Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: O pożytku z ujęć porównawczych : w związku z książką Damiena Tricoire, "Mit Gott rechnen. Katholische Reform und politisches Kalkül in Frankreich, Bayern und Polen‑Litauen"

Twórca:

Kriegseisen, Wojciech (1955– ) ORCID

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 57 (2013)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 217-228 ; Publikacja objęta karencją wynoszącą 3 roczniki.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Augustyniak Urszula, Państwo świeckie czy księże? Spór o rolę duchowieństwa katolickiego w Rzeczypospolitej w czasach Zygmunta III Wazy. Wybór tekstów, Warszawa 2013, Wydawnictwo Naukowe Semper.
Bömelburg Hans-Jürgen, Zwischen imperialer Geschichte und Ostmitteleuropa als Geschichtsregion. Oskar Halecki und die polnische „jagiellonische Idee”, w: Vergangene Grosse und Ohnmacht in Ostmitteleuropa. Reprasentationen imperialer Erfahrung in der Historiographie seit 1918, hrsg. von Frank Hadler, Mathias Mesenhöller, Leipzig 2007, Akademische Verlagsanstalt, s. 99-133.
Coreth Anna, Pietas Austriaca. Österreichische Frömmigkeit im Barock, München-Wien 1982, Österreich Archiv („Schriftenreihe des Instituts für Österreichkunde”, 2. Aufl.), s. 45-65.
Halecki Oskar, Historia Europy – jej granice i podziały, przeł. J. M. Kłoczowski, red. nauk. H. Łaszkiewicz, przedmowa J. Kłoczowski, Lublin 1994, Wydawnictwo KUL („Biblioteka Europy Środkowo-Wschodniej”, t. I); II wyd.: Lublin 2002.
Halecki Oskar, The limits and divisions of European history, London-New York 1950, Sheed and Ward.
Hroch Miroslav, Central Europe. The rise and fall of an historical region, w: Central Europe. Core or periphery?, ed. Christopher Lord, Copenhagen 2000, Copenhagen Business School Press – Handelshojskolens Forlag, s. 21-34.
Leitsch Walter, Das Leben am Hof Konig Sigismund III. von Polen, Bd. 1-4, Wien-Kraków 2009, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften – PAU.
Mazurkiewicz Roman, Deesis. Idea wstawiennictwa Bogarodzicy i św. Jana Chrzciciela w kulturze średniowiecznej, Kraków 2002, Universitas.
Müller Michael G., Gdzie i kiedy była Europa Środkowo (Wschodnia)?, przeł. Jacek Serwański, w: Müller Michael G., Zrozumieć polską historię, Poznań 2012, Wydawnictwo Poznańskie („Poznańska Biblioteka Niemiecka”), s. 90-105.
Müller Michael G., Torp Cornelius, Conceptualising transnational spaces in history, „European Review of History”, XVI, 2009, 5, s. 609-617.
Müller Michael G., Where and when was (East) Central Europe?, w: Domains and divisions of European history, ed. Jóhann P. Árnason, Natalie J. Doyle, Liverpool 2010, Liverpool UP, („Studies in Social and Political Thought”), s. 112-125.
Pomian Krzysztof, L’Europe Centrale. Essai de definition, „Revue Germanique Internationale”, 1994, I, s. 9-23.
Schramm Gottfried, Polen – Bohmen – Ungarn. Übernationale Gemeinsamkeiten in der politischen Kultur des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit, w: Standefreiheit und Staatsgestaltung in Ostmitteleuropa. Übernationale Gemeinsamkeiten in der politischen Kultur vom 16.-18. Jahrhundert, hrsg. von Hans-Jürgen Bömelburg, Norbert Kersken, Leipzig 1996, Universitätsverlag Leipzig („Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa”), s. 13-38
Schramm Gottfried, Polen-Bohmen-Ungarn: Übernationale Gemeinsamkeiten in der politischen Kultur des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit, „Przegląd Historyczny”, 1985, 76/3, s. 417-437.
Schramm Gottfried, Polska – Czechy – Węgry. Wspolne cechy kultury politycznej trzech krajów w poźnym średniowieczu i wczesnym okresie nowożytnym, w: Schramm Gottfried, Polska w dziejach Europy Środkowo-Wschodniej. Studia, przeł. E. Płomińska-Krawiec, Poznań 2010, Wydawnictwo Poznańskie, („Poznańska Biblioteka Niemiecka”), s. 19-45).
Szücs Jenő, Trzy Europy, przeł. J. M. Kłoczowski, red. nauk. H. Łaszkiewicz, przedmowa J. Kłoczowski, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1995 („Biblioteka Europy Środkowo-Wschodniej”, t. II).
Szücs Jenő, Vázlat Európa három történeti régiójáról, Törtenemli Szemle 1981, 3 sz., Budapest 1983.
Wandycz Piotr S., Oskar Halecki i jego koncepcja Europy Środkowo-Wschodniej, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 2007, V, s. 45-51.

Czasopismo/Seria/cykl:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Tom:

57

Strona pocz.:

217

Strona końc.:

228

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:55351 ; 0029-8514

Źródło:

IH PAN, sygn. A.512/57 Podr. ; IH PAN, sygn. A.513/57 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Obiekty Podobne

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji