RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Testamenty mieszczan grodzieńskich w pierwszej połowie XVII w.

Creator:

Sliž, Natalia

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 61 Nr 2 (2013)

Contributor:

Szymańska, Izabela : Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

Czyżewski P. 2001. Kościół katolicki na Podlasiu. Zbiór dokumentów erekcyjnych i funduszowych. Wasilków, Białystok, d. 24
Diariusz kampanii Smoleńskiej Władysława IV 1632-1634, oprac. M. Nagielski, Warszawa 2006, 334-339
Groicki B. 1954. Artykuły prawa magdeburskiego. Postępek sądów około karania na gardle. Ustawa płacej usądów. Warszawa, 56-57
Kupisz D. 2001. Smoleńsk 1632-1634. Warszawa, 90-91
Pisanko-Borowik A. 2005. Testamenty mieszczan grodzieńskich w XVII-XVIII wieku, „Studia Podlaskie”, XV,129-185
Pisanko-Borowik A. 2007. Dyspozycje pogrzebowe mieszczan grodzieńskich w świetle ich testamentów (XVII- XVIII w.). In M. Zemło (ed.), Małe Miasta. Religie. Lublin-Supraśl, 143-168
Грыб А. and Яцкевіч З. 2008. Тэстамент гарадзенскага мешчаніна Барталамея Галоўчыца 1639 г. як крыніцы па гісторыі беларускага мяшчанства. In А. Ф. Смаленчук and Н. У. Сліж (eds.), Гарадзенскі палімпсест ХІІ-ХХ стст. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гародня, 7 лістапада 2008 г.). Гародня-Беласток, 214-220

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

61

Issue:

2

Start page:

305

End page:

316

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54860 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information