Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy po zalogowaniu.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy po zalogowaniu.

Tytuł: Profesor Michał Kobusiewicz, poznaniak z wyboru. W siedemdziesięciopięciolecie urodzin

Twórca:

Ginter, Bolesław

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Archeologia Polski T. 59 Z. 1-2 (2014)

Współtwórca:

Zych, Iwona. Tł.

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

25 cm

Abstrakt:

Autor omawia najważniejsze dokonania profesora Michała Kobusiewicza – jednego z najwybitniejszych polskich archeologów zajmujących się epoką kamienia. Profesor Kobusiewicz całe swoje życie zawodowe związał z poznańskim ośrodkiem archeologicznym. Szczególną uwagę poświęcono Jego studiom nad społecznościami zbieracko-łowieckimi późnego plejstocenu i wczesnego holocenu w Polsce północno-zachodniej. Podkreślona została pionierska rola Pana Profesora w tej dziedzinie. Prowadził też badania wykopaliskowe na wielu archeologicznych stanowiskach poza granicami kraju, głównie na terenie północno-wschodniej Afryki i Ameryki Północnej jako członek i współpracownik kilku międzynarodowych zespołów badawczych, w tym przede wszystkim Combined Prehistoric Expedition. Autor podkreśla niezwykłą erudycję i cechy osobowościowe profesora Kobusiewicza, dzięki którym zyskał szacunek i sympatię międzynarodowego środowiska naukowego, a także wyjątkowe umiejętności pedagogiczne, które zaowocowały licznym gronem wychowanków i współpracowników

Czasopismo/Seria/cykl:

Archeologia Polski

Tom:

59

Zeszyt:

1-2

Strona pocz.:

21

Strona końc.:

25

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:54907 ; 0003-8180

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 320 ; IAiE PAN, sygn. P 321 ; IAiE PAN, sygn. P 319 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji