Obiekt

Tytuł: A Złota Culture Cemetery at Książnice site 2, Świętokrzyskie Province = Cmentarzysko kultury złockiej na stan. 2 w Książnicach, woj. świętokrzyskie

Twórca:

Wilk, Stanisław

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Sprawozdania Archeologiczne 65 (2013)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

il. ; 25 cm

Abstrakt:

This paper presents four Złota Culture (ZC) niche graves from site 2 in Książnice, and discusses the chronology of the cemetery based on both radiocarbon dates obtained for all the burials and analysis of the ceramics. Separate articles published in this volume deal with the anthropological, archaeozoological and palaeobotanical analyses of the prehistoric material from the site. The ceramic inventories from the graves at Książnice lack CWC characteristics suggesting that graves 1, 2 and 4 ZC belong to the very beginnings of the classical phase of the ZC, when CWC features, including imported pottery, had not yet appeared. Moreover, there are no references to the Baden Culture in the assemblage discussed here. Grave 3 ZC, with pure GAC pottery should be considered as the oldest one, dating to the early phase of the ZC.

Bibliografia:

Antoniewicz W. 1925. Eneolityczne groby szkieletowe we wsi Złota w pow. sandomierskim. Wiadomości Archeologiczne 9, 191–245
Balcer B.1963. Osada kultury amfor kulistych na stanowisku 1 w Mierzanowicach, powiat Opatów. Materiały Starożytne 9, 99–142
Bargieł B. and Florek M.1990. Grób kultury złockiej w Starym Garbowie na stan. 3, woj. Tarnobrzeg, Sprawozdania Archeologiczne 41, 77–83
Bargieł B. Florek M. and Libera J. 2001. Groby ludności kultury ceramiki sznurowej i mierzanowickiej ze stan. 1 w Malicach Kościelnych, woj. świętokrzyskie. Sprawozdania Archeologiczne 53, 231–259
Bąbel J. 1979. Groby neolityczne ze stan. 1 w Mierzanowicach, woj. tarnobrzeskie. Wiadomości Archeologiczne 44, 67–87
Borkowski W. 2002. Grociki z krzemienia świeciechowskiego w kulturze złockiej. In B. Matraszek and S. Sałaciński (eds.), Krzemień świeciechowski w pradziejach. Materiały z konferencji w Ryni, 22-24 V 2000 (=Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach 4). Warszawa, 267–278
Burchard B. 1970. On the knowledge of copper in the population of Złota Culture. Archeologia Polona 12, 247–257
Gardawski A. and Miśkiewicz J. 1958. Sprawozdanie z badań podjętych w 1957 roku w miejsc. Mierzanowice, pow. Opatów. Wiadomości Archeologiczne 25(4), 322–337
Gąsowska E. 1962. Nowe odkrycia grobów kultury ceramiki sznurowej w pow. Sandomierz. Wiadomości Archeologiczne 28, 88–90
Gliński W., Okoński J. and Wilk S. 2003. Badania na trasach światłowodowych w województwie świętokrzyskim — przykład pozytywnego konserwatorstwa archeologicznego. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 24, 361–385
Florek M. and Zakościelna A. 2005. Cmentarzysko ze schyłku neolitu i początku epoki brązu w Wilczycach, pow. Sandomierz. Archeologia Polski Środkowowschodniej 7, 42–54
Furholt M. 2008. Die Złota-Gruppe in Kleinpolen: Ein Beispiel für die Transformation eines Zeichensystems. Germania 86, 1–28
Kopacz J. 1986. Cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej w Wójeczce, woj., Kielce. Sprawozdania Archeologiczne 38,139–151
Kozłowski L. 1923. Epoka kamienia na wydmach wschodniej części Wyżyny Małopolskiej. Lwów
Kruk J. and Milisauskas S. 1999. Rozkwit i upadek społeczeństw rolniczych neolitu. Kraków
Krzak Z. 1958. Cmentarzysko kultury Złockiej na stanowisku Grodzisko II we wsi Złota, pow. Sandomierz. Archeologia Polski 2(2), 329–388
Krzak Z. 1961. Materiały do znajomości kultury złockiej. Wrocław
Krzak Z. 1970a. Cmentarzysko kultury złockiej „Nad Wawrem” w Złotej. Wrocław
Krzak Z. 1970b. Cmentarzysko kultury amfor kulistych w Złotej sandomierskiej. Wrocław
