Object

Title: Wzorniki architektoniczne doby klasycyzmu : rozważania nad prospektywnym charakterem proponowanych rozwiązań = Architecture pattern books in the era of classicism : a reflection on the impact of the proposed solutions

Creator:

Mączyński, Ryszard (1954- )

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 62. Nr 4 (2014)

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. (some col.) ; 24 cm

References:

Aftanazy R. 1996. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej . Województwo bracławskie. Wrocław ; Bartczakowa A. 1970. Jakub Fontana architekt warszawski XVIII wieku. Warszawa ; Jankowski A. 2014.Pałac w Lubostroniu. Bydgoszcz. ; Jaroszewski T.S.1971. Architektura doby Oświecenia w Polsce .Nurty i odmiany. Wrocław. ; Jaroszewski T.S. 1991. Pałac w Tulczynie i początki architektury klasycyzmu na Ukrainie .przegląd Wschodni , 1(1), 83. ; Jaroszewski T.S. and Baraniewski W. 1992.Pałace i dwory w okolicach Warszawy, Warszawa. ; Kaczmarzyk D. 1984.Kosciół św. Anny. Warszawa. ; Królikowska –Dziubecka M. 2003.Podróże artystyczne Jana Chrystiana Kamsetzera (1776-1777, 1780-1782).Warszawa. ; Kwiatkowski M.1971. Królikarnia . Warszawa. ; Libicki M. Libicki P. 2003. Dwory i pałace w Wielkopolsce. Poznań. ; Libicki P.2012. Dwory i pałace wiejskie w Małopolsce i na Podkarpaciu. Poznań. ; Lorentz S.1962. Materiały do historii kościoła karmelitów bosych na Krakowskim Przedmieściu. Rocznik Warszawski. 3, 33. ; Lorentz S. 1982. Pałac prymasowski. Warszawa. ; Lorentz S. 1986. Efraim Szreger architekt polski XVIII wieku. Warszawa. ; Łoziński J.Z. 1999.Pomniki sztuki w Polsce.t.3, Mazowsze i Podlasie .Warszawa. ; Majdowski A. 1990. O zabudowaniach plebańskich w ustawodawstwie Królestwa Polskiego. Nasza Przeszłość. 73, 165. ; Mączyński R. 1988. Palladian Church Facade-History of Scheme Reception in Poland. Polish Art. Studies . 9, 175. ; Mieszkowski Z. 1970.Podstawowe problemy architektury w polskich traktatach od połowy XVI do początku XIX wieku. Warszawa. ; Ostrowska-Kębłowska Z. 1969. Architektura pałacowa drugiej połowy XVIII wieku w Wielkopolsce.Poznań. ; Polanowska J. 2009. Stanisław Kostka Potocki. Twórczość architekta amatora, przedstawiciela neoklasycyzmu i nurtu „picturesque”. Warszawa. ; Puppi L. 1973. Andrea Palladio. Milano. ; Rottermund A.1974.Fryderyk Albert Lessel (1767-1820).In T.S.Jaroszewski and Rottermund A. (eds.),Jakub Hempel, fryderyk Albert Lessel, Henryk Itar , Henryk Minter, architekci polskiego klasycyzmu. Warszawa, 76. ; Strzałko M. and Kąsinowska R. 2008. Klasycyzm w Wielkopolsce . Dwory i pałace.Poznań. ; Szewczyk J.2009. Budownictwo z gliny w dawnej polskiej literaturze technicznej.Architecturae et artibus.1 (1), 84. ; Wąsowski A. 2001. Projekty wzorcowe w twórczości Hilarego Szpilowskiego. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki . 46(3).287. ; Wundram M. and Pape T. 1988. Andrea Palladio 1508-1580. Architekt zwischen Renaissance und Barock.Kőln.

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

62

Issue:

4

Start page:

501

End page:

526

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55013 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol ; pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information