Object

Title: Pisarze testamentów oblatowanych w księdze pierwszej Pułtuskich testamentów konsystorskich (1509–1518) = The writers of the testaments registered in the first book of Pułtusk consistory testaments (1509–1518)

Creator:

Kobylińska, Ewa (historia)

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 62. Nr 3 (2014)

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

Bartoszewicz A. 2010. Piśmienność mieszczańska na późnośredniowiecznym Mazowszu. Problemy i perspektywy badawcze, „Rocznik Mazowiecki”, t. XXII, 10–11 ; Bartoszewicz A. 2012. Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce. Warszawa, 175 ; Gąsiorowski A., Jurek T., Skierska I. (wyd.) 2010. Metryka czyli album Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1509–1551. Warszawa, 36 ; Pułtuskie grodzkie, Pułtuskie testamenta konsystorskie, ks. 1 ; Starczewska E. 2011. Testamenty kobiet z księgi 1 konsystorza pułtuskiego z 1509 r., „Kw.HKM”, R. LIX, z. 3–4, 313–317 ; Ulanowskia B. and Zachorowski S. (wyd.) 1916. Materiały do dziejów kolegiaty pułtuskiej 1449–1601, Archiwum Komisji Historycznej Akademii Umiejętności, t. 10. Kraków, 347 ; Ulanowski B. 1908. Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta. Vol. 3, Acta iudiciorum ecclesiasticorum dioecesum Plocensis, Vladislaviensis et Gneznensis (1422–1533). Kraków, 91–92, 93–95, 114–115, 158, 159, 160, 181 ; Ulanowski B. 1916. Acta capituli plocensis ab an. 1514 ad an. 1577, Archiwum Komisji Historycznej Akademii Umiejętności, t. 10. Kraków, 161, 172 ; Walawender A. 1932. Kronika klęsk elementarnych w Polsce i w krajach sąsiednich w latach 1450–1580. Lwów, cz. 1, 197–207 ; Wolff A. 1984. Ziemia makowsko-różańska za książąt mazowieckich. In A. Słoniowa (ed.), Maków Mazowiecki i ziemia makowska. Warszawa, 74 ; Zielińska K. 1986. Więzi społeczne na Mazowszu w połowie XVI i w XVII wieku w świetle testamentów konsystorza pułtuskiego, „Przegl. Hist.”, t. 77, z. 1, 45–59

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

62

Issue:

3

Start page:

336

End page:

344

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54969 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information