Obiekt

Tytuł: Testamenty mieszczan grodzieńskich w pierwszej połowie XVII w.

Twórca:

Sliž, Natalia

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 61 Nr 2 (2013)

Współtwórca:

Szymańska, Izabela : Tł.

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Czyżewski P. 2001. Kościół katolicki na Podlasiu. Zbiór dokumentów erekcyjnych i funduszowych. Wasilków, Białystok, d. 24
Diariusz kampanii Smoleńskiej Władysława IV 1632-1634, oprac. M. Nagielski, Warszawa 2006, 334-339
Groicki B. 1954. Artykuły prawa magdeburskiego. Postępek sądów około karania na gardle. Ustawa płacej usądów. Warszawa, 56-57
Kupisz D. 2001. Smoleńsk 1632-1634. Warszawa, 90-91
Pisanko-Borowik A. 2005. Testamenty mieszczan grodzieńskich w XVII-XVIII wieku, „Studia Podlaskie”, XV,129-185
Pisanko-Borowik A. 2007. Dyspozycje pogrzebowe mieszczan grodzieńskich w świetle ich testamentów (XVII- XVIII w.). In M. Zemło (ed.), Małe Miasta. Religie. Lublin-Supraśl, 143-168
Грыб А. and Яцкевіч З. 2008. Тэстамент гарадзенскага мешчаніна Барталамея Галоўчыца 1639 г. як крыніцы па гісторыі беларускага мяшчанства. In А. Ф. Смаленчук and Н. У. Сліж (eds.), Гарадзенскі палімпсест ХІІ-ХХ стст. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гародня, 7 лістапада 2008 г.). Гародня-Беласток, 214-220

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Tom:

61

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

305

Strona końc.:

316

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:54860 ; 0023-5881

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 329 ; IAiE PAN, sygn. P 330 ; IAiE PAN, sygn. P 331 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji