RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Modlitwa w srebrze zaklęta : siedemnasto- i osiemnastowieczne wota z Ziemi Chełmińskiej = Prayer turned into silver : seventeenth- and eighteenth-century votive offerings from the region of Chełmno

Creator:

Krupska, Katarzyna

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 61. Nr 1 (2013)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. en col. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

Chrzanowski T and Kornecki M. 1970. Wota srebrne. Z badań nad sztuką sarmatyzmu w Polsce . Biuletyn Historii Sztuki 32, 209-214.
Chrzanowski T and Kornecki M. 1988. Złotnictwo toruńskie . Studium o wyrobach cechu toruńskiego od wieku XV do 1832 roku. Warszawa.
Chrzanowski T. 1992. Wschód i Zachód w kulturze polskiej. Kierunki i postawy. In Dzieje Lubelszczyzny 6 . Lublin
Gradowski M. Pielas M. 2006. Katalog złotnictwa w zbiorze dokumentacji specjalistycznej Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie. Warszawa.
Jagla J. 2009, Wieczna prośba i dziękczynienie. O symbolicznych relacjach między sacrum i profanum w przedstawieniach wotywnych z obszaru Polski Centralnej.Warszawa.
Kowalski P. 1994. Prośba do Pana Boga: rzecz o gestach wotywnych. Wrocław.
Olędzki J. 1967. Wota srebrne. Polska Sztuka Ludowa 21, 67-92.
Olędzki J. 1973. Wota lwowskie. Polska Sztuka Ludowa 27, 5-29
Rynkowski K. 2000. Sanktuarium Matki Boskiej Lipskiej w Lipach k. Lubawy. Pelplin.
Woźniak M. (ed.) 1993. Ars sacra. Dawna sztuka diecezji toruńskiej. Toruń.
Zieliński M.G. 2007.Chełmno civitas totius Prussiae metropolis XVII-XVIII w. Bydgoszcz.

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

61

Issue:

1

Start page:

15

End page:

25

Detailed Resource Type:

Journal

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54800 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information