Krzak Z. 1976. The Złota culture. Wrocław
Krzak Z. 1989. Złota Culture. Złota near Sandomierz, woj. Tarnobrzeg, sites „Grodzisko I” and „Nad Wawrem”, Cemeteries. Przegląd Archeologiczny 36, 255–269
Machnik J. and Ścibior J. 1991. Die Chronologie der Schnurkeramikkultur (Schk) in Südostpolen. In Ch. Strahm (ed.), Die kontinentaleuropäischen Gruppen der Kultur mit Schnurkeramik. Die Chronologie der regionalen Gruppen. Freiburg, 45–54
Majewski E. 1900. Zabytki pradziejowe w Dziesławicach (powiat Stopnicki). Światowit 2, 44–58
Marciniak J. 1960a. Dwa groby kultury złockiej z Samborca, pow. Sandomierz. Materiały Archeologiczne 2, 73–79
Nosek S. 1967. Kultura Amfor Kulistych w Polsce. Wrocław
Podkowińska Z., Rauhut D., and Krzak Z. 1959. Osadnictwo eneolityczne na Grodzisku II w Złotej, pow. Sandomierz, Archeologia Polski 3(2), z. 235–278
Rauhut D. 1953. Grób kultury ceramiki sznurowej (grupa złocka), znaleziony na stanowisku Pole Grodzisko I we wsi Złota, powiat Sandomierz. Wiadomości Archeologiczne 19, 54–77
Szczepanek A. and Haduch E. 2013. Anthropological analysis of Zlota Culture skeletons from Książnice, Site 2, Pacanów commune, Świętokrzyskie voivodeship. Sprawozdania Archeologiczne 65 [in press]
Szmyt M. 1999. Between West and East. People of the Globular Amphora Culture in Eastern Europe (=Baltic-Pontic Studies 8). Poznań
Ścibior J. 1991. Kultura amfor kulistych w środkowowschodniej Polsce. Zarys problematyki. In J. Gurba (ed.), Schyłek neolitu i wczesna epoka brązu w Polsce środkowowschodniej. Lublin, 47–65
Ścibior J.1993. Badania na wzgórzu Salve Regina w 1988 roku. In S. Tabaczyński (ed.), Sandomierz: badania 1969–1973. Tom 1. Warszawa, 318–322
Wilk S. 2004. Graves of the Lublin-Volhynian culture at site 2 in Książnice, district of Busko Zdrój. 2001/2002, 2003 exploration season. Sprawozdania Archeologiczne 56, 224–260
Wilk S. 2006. Graves of the Lublin-Volhynian culture at site 2 in Książnice, district of Busko Zdrój. 2004 exploration season. Sprawozdania Archeologiczne 58, 247–273
Wilk S. 2006. Grób niszowy (nr 2) kultury złockiej ze stan. 2 w Książnicach, pow. Busko Zdrój. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 48,109–134
Wilk S., Haduch E., Szczepanek A., Koszowska E. and Trąbska J. 2011. Groby z nadpalonymi szkieletami z cmentarzyska kultury złockiej w Książnicach, woj. świętokrzyskie. In A. Jaszewska and A. Michalak (eds.), Ogień — żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony, VI Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne Gabicz, 5–6 czerwca 2008. Zielona Góra, 23–54
Wiślański T. 1966. Kultura amfor kulistych w Polsce północno-zachodniej. Wrocław
Włodarczak P. 2006. Kultura ceramiki sznurowej na Wyżynie Małopolskiej. Kraków
Włodarczak P. 2008. Kultura złocka i problem genezy kultury ceramiki sznurowej w Małopolsce. In J. Bednarczyk, J. Czebreszuk, P. Makarowicz and M. Szmyt (eds.), Na pograniczu światów.Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin. Poznań, 555–576
Włodarczak P. 2013. Projekt badań chronologii absolutnej eneolitu i początków epoki brązu w Małopolsce. In I. Cheben and M. Soják (eds.), Otázky neolitu eneolitu našich krajín 2010. Nitra, 373–388
Wrotek L. 1963. Sprawozdanie z prac wykopaliskowych przeprowadzonych w 1959 r. na stan. 4 w Mierzanowicach, pow. Opatów. Sprawozdania Archeologiczne 13, 23–28
Żurowski J. 1930. Dwa groby kultury złockiej. In J. Kostrzewski (ed.), Księga Pamiątkowa ku czci Prof. dr. Włodzimierza Demetrykiewicza. Poznań

Czasopismo/Seria/cykl:

Sprawozdania Archeologiczne

Tom:

65

Strona pocz.:

311

Strona końc.:

362

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:54748 ; 0081-3834

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 243 ; IAiE PAN, sygn. P 244 ; IAiE PAN, sygn. P 245 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji