Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Mikołaj Rej między katolicką parafią a księgozbiorem ewangelika : (na marginesie książki Pawła Stępnia "Śmiech w czasach ostatecznych. Tematyka religijna w „Figlikach” Mikołaja Reja)

Twórca:

Kacprzak, Marta M.

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 57 (2013)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 199-216

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Domański Juliusz, Erazm i filozofia. Studium o koncepcji filozofii Erazma z Rotterdamu, Wrocław 1973, Ossolineum.
Kacprzak Marta M., Humanitas Erazma z Rotterdamu w kulturze polskiej, w: Humanitas. Projekty antropologii humanistycznej, t. I, cz. 2: Inspiracje filozoficzne projektów antropologicznych, red. nauk. Alina Nowicka-Jeżowa, Warszawa 2010, Neriton, s. 41-92.
Lorenc Agata, „Pieśń o Wiklefie” Jędrzeja Gałki z Dobczyna. Próba eksplikacji, http://www.staropolska.pl/sredniowiecze/opracowania/lorenc.html (dostęp 15 VII 2013).
Niemczyk Wiktor, Wstęp, w: Marcin Luter, O niewolnej woli (De servo arbitrio), tłum., wstęp i obj. Wiktor Niemczyk, tekst, wstęp i przypisy popr. i uzup. Manfred Uglorz, s. 2-34, http://www.bunyan.cba.pl/o_n_w.pdf (dostęp 15 VII 2013).
Oberman Heiko, Teufelsdreck: Eschatology and scatology in the „Old” Luther, „Sixteenth Century Journal” 19, 1988, no. 3, s. 434-450.
Pelc Janusz, Europejskość i polskość literatury naszego renesansu, Warszawa 1984, Czytelnik.
Polska poezja świecka XV wieku, oprac. M. Włodarski, Wrocław 1998, Ossolineum.
Potkowski Edward, Krytyka i reforma. Teksty publicystyki kościelnej w Polsce XVI wieku, w: Literatura i kultura poźnego średniowiecza w Polsce, red. Teresa Michałowska, Warszawa 1993, IBL PAN, s. 177-196.
Rej Mikołaj, Wybór pism, oprac. Anna Kochan, Wrocław 2006, Ossolineum.
Rey (Rej) Mikołaj z Nagłowic h. Oksza, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 31, Wrocław 1988, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 196-203.
Starnawski Jerzy, O „Źwierzyńcu” Mikołaja Reja z Nagłowic, Wrocław 1971, Ossolineum.
Stępień Paweł, Poeta barokowy wobec przemijania i śmierci. Hieronim Morsztyn, Szymon Zimorowic, Jan Andrzej Morsztyn, Warszawa 1996, DiG.
Stępień Paweł, Z literatury religijnej polskiego średniowiecza. Studia o czterech tekstach: „Kazanie na dzień św. Katarzyny”, „Legenda o św. Aleksym”, „Lament świętokrzyski”, „Żołtarz Jezusów”, Warszawa 2003, Wydział Polonistyki UW.
Szmydtowa Zofia, O Erazmie i Reju, Warszawa 1972, PWN.
Ślękowa Ludwika, Mikołaj Rej a średniowieczna kultura literacka w świetle „Zwierzyńca” i „Zwierciadła”, „Pamiętnik Literacki” 1992, 83, z. 2, s. 5-17.
Tazbir Janusz, Państwo bez stosów. Szkice z dziejów tolerancji w Polsce XVI i XVII wieku, Warszawa 2009, Iskry.
Zathey Jerzy, „Pieśń o Wiklefie” i jej zapomniana melodia, „Pamiętnik Literacki” 1955, 46, z. 3-4, s. 171-187.

Czasopismo/Seria/cykl:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Tom:

57

Strona pocz.:

119

Strona końc.:

216

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:55350 ; 0029-8514

Źródło:

IH PAN, sygn. A.512/57 Podr. ; IH PAN, sygn. A.513/57 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Obiekty Podobne

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji