Obiekt

Tytuł: Twórcy ukraińskiej geopolityki = The founders of the Ukrainian geopolitics

Twórca:

Eberhardt, Piotr (1935- )

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 81 z. 2 (2009)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Niniejszy tekst jest poświęcony twórcom ukraińskiej geopolityki. Zaliczono do nich Mikołaja Michnowskiego, Stefana Rudnickiego, Dymitra Doncowa, Włodzimierza Kubijowicza oraz Jerzego Lipę. Uzasadniali oni konieczność utworzenia niepodległej Ukrainy i byli przekonani, że przyszłe państwo ukraińskie będzie rozległe i potężne. Wykreślali w różny sposób granice polityczne Ukrainy, która powinna objąć wszystkie obszary zamieszkałe przez ludność rodowodu ukraińskiego. Dokonania intelektualne tych kreatorów koncepcji geopolitycznych były inspiracją do konkretnych zamierzeń politycznych.

Bibliografia:

1. Bachturina A. Jv., 2000, Politika Rossijskoj Imperii v Vostočnoj Galicii v gody piervoj mirovoj vojny, Serija Airo", piervaja monografija, Moskva. ; 2. Baluk W., 2002, Koncepcje polityki narodowościowej Ukrainy. Tradycje i współczesność, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław. ; 3. Bagrov N.V., 2002, Regionalnaja geopolityka ustojčivogo razvitja, Libid, Kijv. ; 4. Dargačev V., 2000, Geopolitika, Libid, Kijv. ; 5. Doncov D., 1921, Pidstavi našoj polityki, Vidavnictwo Dopcovič, Viden. ; 6. Eberhardt P., 2007, Główne fazy rozwoju ukraińskiej myśli geopolitycznej, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 42, Warszawa, s. 221–237. ; 7. Giełżyński W., 2006, Bezkresne Kresy, czyli: Polak–Rusin dwa bratanki, [w:] W. Pawluczuk (red.), Polska i jej sąsiedzi, Oficyna Wydawnicza Stopka", Łomża, s. 176–189. ; 8. Hnatiuk O., 2003, Pożegnanie z Imperium. Ukraińskie dyskusje o tożsamości, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. ; 9. Hrycak J., 2000, Historia Ukrainy 1772–1999, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin. ; 10. Kozak S., 1990, Ukraińscy spiskowcy i mesjaniści. Bractwo Cyryla i Metodego, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa. ; 11. Kubijovyč V., 1937, Atlas Ukraini i sumiežnich kraiv, Ukrainskyj Vydavnyčyj Institut, Lviv. ; 12. Kubijovyč V., 1938, Geografija ukraińskich i sumiežnich ziemiel, T. I, Zagalnaja geografija, Ukrainskij Vydavnyčyj Institut, Lviv.13. Kubijovyč V., 1996, Naukovi praci, T. I, red. O. Šablij, Naukowe Tovaristwo im. Ševčenka v Evropi, Pariž-Lviv. ; 13. Kubijovyč V., 1996, Naukovi praci, T. I, red. O. Šablij, Naukowe Tovaristwo im. Ševčenka v Evropi, Pariž-Lviv. ; 14. Kubijovych V., 1952, Etnographic Map of the Southwestern Ukraine (Halyčyna-Galicia), Ševčenko Scientific Society Institute of National Research, München. ; 15. Kubijowytsch W., 1993, Historischer Atlas der Ukraine, Ein deutsches Dokument aus dem Jahr 1941, Harrassowitz Verlag Wiesbaden, Munich-Paris. ; 16. Kusiński W., 2000, O potrzebie wszechstronnego oglądu historii geografii. W związku z opracowaniem O. Šablija – Volodymyr Kubijovyč. Encyklopedija žytja i tvorenija, Przegląd Geograficzny, 72, 3, s. 293–302. ; 17. Markovsky-Nahaylo P., 1993, Dmytro Doncow – o politycznym debiucie nacjonalistycznego ideologa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Historyczne, 103, s. 55–63, Kraków. ; 18. Michutina I.V. 2003, Ukrainskij vopros v Rossii (koniec XIX – načalo XX vieka), Institut Slovianoviedienija RAN, Moskva. ; 19. Olszański T.A., 1994, Historia Ukrainy w XX wieku, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa. ; 20. Pawluczuk W., 1998, Ukraina. Polityka i mistyka, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków. ; 21. Piotrowski T., 2002, SS Galizien", [w:] B. Grott (red.), Polacy i Ukraińcy dawniej i dziś, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 137–152. ; 22. Poliszczuk W., 1995, Ideologia nacjonalizmu według Dmytra Doncowa, Światowy Związek Armii Krajowej Oddział Wołyń, Warszawa. ; 23. Poliszczuk W., 1998, Integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu, t. I, Dr Wiktor Poliszczuk, 120 Timberlane Dr., Brampton, Ont., Canada, L6Y4U7, Toronto. ; 24. Rudnickij S., 1910, Korotka geografija Ukraini, Z drukarni 1-oi Kijv Drukarskoj Spiłki, Kijv Lviv. ; 25. Rudnickij S., 1924, Osnovi ziemlieznanija Ukraini, Nakładom Ukrainskogo Pedagogičnogo Tovaristva, Lviv. ; 26. Rudnitsky S., 1918, Ukraine. The Land and its People, Ukrainian Alliance of America, New York. ; 27. Rudnyćkyj S., 1914, Ukraina und die Ukrainer, Verlag des Allegemeinen Ukrainischen Nationalrates, Wien. ; 28. Rudnyćkyj S., 1916, Ukraina. Land und Volk, Verlag des Bundes zur Befreiung der Ukraina, Wien. ; 29. Serczyk W.A., 1990, Historia Ukrainy, Ossolineum, Wrocław. ; 30. Serczyk W.A., 1993, Drogi i bezdroża ukraińskiej myśli politycznej i narodowej w XX stuleciu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Historyczne, 103, s. 11–19, Kraków. ; 31. Sergiejčuk V., 2000, Etnični mieži i dieržavnyj kordon Ukraini, Ukrainska Vidavniča Spilka, Kijv. ; 32. Sidorenko S.N., 2005, Ukraina – tože Rossija, Alternativa, Moskva. ; 33. Smolin M.B. (red.), 1998, Ukrainskij separatizm w Rossii. Ideologija nacjonalnogo rozkola, Izdatielstvo Puti Russkogo Imperskogo Soznanija", Moskva. ; 34. Stankiewicz W., 2006, Przejawy współczesnego nacjonalizmu ukraińskiego, [w:] A. Furie (red.), Pomarańczowa rewolucja – szansa dla ukraińskiej transformacji politycznej, Wyższa Szkoła Humanistyczna, Szczecin, s. 149–164. ; 35. Stryjek T., 2000, Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego. Analiza wybranych koncepcji, Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław. ; 36. Stryjek T., 2007, Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość. Interpretacje dziejów narodowych w debacie publicznej na Ukrainie 1991–2005, Instytut Nauk Politycznych PAN, Oficyna Wydawnicza Rytm", Warszawa. ; 37. Subtelnyj O., 1993, Ukraina. Istorija, Vidavnictvo Libid", Kijv. ; 38. Suchij O., 1997, Galičina: miž schodom i zachodom, Lvivskij Dieržavnij Universitet imieni Ivana Franka, Lviv. ; 39. Šablij O., 1996, Volodimir Kubijovič, Encyklopedija žittja i tvorennja, Naukove Tovaristvo im. Ševčenka v Evropi, Pariž-Lviv. ; 40. Šablij O., 2003, Osnovi zagalnoj suspilnoj geografii, Vidavničij centr L.N.U. imieni Ivana Franka, Lviv. ; 41. Szporluk R., 2003, Imperium, komunizm i narody, Wydawnictwo Arcana, Kraków. ; 42. Turjanica M.I. (red.), 2000, Ukraina eto Rus', LIO – redaktor, Sankt-Petersburg. ; 43. Uljanov N.I., 1996, Proischoždienije ukrainskogo separatizma, Izdatielstvo Indrik, Moskva. ; 44. Wasilewski L., 1925, Ukraińska sprawa narodowa w jej rozwoju historycznym, Wyd. Mortkiewicz i S-ka, Warszawa. ; 45. Wilson A., 2004, Ukraińcy, Świat Książki, Warszawa.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

81

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

145

Strona końc.:

171

Format:

Rozmiar pliku 1,0 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:55605 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2009.2.1

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji