Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Kongruencja gmin do celów sondaży przedwyborczych = Communities congruity pre-voting poll objective

Twórca:

Śleszyński, Przemysław

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 81 z. 2 (2009)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

W opracowaniu przedstawiono próbę wytypowania gmin kongruentnych (zgodnych, odpowiednich) z punktu widzenia organizacji sondażu przedwyborczego (niewłaściwie nazywanego prawyborami) w Polsce. Analiza opiera się na założeniu, że jeśli w danej jednostce (gminie) dotychczasowe wyniki były bliskie średniej ogólnopolskiej, to można spodziewać się, że tak będzie też w najbliższym czasie. Badanie przeprowadzono na dwa sposoby: (1) wykorzystano wcześniejsze wyniki wyborów parlamentarnych, prezydenckich i referendalnych; (2) wychodząc z założenia, że preferencje wyborcze są odzwierciedleniem struktury społecznej, zaadoptowano dane GUS dotyczące wskaźników społeczno-ekonomicznych, charakteryzujących poszczególne gminy. Konfrontacja prognozy z rzeczywistością, czyli prawdziwymi wynikami wyborów w 2005 r. wykazała, że niestety przedstawione rozwiązania metodyczne nie nadają się do wykorzystania. Niepowodzenie tłumaczyć można niestabilnością sceny politycznej oraz heterogenicznością przestrzenną społeczeństwa polskiego.

Bibliografia:

1. Andersen A., Fox J., 2001, Pre-election polls and the dynamics of the 1997 Canadian federal election, Electoral Studies, 20, 1, s. 87–108.
2. Bean L., 1948, How to Predict Elections, Knopf, New York.
3. Biskup B., 2001, Prawybory w systemie kreacji przywódców politycznych (doświadczenia polskie), Studia Politologiczne, 5, s. 306–319.
4. Biskup B. 2005, Prawybory jako jeden z mechanizmów rekrutacji liderów politycznych. Doświadczenia polskie, Ośrodek Badań Wyborczych, Warszawa, maszynopis.
5. Bodio T., Chodubski A., 2004, O prognostyce w politologii, Studia Politologiczne, 7, s. 261–290.
6. Brown L.B., Chappell H.W. Jr, 1999, Forecasting presidential elections using history and polls, International Journal of Forecasting, 15, 2, s. 127–135.
7. Campbell J.E., 2001, An evaluation of the trial-heat and economy forecast of the presidential vote in the 2000 election, American Politics Research, 29, 3, s. 289–296.
8. Campbell J.E., 2005, Evaluating the trial-heat and economy forecast of the 2004 presidential vote: all's well that ends well, P.S. Political Science and Politics, 38, 1, s. 33–34.
9. Campbell J.E., 2008, Evaluating U.S. presidential election forecasts and forecasting equations, International Journal of Forecasting, 24, 2, s. 257–269.
10. Campbell J.E., Lewis-Beck M.S., 2001, US presidential election forecasting: An introduction, International Journal of Forecasting, 24, 2, s. 189–192.
11. Cuzán A.G., Bundrick Ch.M., 2006, Will the Republicans retain control of the House of Representatives in 2006? referat na posiedzeniu Northeastern Political Science Assotiation w dniu 11.11.2006, Boston http://uwf.edu/govt/documents/WilltheRepublicansRetainControlin200610-24-06.pdf.
12. Cwalina W., Falkowski A., 2005, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
13. DeSart J.A., Holbrook T.M., 2003, Statewide trial-heat polls and the 2000 presidential election: A forecast model, Social Science Quarterly, 84, 3, s. 561–573.
14. Häubl G., Elrod T., 1999, The impact of congruity between brand name and country of production on consumers' product quality judgments, International Journal of Research in Marketing Volume, 16, 3, s. 199–215.
15. Holbrook T.M., 1996, Reading the political tea leaves: A forecasting model of contemporary presidential elections, American Politics Quarterly. Special Issue: Forecasting the 1996 Elections, 24, 4, s. 506–519.
16. Holbrook T.M., DeSart J.A., 1999, Using state polls to forecast presidential election outcomes in the American states, International Journal of Forecasting, 15, 2, s. 137–142.
17. Jiao Y., Syau Y-R., Lee E.S., 2006, Fuzzy adaptive network in presidential elections, Mathematical and Computer Modelling, 43, 3-4, s. 244–253.
18. Jones R.J., 2008, The state of presidential election forecasting: The 2004 experience, International Journal of Forecasting, 24, 2, s. 308–319.
19. Kleijnen M., de Ruyter K., Andreassen T.W., 2005, Image Congruence and the Adoption of Service Innovations, Journal of Service Research, 17, 4, 343–359.
-
20. Knoke D., Macke A., Felson M., 1980, Using social indicators to forecast partisan alignments in congressional election years, Social Indicators Research, 7, 1–4, s. 47–61.
21. Kowalski M., 2000, Geografia wyborcza Polski. Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych Polaków w latach 1989–1998, Geopolitical Studies, 7, IGiPZ PAN, Warszawa.
22. Kowalski M., 2002, Geografia hipotetycznego poparcia dla Unii Europejskiej w Polsce, [w:] J. Kitowski (red.), Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej – bilans dokonań Uniwersytet Rzeszowski, Oddział Rzeszowski PTG, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, s. 235–243.
23. Kowalski M., Śleszyński P., 2000, Uwarunkowania zachowań wyborczych w województwie słupskim, Dokumentacja Geograficzna, 21, IGiPZ PAN, Warszawa.
24. Kressmann F., Sirgy M.J., Herrmann A., Huber F., Huber S., Lee D.-J., 2005, Direct and indirect effects of self-image congruence on brand loyalty, Journal of Business Research, 59, 9, s. 955–964.
25. Lewis-Beck M.S., 2005, Election Forecasting: Principles and Practice, British Journal of Politics and International Relations, 7, 2, s. 145–164 (przedrukowane w Working Papers del Dipartimento di studi sociali e politici, 27/11/06 http://www.sociol.unimi.it/papers/2006-11-27_Michael S. Lewis-Beck.pdf)
26. Lewis-Beck M.S., Rice T.W., 1992, Forecasting Elections, CQ Press, Washington DC.
27. Lewis-Beck M.S., Tien Ch., 1996, The future in forecasting. Prospective presidential models, American Politics Quarterly, 24, 4, s. 468–491.
28. Lewis-Beck M.S., Tien Ch., 2001, Modelling for the future: Lessons from the Gore forecast, P.S. Political Science and Politics, 34, 1, s. 21–24.
29. Lewis-Beck M.S., Tien Ch., 2004, Jobs and the job of president: A forecast for 2004, P.S. Political Science and Politics, 37, 4, 753–758.
30. Mughan A., 1987, General election forecasting in Britain: a comparison of three simple models, Electoral Studies, 6, 2, s. 195–207.
31. Payne C., Brown P., 1981, Forecasting the British election to the European Parliament, British Journal of Political Science, 11, 2, s. 235–244.
32. Rallings C., Thrasher M., 1999, Local votes, national forecasts – using local government by-elections in Britain to estimate party support, International Journal of Forecasting, 15, 2, s. 153–162.
33. Rosenstone S. J., 1983, Forecasting Presidential Elections, Thousand Oaks CA, University Press, New Haven CT.
34. Sanders D., 1995, Forecasting political preferences and election outcomes in the UK: experiences, problems and prospects for the next general election, Electoral Studies, 14, 3, s. 251–272.
35. Sanders D., 2003, Pre-election polling in Britain, 1950–1997, Electoral Studies, 22, 1, s. 1–20.
36. Sirgy M.J., Grzeskowiak S., Su Ch., 2005, Explaining housing preference and choice: The role of self-congruity and functional congruity, Journal of Housing and the Built Environment, 20, 4, s. 329–347.
37. Sitek W. (red.), 1995, Czy można przewidzieć? Socjologiczno-metodologiczne doświadczenia polskich badań przedwyborczych, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków.
38. Śleszyński P., 2003, Symulacja wyników wyborów w ordynacji większościowej jednomandatowych okręgów wyborczych, [w:] M. Kowalski (red.), Przestrzeń wyborcza Polski, PTG-IGiPZ PAN, Warszawa, s. 163–178.
39. Śleszyński P.,2004, Ekonomiczne uwarunkowania wyników sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonych w latach 2002–2004, IGiPZ PAN, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa, maszynopis. http://www.menis.gov.pl/oswiata/archiwum/ekspertyza.pdf.
40. Śleszyński P., 2007a, Druga tura wyborów prezydenckich 2005: czy można było przewidzieć? Przegląd Geograficzny, 79, 1, s. 115–132.
41. Śleszyński P., 2007b, Dlaczego Lech Kaczyński wygrał wybory prezydenckie 2005. Studium z geografii elektoralnej, Czasopismo Geograficzne, 78, 1-2, s. 61–82.
42. Wasilewski J., Kopczyński M., Szczur S., 1999, Stabilność zachowań wyborczych, [w:] R. Markowski (red.), Wybory parlamentarne 1997. System partyjny, postawy polityczne, zachowania wyborcze, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
43. Węcławowicz G., Jarosz A., Śleszyński P., 1998, Wybory parlamentarne 1991 i 1993, Atlas Warszawy, 5, IGiPZ PAN, Warszawa.
44. Whiteley P., 1979, Electoral forecasting from poll data: the British case, British Journal of Political Science, 9, 2, s. 219–236.
45. Wlezien Ch., 2001, On forecasting the presidential election vote, PS: Political Science and Politics, 34, 1, s. 25–32.
46. Wlezien Ch., Erikson R.S., 2004, The Fundamentals, the polls, and the presidential vote, PS: Political Science and Politics, 37, 4, s. 747–751.
47. Yim Ch.K. (Bennett), Chan K.W., Hung K., 2007, Multiple reference effects in service evaluations: Roles of alternative attractiveness and self-image congruity, Journal of Retailing, 83, 1, s. 147–157.
48. Zarycki T., 1997, Nowa przestrzeń społeczno-polityczna Polski, Studia Regionalne i Lokalne, 23 (56), Warszawa.
49. Żukowski T., 1993, Polska scena polityczna, [w:] S. Gebethner (red.), Polska scena polityczna a wybory, Instytut Nauk Politycznych UW, Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Fundacji Inicjatyw Społecznych Polska w Europie", Warszawa, s. 236–260.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

81

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

237

Strona końc.:

257

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,7 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:55610 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2009.2.4

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji