Object

Title: Remarks on some symbolic graves of the Pomeranian culture = Uwagi o niektórych grobach symbolicznych kultury pomorskiej

Creator:

Malinowski, Tadeusz ; Krzysiak, Agnieszka

Date issued/created:

2012

Resource Type:

Article

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 64 (2012)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

ill. ; 25 cm

Abstract:

This paper addresses issues raised by a paper published recently in this journal on the interpretation of symbolic graves in the Pomeranian culture, taking the opportunity to correct some inaccuracies presented there (Stepańczak et al. 2011). In particular, it shows that in some circumstances where small remains of human bone occur in graves they may be there by accident, without taking away from the symbolic character of such burial remains. In addition, two unpublished examples of graves with no evidence of burial are described

References:

Fudziński M. and Gładykowska-Rzeczycka J. J. 2000. Cmentarzysko ludności kultury pomorskiejw Rątach, gmina Somonino. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne ; Fudziński M. and Rożnowski F. 1997. Cmentarzysko ludności kultury pomorskiej w Zaworach, gm. Chmielno. Studium archeologiczno-antropologiczne. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne ; Fudziński P. and Cymek L. 2005. Cmentarzysko grupy wielkowiejskiej we Władysławowie-Chłapowie, pow. Puck. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne ; Krzysiak A. 2003. Tymczasowe wyniki badań cmentarzyska ludności kultury pomorskiej w Dąbrównie, gmina Potęgowo, stanowisko nr 8. In M. Fudziński and H. Paner (eds.), Od epoki kamienia do okresu rzymskiego (= XIII Sesja Pomorzoznawcza 1). Gdańsk: Muzeum Archeologiczne, 133–141 ; Krzysiak A. 2005. Wyniki badań stanowiska ludności kultury pomorskiej przeprowadzonych w Trzebiatkowej, gm. Tuchomie, stan. nr 3. In M. Fudziński and H. Paner (eds.), Od epoki kamienia do okresu rzymskiego (= XIV Sesja Pomorzoznawcza 1). Gdańsk: Muzeum Archeologiczne, 267–277 ; Krzysiak A. 2005. Ze studiów nad chronologią fazy wielkowiejskiej na przykładzie cmentarzyska w Dąbrównie, gm. Potęgowo, stan. 8. In M. Fudziński and H. Paner (eds.), Aktualne problemy kultury pomorskiej. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne, 71–92 ; Krzysiak A. n.y.p. Cmentarzysko ludności kultury pomorskiej. Trzebiatkowa, gmina Tuchomie województwo pomorskie. Lębork ; Łoś J. 2005. Groby ludności kultury pomorskiej w Zakrzewskiej Osadzie i Tuszkowie, pow. sępoleński. In M. Fudziński and H. Paner (eds.), Od epoki kamienia do okresu rzymskiego (= XIV Sesja Pomorzoznawcza 1). Gdańsk: Muzeum Archeologiczne, 317–326 ; Łuka L. J. 1968. Obrządek pogrzebowy u plemion kultury wschodniopomorskiej na Pomorzu Gdańskim. Część 1. Pomorania Antiqua 2, 33–73 ; Malinowski A. 1967. Wyniki badań przepalonych kości ludzkich z cmentarzyska z okresu lateńskiego w Zarębowie, pow. Aleksandrów Kujawski. Slavia Antiqua 14, 307–312 ; Malinowski T. 1969. Obrządek pogrzebowy ludności kultury pomorskiej. Wrocław: Ossolineum ; Malinowski T. 1979. Katalog cmentarzysk ludności kultury pomorskiej 1. Słupsk: WSP ; Malinowski T. 1981. Katalog cmentarzysk ludności kultury pomorskiej 2. Słupsk: WSP ; Malinowski T. 1981. Katalog cmentarzysk ludności kultury pomorskiej 3. Słupsk: WSP ; Malinowski T. in press Uwagi o pochówkach cząstkowych ludności kultury pomorskiej. In Księga pamiątkowa prof. Bogusława Gedigi. Wrocław ; Muzolf B. and Lorkiewicz W. 2005. Cmentarzyska w Konstantynowie Ignacewie, st. 18 oraz Grabku, st. 11, woj. łódzkie, na tle cmentarzysk pomorsko-kloszowych z terenów Polski Środkowej. In M. Fudziński and H. Paner (eds.), Aktualne problemy kultury pomorskiej. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne, 183–222 ; Rożnowski F. 1979. Dorobek badań antropologicznych nad ludnością kultury pomorskiej Pomorza Zachodniego w ostatnim trzydziestoleciu (1945–1975). In T. Malinowski (ed.), Problemy kultury pomorskiej. Koszalin: Muzeum Okręgowe, 187–192 ; Siek M. 2005. Analiza materiałów z cmentarzyska kultury pomorskiej w Krzemienicy, powiat Mielec. In M. Fudziński and H. Paner (eds.), Aktualne problemy kultury pomorskiej. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne, 369–383 ; Sobczyk P. 2009. Cmentarzysko kloszowe w Stalmierzu, stan. 3 w powiecie lipnowskim na ziemi dobrzyńskiej. In M. Fudziński, H. Paner and S. Czopek (eds.), Nowe materiały kultury łużyckiej i pomorskiej z Pomorza. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne, 79–96 ; Stepańczak B., Dzięgielewski K., Łoś J. and Szostek K. 2011. Application of FTIR method to identify symbolic graves on the example of the Pomeranian culture face urn from Tuszkowo. Sprawozdania Archeologiczne 63, 135–148

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

64

Start page:

431

End page:

439

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54731 ; oai:rcin.org.pl:54731 ; 0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information