RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Średniowieczny tłok pieczętny (typariusz) z Wolina : przyczynek do statusu społecznego szewców w małym mieście = A medieval metal seal from Wolin : a note on the social status of shoemakers in small medieval towns

Creator:

Janowski, Andrzej (archeologia)

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 61. Nr 3 (2013)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

Adamska D. and Stolarczyk T. 2004. Stempel tłoka pieczęci rycerskiej- znalezisko z okolic Jawora. Studia Źródłoznawcze 42, 79-84
Ansorge J. 2005. Siegelstempel und Sigel im archäologischen Fundgut. In H. Jőns et al. (eds.) Archäologie unter dem Straßenpflaster . 15 Jahre Stadtkernarchäologie in Mecklenburg- Vorpommern . Schwerin , 95—98
Ansorge J. 2007. Stralsund, Hansestadt. Fpl. 7018 .Bodendenkmalplege in Mecklenburg-Vorpommern 54, 281-282.
Ansorge J. 2009. Die Ausgrabungen für das Stralsunder OZEANEUM – Einblick in den Hafen einer Hansestadt. In H. Benke (ed.) Ein Museum setzt Segel – das OZEANEUM in Stralsund. Stralsund, 49-50
Bimler-Mackiewicz E. 2004. Znaki cechowe i ich funkcje na ziemiach polskich. Warszawa
Bobowski K. 1989. Dawne pieczęcie na Pomorzu Zachodnim. Zabytki prawa i kultury z epoki Gryfitów. Szczecin
Bogucka m. and Samsonowicz H. 1986. Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej . Wrocław
Brzustowicz G.J. and Kuczkowski A. 2012. Gotycka pieczęć rycerska spod Choszczna. Materiały Zachodniopomorskie 8, 241-250
Cnotliwy E. 2004. Wyroby ze skóry z wykopu 5 na stanowisku 1 w Wolinie. Materiały Zachodniopomorskie .Nowa Seria 1, 167-202
Czaja R. 1992. Socjotopografia miasta Elbląga w średniowieczu. Toruń
Czaja R. 2008. Grupy rządzące w miastach nadbałtyckich w średniowieczu. Toruń
Dębski A. and Marciniak I. 2005. Średniowieczny tłok pieczętny odkryty na stanowisku Poznań – Ostrów Tumski 9/10. In H. Kočka-Krenz (ed.) Poznań we wczesnym średniowieczu 5, Poznań, 161-168
Goliński M. 1997. Socjotopografia późnośredniowiecznego Wrocławia. Wrocław
Gumowski M et al. 1960. Sfragistyka. Warszawa
Gut A. 1997. Rada miejska w Stargardzie Szczecińskim w średniowieczu. Przegląd Zachodniopomorski 41, 66
Haisig M. 1960. Sfragistyka ogólna . In M. Gumowski et al. (eds.) Sfragistyka. Warszawa, 103-112
Karczewski D. 2002. Trzynastowieczny tłok pieczętny komesa Macieja Boguszyca. In A. Biernat (ed.) Heraldyka i okolice. Warszawa, 193-199
Kozik J. 2011. Zbiory kulturowe w Pienińskim Parku Narodowym .Pieniny- Przyroda i Człowiek 11, 181
Kowalski K.M. 2008. Gotyckie tłoki pieczętne odkryte w Gdańsku i jego okolicach jako źródło epigraficzne. Studia epigraficzne 3, 41-55
Leciejewicz L. 1962. Początki nadmorskich miast na Pomorzu Zachodnim. Wrocław
Lesiński H. and Fenrych W. 1961. Najstarszy fragment księgi miejskiej Wolina z lat 1367-1379. Materiały Zachodniopomorskie 7, 589-580
Maisel W. 1982. Archeologia prawna Polski. Warszawa, Poznań
Marcisz P.1998. Ikonografia pieczęci cechowych miasta Wrocławia (XV-XIX w.) In P. Dymmel (ed.) Pieczęć w Polsce średniowiecznej i nowożytnej. Lublin, 227-248
Paszkiewicz B. and Florek M. 1997. Pieczęć Gedka herb Bienia z Łososiny . In A. Radzimiński et al. (eds.) Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Toruń, 351-368
Schäfer H. 1992. Ein spätmittelalterlicher Petschaftenfund aus Rostock. Wismarer Studien zur Archäologie und Geschichte.2, 58-65
Tandecki J. 2004. Rzemiosło i cechy w średniowiecznym mieście hanzeatyckim. In R.Czaja et al. (eds) Archaeologia et Historia Urbana. Elbląg , 255-262
Tomaszewska A. 2008. Ikonografia pieczęci cechowych (XV-XIX w.) w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie. In A. Chlebowska and A. Gut (eds.) Wokół znaków i symboli. Herby, pieczęcie i monety na Pomorzu, Śląsku i Ziemi Lubuskiej do 1945 roku. Warszawa, 107-121
Tomczyk D. 1978. Dawna pieczęć cechowa jako źródło dziejów rzemiosła miejskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 30, 110
Trawicka E. 2007. Zabytki metalowe ze stanowiska 5 w Gdańsku – Hala Targowa . Archeologia Gdańska 3, 81-82
Trelińska B. 1991. Gotyckie pismo epigraficzne w Polsce. Lublin
Turnau I. 1983. Polskie skórnictwo. Wrocław
Wachowski K. and Witkowski J. 2005. Henryk IV Prawy – homo economicus czy homo ludens? In K. Wachowski (ed.) Śląsk w czasach Henryka IV Prawego. Wrocław, 73
Wiesiołowski J. 1997. Socjotopografia późnośredniowiecznego Poznania. Poznań
Wójcik M. 2011. Czternastowieczny tłok pieczętny Piotra von Parchwitz. Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego Nowej Serii 10, 65-76
Wywrot-Wyszkowska B. 2008. Skórnictwo w lokacyjnym Kołobrzegu. XIII - XV wiek. Szczecin

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

61

Issue:

3

Start page:

453

End page:

462

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54986 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information