Object

Title: Testamenty mieszczan radziejowskich w późnym średniowieczu w świetle ksiąg ławniczych i radzieckich

Creator:

Warda, Katarzyna

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 61 Nr 2 (2013)

Contributor:

Szymańska, Izabela : Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Book/Chapter

References:

Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M. 1998. Historia ustroju i prawa polskiego. Warszawa, 260
Bartoszewicz A. 1997. Warta: społeczeństwo miasta w II połowie XV wieku i na początku XVI wieku, Warszawa,125-126
Bartoszewicz A. 2012. Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce. Warszawa
Bogucka M. and H. Samsonowicz 1986. Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej. Wrocław, 110
Głowacka A. 2002. Radziejów w XVI-XVIII wieku. Szkic z życia mieszkańców małego miasta. In Radziejów poprzez stulecia. Włocławek-Radziejów, 170
Karczewski D., Lokacja Radziejowa na tle urbanizacji średniowiecznych Kujaw. In Radziejów poprzez stulecia,32
Księga ławnicza miasta Płocka 1489-1517. oprac. D. Poppe, Warszawa 1995
Księgi sądowe miasta Wąwolnicy z lat 1476-1500. oprac. G. Jawor and A. Sochacka, red. R. Szczygieł. Lublin 1998
Maisel W. 1961. Sądownictwo miasta Poznania do końca XVI wieku. Poznań, 72-73
Najdawniejsze dzieje Koła. Koło 2012, 89
Sowina U., Najstarsze sieradzkie testamenty mieszczańskie z początku XVI wieku. Analiza źródłoznawcza. „Kw. HKM”, R. , nr , 3-25
Uruszczak W. 2010. Historia państwa i prawa polskiego, 1. Warszawa, 307
Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XVI-XVIII wieku. Spisy. Oprac. K. Mikulski and W. Stanek, red. A.Gąsiorowski. Kórnik 1990, 8
Wiśniowski E. 2004. Parafie w średniowiecznej Polsce. Struktura i funkcje społeczne. Lublin, 220
Zaremska H. 1997. Człowiek wobec śmierci, wyobrażenia i rytuały. In B. Geremek (ed.), Kultura Polskiśredniowiecznej XIV-XV w.,Warszawa, 485-511

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

61

Issue:

2

Start page:

269

End page:

275

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54857 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information