Obiekt

Tytuł: Miejscowość Agoènyivé wobec dynamiki rozwoju metropolii Lomé

Twórca:

Pawlik, Jacek Jan

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Journal of Urban Ethnology 11 (2013)

Wydawca:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

25 cm

Abstrakt:

W ostatnich kilkudziesięciu latach zauważa się gwałtowny rozwój miast afrykańskich, przy czym Lomé nie stanowi wyjątku. Wraz z dość chaotycznym rozwojem przestrzeni miejskiej odległości pomiędzy poszczególnymi dzielnicami rosną do tego stopnia, że przepływ peryferie‒centrum staje się problemem. Ekonomiczno-społeczna siła przyciągania centrum jest niewystarczająca, aby zrekompensować straty wynikające z przemieszczania. Stąd poszczególne dzielnice stają się w dużym stopniu samowystarczalnymi wyspami na miejskim archipelagu. Artykuł analizuje rozwój miejscowości Agoènyivé położonej w bliskim sąsiedztwie Lomé, stolicy Togo, jako przykład możliwej „archipelagizacji” przestrzeni miejskiej. Z przeprowadzonych badań wynika, że czynniki demograficzne, polityczne i społeczne, właściwe dynamice rozwoju Lomé, nie sprzyjają „archipelagizacji”. W przypadku badanej miejscowości zauważa się ponadto proces odwrotny, a mianowicie ze względu na przesunięcie się centrum miasta traci ona status peryferii nie stanowi wyjątku. Wraz z dość chaotycznym rozwojem przestrzeni miejskiej odległości pomiędzy poszczególnymi dzielnicami rosną do tego stopnia, że przepływ peryferie‒centrum staje się problemem. Ekonomiczno-społeczna siła przyciągania centrum jest niewystarczająca, aby zrekompensować straty wynikające z przemieszczania. Stąd poszczególne dzielnice stają się w dużym stopniu samowystarczalnymi wyspami na miejskim archipelagu. Artykuł analizuje rozwój miejscowości Agoènyivé położonej w bliskim sąsiedztwie Lomé, stolicy Togo, jako przykład możliwej „archipelagizacji” przestrzeni miejskiej. Z przeprowadzonych badań wynika, że czynniki demograficzne, polityczne i społeczne, właściwe dynamice rozwoju Lomé, nie sprzyjają „archipelagizacji”. W przypadku badanej miejscowości zauważa się ponadto proces odwrotny, a mianowicie ze względu na przesunięcie się centrum miasta traci ona status peryferii

Bibliografia:

Agoma Blandine 2009, Territoires et identiteés à Lomé (Togo). Processus de catégorisation, dynamiques spatio-résidentielles et logiques du lieu, „Ressac”, Nr 2, s. 1, www.ressac.net/fr/articles/territoires.pdf, 24.11.2012
Aholou Cyprien Coffi 2007, Proximité spatiale et diffusion des modes de vie: les taxis-motos de Cotonou et Lomé, [w:] Gervais-Lambony Philippe, Nyassogbo Gabriel Kwami (red.), Lomé. Dynamiqus d’une ville africaine, Karthala, Paris, s. 233‒250
Biakouye Honoré Kodjo 2007, Dynamique urbaine et mutations économiques et spatiales dans la zone péripérique nord de Lomé, [w:] Gervais-Lambony Philippe, Nyassogbo Gabriel Kwami (red.), Lomé. Dynamiqus d’une ville africaine, Karthala, Paris, s.151‒167
Bureau Central du Recensement 2011, Recensement général de la population et de l’habitat 2010. Résultat définitifs, Lomé, www.stat-togo.org, 20.01.2013
Garvais-Lambony Philippe 1994, De Lomé à Harare: le fait citadin. Images et pratiques des villes africaines, Karthala-IFRA, Paris
Gayibor Nicoué L. 1997, Histoire des togolais, T. I: Des origines à 1884, Presses de l’Université du Bénin, Lomé
Hannerz Ulf 2006, Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Lare Lalle Yendoukoa 2008, Mobilités spatiales et dynamique des milieux périurbains: l’example du canton d’Agoènyivé, banlieu nord de Lomé, „Recherches Africanes”, Nr 8, www.recherches-africaines.net/document.php?id=1549, 9.04.2013
Lare Lalle Yendoukoa 2010, Recompositions spatiales et développement des activités économiques à Agoèynivé, banlieue Nord de Lomé, [w:] Aloko-N’Guessan Jérôme i in., Villes et organisation de l’espace en Afrique, Karthala, Paris, s. 75‒93
Le Bris Emile 1998, Les méchanismes de la péri-urbanisation à Lomé dans les années 1970, [w:] Gayibor Nicoué i in. (red.), Le centenaire de Lomé, capitale de Togo (1897‒1997), Presses de l’Université du Bénin, Lomé, s. 329‒340
Marie Alain 1987, Espace, structures et pratiques sociales à Lomé. Études de cas, [w:] Le Bris Emile i in., Famille et résidence dans les villes africaines: Dakar, Bamako, Saint-Louis, Lomé, L’Harmattan, Paris, s. 177‒240
Pobłocki Kacper 2011, Antropologia miasta – urbanizacja, przestrzeń i relacje społeczne, „Lud”, T. 95, s. 69‒91

Czasopismo/Seria/cykl:

Journal of Urban Ethnology

Tom:

11

Strona pocz.:

25

Strona końc.:

34

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:54827 ; 1429-0618

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 714 ; IAiE PAN, sygn. P 1505 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji