Object

Title: Jeszcze raz w sprawie nieznanego tłumaczenia Jana Kalwina w Polsce

Creator:

Korzo, Margarita Anatol'evna

Date issued/created:

2012

Resource type:

Text

Subtitle:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 56 (2012)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 191-201 ; Summary in English. ; Text pol, partly lat.

References:

Akta synodów różnowierczych w Polsce, oprac. M. Sipayłło, t. I (1550–1559), Warszawa 1966, UW. ; Akta synodów różnowierczych w Polsce, oprac. M. Sipayłło, t. II (1560–1570), Warszawa 1972, PWN. ; Austin Kenneth, From Judaism to Calvinism, Aldershot 2007, Ashgate. ; Encyklopedia staropolska, oprac. A. Bruckner, t. I, Warszawa 1939, Trzaska, Evert i Michalski. ; Hławiczka Karol, Nieznany kancjonał z nutami z XVI wieku z Biblioteki Śląskiej w Cieszynie, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach”, 1974, 11, s. 71–131. ; Korzo Margarita, Nota w sprawie nieznanego przekładu Jana Kalwina w Polsce XVI wieku, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 2006, 50, s. 257–259. ; Korzo Margarita, Przyczynek do roli druków bazylejskich w XVI-wiecznym piśmiennictwie ewangelickim Wielkiego Księstwa Litewskiego, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 2011, 55, s. 7–26. ; Korzo Margarita, W sprawie jednego z XVI-wiecznych katechizmów kalwińskich w Rzeczpospolitej, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 2007, 51, s. 177–198. ; Kowalska Halina, Myszkowski Stanisław z Mirowa, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 22, Wrocław 1977, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 394–399. ; Polonika czeskie doby renesansu, baroku i oświecenia w Bibliotece Premonstratensów na Strahowie (Praga). Katalog, oprac. Jan Linka, red. Maria Juda, Warszawa 2011, Neriton. ; Polonia Typographica Saeculi Sedecimi, red. Alodia Kawecka-Gryczowa, z. IX, Wrocław 1974, Ossolineum. ; Reroń Tadeusz, Katechizmy w dobie Soboru Trydenckiego, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, 1999, t. VII, nr 1, s. 129-143. ; Sipayłło Maria, Prażmowski (Prasmovius) Andrzej, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 28, Wrocław 1985, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 350–351. ; Tait Edwin, Geneva Catechism, w: The Encyclopedia of Protestantism, ed. Hans J. Hillerbrand, vol. 2, New York — London 2004, Routledge, s. 807–809. ; Tranda Bogdan, Genewskie katechizmy, w: Encyklopedia Katolicka, t. 5, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1989, kol. 959. ; Węgierski Andrzej, Libri quattuor Slavoniae reformatae, wyd. Janusz Tazbir, PWN, Warszawa 1973. ; Wotschke Theodor, Der Briefwechsel der Schweizer mit den Polen, „Archiv fur Reformationsgeschichte”, Leipzig 1908, Erganzungsband III.

Relation:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Volume:

56

Start page:

191

End page:

201

Detailed Resource Type:

Article : others citable

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55334 ; 0029-8514

Source:

IH PAN, sygn. A.512/56 Podr. ; IH PAN, sygn. A.513/56 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information