archeologiczne 56, 224–260 ; Wilk S. 2006. Graves of the Lublin-Volhynian culture at site 2 in Książnice, district of Busko Zdrój. 2004 exploration season. Sprawozdania Archeologiczne 58, 247–273 ; Wilk S. 2006. Grób niszowy (nr 2) kultury złockiej ze stan. 2 w Książnicach, pow. Busko Zdrój. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 48,109–134 ; Wilk S., Haduch E., Szczepanek A., Koszowska E. and Trąbska J. 2011. Groby z nadpalonymi szkieletami z cmentarzyska kultury złockiej w Książnicach, woj. świętokrzyskie. In A. Jaszewska and A. Michalak (eds.), Ogień — żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony, VI Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne Gabicz, 5–6 czerwca 2008. Zielona Góra, 23–54 ; Wiślański T. 1966. Kultura amfor kulistych w Polsce północno-zachodniej. Wrocław ; Włodarczak P. 2006. Kultura ceramiki sznurowej na Wyżynie Małopolskiej. Kraków ; Włodarczak P. 2008. Kultura złocka i problem genezy kultury ceramiki sznurowej w Małopolsce. In J. Bednarczyk, J. Czebreszuk, P. Makarowicz and M. Szmyt (eds.), Na pograniczu światów.Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin. Poznań, 555–576 ; Włodarczak P. 2013. Projekt badań chronologii absolutnej eneolitu i początków epoki brązu w Małopolsce. In I. Cheben and M. Soják (eds.), Otázky neolitu eneolitu našich krajín 2010. Nitra, 373–388 ; Wrotek L. 1963. Sprawozdanie z prac wykopaliskowych przeprowadzonych w 1959 r. na stan. 4 w Mierzanowicach, pow. Opatów. Sprawozdania Archeologiczne 13, 23–28 ; Żurowski J. 1930. Dwa groby kultury złockiej. In J. Kostrzewski (ed.), Księga Pamiątkowa ku czci Prof. dr. Włodzimierza Demetrykiewicza. Poznań

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

65

Start page:

311

End page:

362

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54748 ; oai:rcin.org.pl:54748 ; 0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information