Obiekt

Tytuł: Ustroje kościołów ewangelicko‑reformowanych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów na przełomie XVI i XVII wieku

Twórca:

Bem, Kazimierz

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Artykuł - inny cytowalny

Inny tytuł:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 57 (2013)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 123-153 ; Streszcz. ang. ; Publikacja objęta karencją wynoszącą 3 roczniki.

Bibliografia:

Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1626-1637, oprac. Marzena Liedke, Piotr Guzowski, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2011. ; Akta synodów różnowierczych w Polsce, t. I: 1550-1559, oprac. M. Sipayłło, Warszawa 1968, Wydawnictwa UW. ; Akta synodów różnowierczych w Polsce, t. II: 1560-1570, oprac. M. Sipayłło, Warszawa 1972, Wydawnictwa UW. ; Akta synodów różnowierczych w Polsce, t. III: Małopolska 1571-1632, oprac. M. Sipayłło, Warszawa 1983, PWN. ; Akta synodów różnowierczych w Polsce, t. IV: Wielkopolska 1569-1632, oprac. M. Sipayłło, Wydawnictwa UW, Warszawa 1997. ; Bem Kazimierz, „From many different sources”: The formation of the Polish and Lithuanian Reformed liturgy, w: Teresa Berger, Liturgy in migration. From the Upper Room to Cyberspace, Liturgical Press, Collegeville 2012, s. 101-130. ; Bem Kazimierz, Holenderski Kościoł Reformowany w XVI i XVII wieku. Struktura, organizacja, problemy, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 2005, 49, s. 63-92. ; Bem Kazimierz, Wilki i łagodne jagniątka Chrystusa. Powstanie, rozwój i rola Holenderskiego Kościoła Reformowanego w XVI i XVII wieku, Warszawa 2013, Wydawnictwo Naukowe Semper. ; Benedict Philip, Christ’s churches purely reformed, New Haven-London 2002, Yale UP. ; Book of Confessions. Study edition, Louisville Kentucky 1999, Geneva Press. ; Bremer Francis J., Building a New Jerusalem. John Davenport, a Puritan in Three Worlds, New Haven-London 2012, Yale UP. ; Calvin commentaries: The Epistles of Paul the Apostle to the Galatians, Ephesians, Phillipians and Colossians, ed. David W. Torrance, Thomas F. Torrance, Grand Rapids 1966, Eerdmans. ; Calvin John, Institutes of Christian Religion, ed. John T. McNeill, , Louisville Kentucky 2006, Westminster John Knox Press. ; Cowing Cedric B., The saving remnant. Religion and the setting of New England, Chicago 1995, University of Illinois Press. ; Dworzaczkowa Jadwiga, Bracia czescy w Wielkopolsce w XVI i XVII wieku, Warszawa 1997, Wydawnictwo Naukowe Semper. ; Gmiterek Henryk, Bracia czescy a kalwini w Rzeczypospolitej. Połowa XVI-połowa XVII wieku, Lublin 1987, UMCS. ; Kiec Olgierd, Protestantyzm w Poznańskiem 1815-1918, Warszawa 2001, Wydawnictwo Naukowe Semper. ; Kingdon Robert M., Geneva and the consolidation of the French Protestant movement, 1564-1572. A Contribution to the History of Congregationalism, Presbyterianism, and Calvinist Resistance Theory, Madison-Geneva 1967, University of Wisconsin Press, Libraire Droz. ; Kosman Marceli, Reformacja i kontrreformacja w Wielkim Księstwie Litewskim w świetle propagandy wyznaniowej, Wrocław 1973, Ossolineum. ; Kronika zboru ewangelickiego krakowskiego przez x. Wojciecha Węgierskiego, red. Mariusz Pawelec, Kraków 2007, Parafia Ewangelicka w Krakowie. ; Leith John H., Introduction to the Reformed Tradition, Louisville London 1981, Westminster John Knox Press. ; Liedke Marzena, Struktura i kompetencje władz Kościoła Ewangelicko–Reformowanego w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI i XVII w. na tle porównawczym, w: Urzędy państwowe, organy samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na polsko–ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym od XV do XIX w., red. Henryk Gmiterek, Janusz Łosowski, Kraków 2010, Avalon, s. 347–366. ; Longfield Bradley J., Presbyterians and the American culture. A history, Louisville Kentucky 2013, Westminster John Knox Press. ; Paul Robert S., Freedom with order. The doctrine of the Church in the United Church of Christ, Cleveland Ohio 1987, United Church Press. ; Pawelec Mariusz, Bartłomiej Bythner starszy (ok. 1559-1629), Warszawa 2008, Wydawnictwo Naukowe Semper. ; Ptaszyński Maciej, O ustroju kościoła. Uwagi na marginesie edycji Akt synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1626-1637, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 56, 2012, s. 203-226. ; Rohr John von, The shaping of American Congregationalism 1620-1957, Pilgrim Press, Cleveland Ohio 1992. ; Tworek Stanisław, Z zagadnień organizacji zborów kalwińskich w Małopolsce w XVI–XVII w., „Rocznik Lubelski”, 1965, 8, s. 63–75. ; Walker Wiliston, The creeds and platforms of Congregationalism, United Church Press, Cleveland Ohio 1991.

Czasopismo/Seria/cykl:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Tom:

57

Strona pocz.:

123

Strona końc.:

153

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:55347 ; 0029-8514

Źródło:

IH PAN, sygn. A.512/57 Podr. ; IH PAN, sygn. A.513/57 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji