Obiekt

Tytuł: Brakujące światy. Miasto z perspektywy kobiet

Twórca:

Sztandara, Magdalena

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Tekst ; Obraz

Inny tytuł:

Journal of Urban Ethnology 12 (2014)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

25 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

W przestrzeni wielu miast na Bałkanach brak symboli i znaków, z którymi kobiety mogłyby się identyfikować. Przez dziesiątki lat pamięć o historii kobiet, ich doświadczeniach i osiągnięciach była tłumiona i marginalizowana. W Nowym Sadzie, Belgradzie czy Sarajewie trudno odnaleźć kobieco brzmiące nazwy ulic, a pod pomnikami i na tablicach pamiątkowych widnieją przede wszystkim męskie nazwiska. Próbując przywrócić symboliczną obecność herstory w miejskim pejzażu organizacje kobiece oraz niezależne działaczki i aktywistki z regionu opracowują alternatywne mapy miast. Celem artykułu jest przedstawienie i analiza podejmowanej przez nie walki – od długoletnich projektów kartograficznych po aktywistyczne interwencje w przestrzeni miast

Bibliografia:

Augé M. 2010, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, przeł. R. Chymkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Azaryahu M. 2009, Naming the Past: The Significance of Commemorative Street Names, [w:] Lawrence D. B., Jani V. (ed.), Critical Toponymies: The Contested Politics of Place Naming, Ashgate Publishing Company, Burlington, s. 53-70
Bourdieu P. 1991, Language and Symbolic Power, MA: Harvard University Press, Cambridge
Bourdieu P. 2005, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, przeł. P. Biłos, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
Carlson M. 2007, Performans, przeł. E. Kubikowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Certeau M. 2008, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł. K. Thiel-Jańczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Ćorović L., Ulice Beograda nazvane po znamenitim ženama, http://www.zindokcentar.org/text/elbtext13.htm, 15.02.2014
Foucault M. 1997, Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias, [w:] Leach N. (ed.), Rethinking Architecture: A Reader in Cultural Theory, NYC: Routledge, s. 330-336
Hannerz U. 2006, Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich, przeł. E. Klekot, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Harding D. 2008, Wyobrażenie miasta i jego przestrzeń, przeł. E. Godlewska, „Polska Sztuka Ludowa”, nr 3-4, s. 5-20
Hayden D. 1995, The Power of Place. Urban Landscape as Public History, Cambridge Mass: MIT Press, Massachusetts
Huyssen A. 2003, Present Pasts: Urban Palimpsests and the Politics of Memory, CA: Stanford University, Stanford
Kocur M. 2007, Performanse Richarda Schechnera, „Teatr”, nr 4, s. 76-73
Lambić N., Tabački S. (red.) 2012, Beograd iz ženskog ugla 2, Standard 2, Beograd
Leonardo M. Di, What a difference political economy makes: Feminist anthropology in the postmodern era, „Anthropology Quarterly” 1993, No. 66, s. 76-80
Low S. M. 2005, Introduction: Theorizing the City, [w:] Low S. M. (ed.), Theorizing the City. The New Urban Anthropology Reader, Rutgers Univeristy Press, Piscataway, s. 1-36
Luczys P., Miasto jako tekst – odzyskiwanie przestrzeni dyskursu, [w:] Nowak M., Pluciński P. (red.), O miejskiej sferze publicznej. Obywatelskość i konflikty o przestrzeń, Korporacja Ha!art, Kraków 2011
Mlađenović L. 2003, Svedočenja učesnica karavana, „Profemina”, nr 31/32, s. 129-134
Papić Ž. 2012, Bivša muškost i ženskost bivših građana bivše Jugoslavije, [w:] Zaharijević A., Ivanović Z., Duhaček D., Žarana Papić. Tekstovi 1977-2002, Rekonstrukcija Ženski fond, Belgrad, s. 179-194
Papić Ž. 1993, Patrijarhat, [w:] Matić M., Podunavac M. Enciklopedija političke kulture, Savremena administracija, Beograd
Norra P. 2001, Czas pamięci, przeł. W. Dłuski, „Res Publica Nowa”, s. 37-43
Radović S. 2013, Grad kao tekst, Biblioteka XX vek, Beograd
Rose-Redwood R. S. 2008, From number to name: symbolic capital, places of memory and the politics of street renaming in New York City, Social & Cultural Geography, Vol. 9, No. 4, s. 431-452
Schechner R. 2006, Performatyka. Wstęp, przeł. T. Kubikowski, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław
Stojaković G. (red.) 2002, Novi Sad iz ženskog ugla, Futura publikacije, Novi Sad
Stojaković G. (red.) 2012, Beograd iz ženskog ugla 1, Standard 2, Beograd
Stojaković G. 2013, Ideja, otpor, revolucija, kao deo zaboravljenog iskustva, [w:] Srdić M. (red.), Za 10, Centar za podržku ženama, Kikinda, s. 41-50
Wilson E. 1991, The Sphinx in the City. Urban life, the Control of Disorder, and Women, University of California Press, Berkley
Žunić N. 1999, Priča o feminizmu, Ženski Istraživački Centar za eudkaciju i komunikaciju, Niš

Czasopismo/Seria/cykl:

Journal of Urban Ethnology

Tom:

12

Strona pocz.:

85

Strona końc.:

102

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:54877 ; 1429-0618

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 714 ; IAiE PAN, sygn. P 1505 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji