Object

Title: Transkulturowość berlińskich Polaków

Creator:

Szczepaniak-Kroll, Agnieszka

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Journal of Urban Ethnology 12 (2014)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Place of publishing:

Kraków

Description:

25 cm

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

The article examines the phenomenon of transculturality among Polish migrants living in Berlin. This phenomenon occurs in the situations when cultural patterns of the country of origin and the new country of residence are practiced simultaneously, or when a completely new form evolves on the basis of those two different sources of patterns. In the case of Poles in Berlin, the phenomenon has been observed only recently and is associated with the opening of the borders and with the practice of transnational lifestyles. Balancing between different geographical areas and two or more cultures has become a part of everyday life for the post-EU accession migrants, while it is a symptom of a new era for those who remember the days of closed borders and who are trying to adjust to new circumstances. Examples from both groups demonstrate in which areas and with what effects the migrants take action to join both spheres of reality: the country of origin and the host state. This text is the second in a series of articles on the three aspects of transnationality, which consists of transmobility, transculturalism and transnational identity

References:

Bera R. 2011, Emigranci polscy w nowym środowisku pracy, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Bourdieu P., Wacquant L. 2001, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, tłum. A. Sawisz, Oficyna Naukowa, Warszawa
Budyta-Budzyńska M. 2011, Adaptacja integracja, asymilacja – próba ujęcia teoretycznego, [w:] Budyta-Burzyńska M. (red.), Integracja, czy asymilacja? Polscy imigranci w Islandii, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, s. 44-65
Danecka M., Kęska A. 2010, Migracje a rynek pracy, [w:] Jarosz M. (red.), Polacy równi i równiejsi, ISP PAN, Warszawa, s. 169-200
Eade J., Drinkwater S., Garapich M. P. (red.) 2006, Polscy migranci w Londynie – klasa społeczna i etniczność. Raport z badań, University of Surrey, CRONEM, Surrey
Glorius B. 2007, Transnationale Perspektiven. Eine Studie zur Migration zwischen Polen und Deutschland, Transcript Verlag, Bielefeld
Górny A., Stola D. 2001, Akumulacja i wykorzystanie kapitału społecznego, [w:] Jaźwińska E., Okólski M. (red.), Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, s. 164-187
Grabowska-Lusińska I., Okólski M. 2009, Emigracja ostatnia?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
Grabowska-Lusińska I. 2012, Migrantów ścieżki zawodowe bez granic, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
Klimaszewski Z. T. 2007, Emigracja polska w Niemczech, Wyd. Libra, Białystok
„Kontakty” (bezpłatny informator dla Polaków w Berlinie, różne numery)
Lalak D. 2007, „Swoi” i „obcy” w perspektywie antropologiczno-społecznej, [w:] Lalak D. (red.), Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 89-121
Łukasiewicz R. 2013, Relacje intergrupowe „starej” i najnowszej emigracji polskiej w Niemczech, [w:] Klimaszewski Z. T. (red.), Polacy w Niemczech. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Agencja Wydawnicza EkoPress, Białystok, s. 270-283
Mariański J. 2001, Praktyki religijne o charakterze pobożnościowym, [w:] Zdaniewicz W. (red.), Religijność Polaków 1991-1998 , Pax Instytuty Wydawniczy, Warszawa, s. 100-116
Mau S. 2007, Transnationale Vergesellsachftung. Die Entgrenzung sozialer Lebenswelten, Wyd. Campus Verlag , Frankfurt/NewYork
Miera F. 2007, Polski Berlin. Migrantion aus Polen nach Berlin, Westfalisches Dampfboot, Münster
Morawska E. 2008, The Recognition Politics of Polish Radio MultiKulti in Berlin, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, vol. 34/11, s. 1323-1335
Ohliger R., Raiser U. 2005, Integration und Migration in Berlin. Zahlen-Daten-Fakten, Wyd. Der Beauftragte des Sentas von Berlin for Integration und Migration, Berlin
Pallaske Ch. 2001, Do domu – Na Zachód? – Na saksy? Migracje z Polski do Republiki Federalnej Niemiec w latach 80. i 90, „Dialog”, nr 57, s. 18-22
Pietrzykowski J. 2013, Praca polskich salezianów w duszpasterstwie polonijnym na terenie Niemiec, [w:] Klimaszewski Z. T. (red.), Polacy w Niemczech. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Agencja Wydawnicza EkoPress, Białystok, s. 216-237
Pries L. 2001, Internationale Migration, Transcript Verlag, Bielefeld
Sakson A. 2010, Berlin-Warszawa. Studia o Niemcach i ich relacjach z Polakami, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław
Sobisiak W. 1983, Kultura rodzima Polonii zachodnioeuropejskiej, Wyd. UAM, Poznań
Szczepaniak-Kroll A. 2012, Polacy w Berlinie – granice i pogranicza, „Etnografia Polska”, nr 1-2, s. 43-62
Szczepaniak-Kroll A. 2013, Transnarodowa mobilność jako element nowego stylu życia berlińskich Polaków, „Journal of Urban Ethnology”, nr. 11, s. 49-60
Szulczyński A. 2000, Opieka Kościoła nad polskimi katolikami, [w:] Wolff-Powęska A., Schulz E. (red.), Być Polakiem w Niemczech, Instytut Zachodni, Poznań, s. 195-210
Welsch W. 1999, Transculturality – the Puzzling Form of Cultures Today, [w:] Faetherstone M., Lash s. (red.), Spaces of Culture: City, Nation, Word, Sage, London, s. 194-213
Wysocka E. 2007, „My” i „oni”– dlaczego tak trudno być razem? Odpowiedź pedagoga, psychologa i socjologa, [w:] Lalak D. (red.), Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 13-63
Zenderowski R. 2011, Religia a tożsamość narodowa i nacjonalizm w Europie środkowo-wschodniej. Między etnicyzacją religii a sakralizacją etosu (narodu), Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Seria Monografia FNP Seria Humanistyczna, Wrocław

Relation:

Journal of Urban Ethnology

Volume:

12

Start page:

173

End page:

194

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54882 ; 1429-0618

Source:

IAiE PAN, call no. P 714 ; IAiE PAN, call no. P 1505 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information