Object structure
Title:

Kingston: Kolonialne ślady w tożsamości przestrzennej

Subtitle:

Journal of Urban Ethnology 11 (2013)

Creator:

Kaczmarek, Łukasz ; Parowicz, Izabella

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

25 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

dziedzictwo kolonialne ; konstruowanie tożsamości ; rozwój urbanistyczny i społeczny miast

Abstract:

W XX wieku na Jamajce nastąpiły masowe migracje wewnętrzne z obszarów wiejskich do miast, które znacząco się rozrosły, a ich przekrój społeczny uległ znaczącym przemianom. Kolonialna, miejska struktura klasowa w dużym stopniu osłabła wraz z zaniknięciem sfery bogatych właścicieli ziemskich i pauperyzacją „burżuazji”. W rezultacie lepiej sytuowani obywatele Jamajki stopniowo opuścili swoje tradycyjne rezydencje w poszukiwaniu nowych siedlisk, zaś opuszczone przez nich dzielnice i domy zostały zasiedlone przez nowych mieszkańców z tzw. niższych sfer społecznych. Doprowadziło to jednak do procesu degradacji całych przestrzeni miejskich, budynków i ulic, które –opuszczone przez starych i zaniedbane przez nowych mieszkańców oraz przez władze – znajdują się w dramatycznym stanie technicznym i estetycznym. Celem niniejszego artykułu jest opis społeczno-kulturowego podłoża współczesnej tożsamości przestrzennej mieszkańców Kingston oraz ich podejść do kolonialnego dziedzictwa architektonicznego na podstawie obserwacji i refleksji pochodzących z badań etnograficznych prowadzonych na Jamajce od stycznia do lipca 2011

References:

Azaryahu Maoz 1996, The power of commemorative street names, Envirnment and planning, „Society and Space”, Vol. 14, s. 311–330
Beirnard Michael i in. 2011, Inclusive Economic Growth in Kingston, Jamaica. Report for Kingston Restoration Company and Urban Development Corporation, School of International and Public Affairs Columbia University
Bloch Natalia 2011, Urodzeni uchodźcy. Tożsamość pokolenia młodych Tybetańczyków w Indiach, Wrocław
Bourdieu Pierre 1986, The forms of capital, [w:] J. G. Richardson (red.), Handbook of theory and research for sociology of education, Greenwood Press, New York, Westport, Connecticut, London, s. 241–258
Clarke Colin G. 2006, Kingston, Jamaica. Urban Development and Social Change 1692-2002, Ian Randle Publishers, Kingston–Miami
Clarke Edtih 1999 [1957], My Mother Who Fathered Me. A Study of the Families in Three Selected Communities of Jamaica, UWI, Kingston [wydanie 1957 w: George Allen and Unwin, London]
Cox Jean, Cox Oliver 1985, Self built and expanded housing in Jamaica: A Comparative Study of single story housing from 12 projects, Shankland/Cox, London
Gandhi Leela 2008, Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, tłum. J. Serwański, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań
Halbwachs M. 1969, Społeczne ramy pamięci, tłum. M. Król, PWN, Warszawa
Hewitt Linda 1974, Internal migration and Urban Growth, [w:] C.I.C.R.E.D. Series, Recent Popultation Movements in Jamaica, C.I.C.R.E.D
Hobsbawm Eric 2008, Wprowadzenie. Wynajdywanie tradycji, [w:] E. Hobsbawm, T. Ranger (red.), Tradycja wynaleziona, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Hurwitz Samuel J., Hurwitz Edith F. 1967, A Token of Freedom: Private Bill Legislation for Free Negroes in Eighteenth-Century Jamaica, „The William and Mary Quarterly”, Third Series, Vol. 24, No. 3 (Jul., 1967), p. 423–431
Jamaica Gazette 1880, Report of the Commission upon the Condition of the Juvenile Population of Jamaica, „Jamaica Gazette”, Supplement, Kingston
Kaczmarek Łukasz 2012, Poza luksusowym więzieniem. Społeczne oddziaływania turystyki na Jamajce. „Lud”, T. 96, s. 249–272
Kaczmarek Łukasz, Parowicz Izabella 2012, Does denial heal memory? The colonial traces in Jamaican urban tissues (niepublikowany referat, 11th International Conference on Urban History, European Association for Urban History, Praga)
Kerr Madeline 1952, Personality and Conflict in Jamaica, Liverpool University Press, Liverpool
Kuper Adam, 1976, Changing Jamaica, Routledge & Kegan Paul, Boston
KSAC,2012,History,http://www.ksac.gov.jm/index.php?option=com_content&view=article&id=53& Itemid=83, 12.07.12
Lagae Johan 2012, Kinshasa, Tales of The Tangible City (niepublikowany referat, 11th International Conference on Urban History, European Association for Urban History, Praga)
Lawton Jacquiann 2005, Social and Public Architecture in Jamaica, „Docomomo” No. 33 September 2005
Loomba Ania 2011, Kolonializm/Postkolonializm, tłum. N. Bloch, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań
McHardy Pauline 1997, Housing Provision and Policy Making in Jamaica: Charting the Level of Involvement of the Architect (paper presented at the Commonwealth Association of Architects Meeting, Goa, India, October 2–5, 1997)
Meeks Brian 2001, Caribbean Revolutions and Revolutionary Theory. An Assessment of Cuba, Nicaragua and Grenada, University of the West Indies Press, Kingston
Nettleford Rex M. 2001, Mirror Mirror: Identity, Race and Protest in Jamaica, LMH Publishing Limited, Kingston
Nowak J. 2011, Społeczne reguły pamiętania. Antropologia pamięci zbiorowej, Nomos, Kraków
Obrębski Józef 1946‒1967, Family Society and Towns in Rockmeadow, niepublikowany maszynopis, Obrebski’s Collection, University of Massachusetts Archive
Obrębski Józef 1946‒1967, Family and Neigbourhood in Rockmeadow, niepublikowany maszynopis, Obrebski’s Collection, University of Massachusetts Archive
Obrębski Józef 1946‒1967, Family Dysfunction in a Familist Society, niepublikowany maszynopis, Obrebski’s Collection, University of Massachusetts Archive
Philippe Jean Baptiste 1824, Free Mulatto of the Island, S. Gosnell, London
Smith Mathew 2010, Red & Black in Haiti: Radicalism, Conflict and Political Change, 1934‒1957, University of North Carolina Press, Chapel Hill
Smith Michael Garfield 1959, Social and Cultural Pluralism, [w:] V. Rubin (ed.), Social and Cultural Pluralism in the Caribbean, „Annals of New York Academy of Science”, Vol. 83, p. 761‒916
Smolicz Jerzy J. 1981, Core Values and Cultural Identity, „Ethnic and Racial Studies”, Vol. 4(1), p. 75‒90
Tinker Hugh 1974, A New System of Slavery. The Export of Indian Labour Overseas 1830‒1920, Institute of Race Relations by Oxford University Press, London
Toulier Bernard 2005, Introduction, [w:] B. Toulier, M. Pabois (eds.), L’architecture coloniale. L’expérience française, Institut National du Patrimoine, Vol. 2, Paris
UNODC 2007, Crime and Violence in Caribbean, A Joint Report by United Nations Office on Drugs and Crime and the Latin America and the Caribbean Region of the World Bank
van Roosmalen Pauline K. M. 2012, Confronting Colonial Built Heritage. The Appropriation of Colonial Architecture and Planning in Indonesia (niepublikowany referat, 11th International Conference on Urban History, European Association for Urban History, Praga)
Warner William Lloyd 1957, American Life: Dream and Reality, The University of Chicago Press, Chicago
WINAD (Women’s Institute for Alternative Development) 2006, A Human Security Concern: The Traffic, Use and Misuse of Small Arms and Light Weapons in the Caribbean, WINAD, Republic of Trinidad and Tobago, Port of Spain
Wylie Diana 2012, The Importance of Being at Home: A Defense of Historic Preservation in Oran, Algeria, (niepublikowany referat, 11th International Conference on Urban History, European Association for Urban History, Praga

Relation:

Journal of Urban Ethnology

Volume:

11

Start page:

35

End page:

47

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1429-0618

Source:

IAiE PAN, sygn. P 714 ; IAiE PAN, sygn. P 1505 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: