Object

Spór o spadek y o ymienye a kultura prawna mieszkańców Starej Warszawy w połowie XVI wieku
This publication is protected by copyright. Access to its digital version is possible on computer terminals in the institution that shares it.
This publication is protected by copyright. Access to its digital version is possible on computer terminals in the institution that shares it.

Title: Spór o spadek y o ymienye a kultura prawna mieszkańców Starej Warszawy w połowie XVI wieku

Creator:

Mrozowski, Krzysztof

Date issued/created:

2013

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 61 Nr 2 (2013)

Role:

Szymańska, Izabela : Tł.

Contributor:

Szymańska, Izabela

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

Bukowska K. 1967. Orzecznictwo krakowskich sądów wyższych w sporach o nieruchomości miejskie XVI-XVIIIw., Warszawa
Folwarski H 1957. Poczet opatów klasztoru kanoników regularnych w Czerwińsku, „Nasza Przeszłość”, 6, 15-16
Groicki B. 1953. Porządek Spadków. In Porządek sądów i spraw miejskich prawa magdeburskiego w Koronie Polskiej. Warszawa, 182
Maisel W. and Zdrójkowski Z. (eds.) 1985. Prawo starochełmińskie 1584 (1394). Toruń
Mrozowski K. 2010. Religijność mieszczan Starej Warszawy w świetle najstarszych zachowanych testamentów,„Kw.HKM”, R. LVIII, nr 2, 191-196
Mrozowski K. 2011. Praktyka kancelaryjna a hierarchia społeczna. Spisy urzędników jako źródło do badań nad społeczeństwem Starej Warszawy u schyłku średniowiecza (1496-1550), „Archeion”, CVIII, 305-320
Mrozowski K. 2011, Jak rozwiązywano codzienne spory w średniowiecznej Warszawie? Świadectwo ksiąg miejskich z lat 1496-1526. In Z dziejów Warszawy. Konflikty. Warszawa, 3-23
Sędek M. 1972. Czy uprawnienia majątkowe kobiet w Starej Warszawie odpowiadały zasadom prawa chełmińskiego?. In Studia Warszawskie, XIII: Warszawa średniowieczna, z. 1, Warszawa, 135-148
Szacherska S.M. 1987. Rafał, opat klasztoru kanoników regularnych w Czerwińsku. In E. Rostworowski (ed.), Polski Słownik Biograficzny, XXX. Wrocław, 429-431
Testamenty mieszczan warszawskich od XV do końca XVII wieku. Katalog, opr. A. Bartoszewicz, A. Karpiński, K. Warda. Warszawa 2012
Zdrójkowski Z. (ed.) 1988-1990. Księga pamiątkowa 750-lecia prawa chełmińskiego, t. 1-2. Toruń

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

61

Issue:

2

Start page:

277

End page:

294

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54858 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Closed

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information