Object

Title: Rzeczy „stare” i „cenne” w testamentach i inwentarzach mieszczańskich małych miast Wielkopolski w XVII w.

Creator:

Głowacka-Penczyńska, Anetta

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 61 Nr 2 (2013)

Contributor:

Szymańska, Izabela : Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Book/Chapter

References:

Bartkiewicz M. 1974. Odzież i wnętrza domów mieszczańskich w Polsce w drugiej połowie XVI i w XVII wieku.Wrocław, 76-77, 115, 118, 132-133, 220-226
Bieniarzówna J. 1969. Mieszczaństwo krakowskie XVII w., Kraków, 84
Dumanowski J. 2006. Świat rzeczy szlachty wielkopolskiej w XVIII wieku. Toruń, 10
Głowacka-Penczyńska A. 2010. Kobieta w małych miastach Wielkopolski w drugiej połowie XVI i w XVII wieku.Warszawa, 13-23
Głowacka-Penczyńska A. 2011. Testamenty mieszkańców małych miast wielkopolskich z XVII wieku, „KW. HKM”, R. LIX, nr 3-4, 381-384
Główka D. 1994. Luksus, „warunki skromne acz wystarczające”, stosowność. Materialne warunki bytu duchowieństwa diecezji płockiej w drugiej połowie XVIII wieku, „Kw.HKM”, R. XLII, nr 1, 27
Groicki B. 1953. Porządek sądów i spraw miejskich prawa majdeburskiego w Koronie Polskiej. wyd. Koranyi K., Warszawa, 175
Groicki B. 1954. Tytuły prawa magdeburskiego. wyd. Koranyi K., Warszawa, 177
Karpiński A. 1989. Zapisy „pobożne” i postawy religijne mieszczanek polskich w świetle testamentów z drugiej połowy XVI i XVII w.. In Bogucka M. (ed.), Tryumfy i porażki. Studia z dziejów kultury polskiej XVI-XVIII w..Warszawa, 213-214
Klonder A. 2000. Wszystka spuścizna w Bogu spoczywającego. Majątek ruchomy zwykłych mieszkańców Elbląga i Gdańska w XVII wieku. Warszawa, 25
Klonder A. 2004. Mieszczański luksus w szlacheckiej Rzeczypospolitej w XVI-XVIII w.. In Pražské mĕstské elity středověku a raného novověku – jejich proměny, zázemí a kulturníprofil. Praha, 280
Kromer M. 1984. Polska czyli o położeniu, ludności, obyczajach, urzędach i sprawach publicznych KrólestwaPolskiego księgi dwie. Olsztyn, 77-78
Pośpiech A. 1996. Rzeczy stare w pośmiertnych szlacheckich inwentarzach ruchomości z XVII w., „Kw.HKM”, R. XLIV, nr 4, 377-385
Sowina U. 1991. Najstarsze sieradzkie testamenty mieszczańskie z początku XVI w. Analiza Źródłoznawcza, „Kw.HKM”, R. XXXIX, nr 1, 6, 11
Volumina legum, wyd. Ohryzko J., t. 4, Petersburg 1859, 236

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

61

Issue:

2

Start page:

327

End page:

338

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54862 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information