Object

Title: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa – ideowy eksperyment i socjologia w działaniu

Creator:

Matysek-Imielińska, Magdalena

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article

Subtitle:

Journal of Urban Ethnology 12 (2014)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Place of publishing:

Kraków

Description:

25 cm

Abstract:

I will treat the Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warsaw Housing Cooperative), and especially the Żoliborz residential estate, as an empirical example of a housing-estate urban strategy, which was being developed throughout the interwar period until the German occupation. The Housing Cooperative became an unusual environment for cultural and anti-capitalist and anti-German activities and the place where the model of an exemplary inhabitant of Żoliborz was formed. The everyday life of the cooperative is forgotten today; due to historical perturbations and the post-war communist distortions it lost its original unique character, its meaning and cultural significance. There are plenty of relevant themes that would merit scholarly attention: architectural, urban, educational, social, ideological, political, sociological ones, as well as those related to the perspective of culture studies and those focused on the role of Żoliborz in creating culture, on the lifestyle, role models and values. With no intention to disregard any of the above, I will mainly concentrate on the last aspect

References:

Brandys M. 1999, Listy do Pani Z. Wspomnienia z teraźniejszości 1957-1961, Prószyński i S-ka, Warszawa ; Brukalska B. 1948, Zasady społeczne projektowania osiedli mieszkaniowych, Opracowano w Instytucie Gospodarstwa Społecznego. Wydawnictwo Ministerstwa Odbudowy, Nr 22, Warszawa ; Czubaj M. 2007, W stronę miejskiej utopii. Szkice o wyobraźni społecznej, Wyd. Academica, Warszawa ; Demel M. 1982, Aleksander Landy. Życie i dzieło, PWN, Warszawa ; Geertz C. 2003, Opis gęsty – w stronę interpretatywnej teorii kultury, przeł. S. Sikora, [w:] M. Kempny, E. Nowicka (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, PWN, Warszawa, s. 35-58 ; Hochfeld J. 1946, O istotną treść spółdzielczości, „Przegląd Socjalistyczny”, 1945, nr XI, przedruk [w:] tegoż My socjaliści, Spółdzielnia Wydawnicza „Wiedza”, Warszawa, s. 259-260 ; Landy A. 1934, Czy szkoła nasza jest eksperymentalna? Wywiad z Aleksandrem Landym, „Życie WSM” listopad, s. 5-6 ; Leśniakowska M. 2004, Modernistka w kuchni, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, nr 1-2, s. 189-202 ; Madajczyk C. 1999, Klerk czy intelektualista zaangażowany, Wyd. Poznańskie, Poznań ; Mazur E. 1993, Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 1921-1939. Materialne warunki bytu robotników i inteligencji, IAiE PAN, Warszawa ; Mencwel A. 1990, Etos lewicy. Esej o narodzinach kulturalizmu polskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa ; Mencwel A. 1997, Przedwiośnie czy potop. Studium postaw polskich w XX wieku, Czytelnik, Warszawa ; Neyman E. 2002, Słowo wstępne, [w:] Intymny portret uczonych: korespondencja Marii i Stanisław Ossowskich, wybór i opracowanie E. Neyman, PWN, Warszawa, s. 5-82 ; Nowak S. 1970, Posłowie, [w:] s. Ossowski, Dzieła. Tom VI. Publicystyka. Recenzje. Posłowie. Wspomnienia, PWN, Warszawa, s. 433-465 ; Orsetti M. 1926, Robert Owen, wielki przyjaciel ludzkości (1771-1858), Warszawa ; Ossowski S. 1967, Organizacja przestrzeni i życie społeczne w przyszłych osiedlach, [w:] tegoż, Dzieła. Tom III. Z zagadnień psychologii społecznej, PWN, Warszawa, s. 351-370 ; Ossowski S. 1967, Z nastrojów manichejskich, [w:] tegoż, Dzieła. Tom III. Z zagadnień psychologii społecznej, PWN, Warszawa, s. 189-197 ; Ossowski S. 1970, Kultura robotnicza, [w:] tegoż Dzieła. Tom. VI. Publicystyka. Recenzje. Posłowie. Wspomnienia, PWN, Warszawa, s. 139-143 ; Ossowski S. 1970, O drogach upowszechniania kultury umysłowej na wyższym poziomie, [w:] tegoż Dzieła. Tom. VI. Publicystyka. Recenzje. Posłowie. Wspomnienia, PWN, Warszawa, s. 144-157 ; Ossowski S. 1970, O świecką szkołę „Lewy Tor”, 1936, nr 9/10. Przedruk [w:] tegoż, Dzieła. Tom VI. Publicystyka. Recenzje. Posłowie. Wspomnienia, PWN, Warszawa, s.110-114 ; Ossowski S. 1970, Socjologia w świecie powojennym, [w:] tegoż Dzieła. Tom. VI. Publicystyka. Recenzje. Posłowie. Wspomnienia, PWN, Warszawa, s.164-174 ; Ossowski S. 1970, Z zagadnień przyszłej polityki stypendialnej, [w:] tegoż Dzieła. Tom. VI. Publicystyka. Recenzje. Posłowie. Wspomnienia, PWN, Warszawa, s. 158-163 ; Ossowski S. 1970, Zagadnienie domu społecznego w osiedlu „Życie WSM”1947, nr. 7-8, przedruk [w:] tegoż Dzieła. Tom VI. Publicystyka. Recenzje. Posłowie. Wspomnienia, PWN, Warszawa, s. 184-188 ; Pomian K., Walenciak R. 2009, Kto zaprowadził lewicę do Kościoła, „Przegląd” nr 49 http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/kto-zaprowadzil-lewice-do-kosciola (02.12.2013) ; Próchnik A. 1934, Spółdzielnia czy spółdzielczość, „Życie WSM” nr 5, s. 6-7 ; Syrkus H. 1976, Ku idei osiedla społecznego 1925-1975, PWN, Warszaw ; Szymański J. A. 1989, Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 1921-1970, Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa ; Toeplitz T. 1935, 12.XII 1925-12.XII. 1935. Na dziesięciolecie WSM, „Życie WSM” nr 12, s. 1-2 ; Tołwiński S. 1946, Zagadnienia samorządu w świetle doświadczeń demokracji ludowej, Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, Warszawa ; Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 1930, Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Statut i regulaminy, Warszawa ; Ziemny A. 1970, Żyć aby świadczyć, „Ty i Ja”, wrzesień, s. 2-3 ; „Życie WSM”, 1936 nr 7

Relation:

Journal of Urban Ethnology

Volume:

12

Start page:

149

End page:

171

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54881 ; 1429-0618

Source:

IAiE PAN, call no. P 714 ; IAiE PAN, call no. P 1505 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information