Obiekt

Tytuł: Niedziela w metropolii Lomé

Twórca:

Pawlik, Jacek Jan

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Journal of Urban Ethnology 12 (2014)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

25 cm

Abstrakt:

Artykuł przedstawia niedzielne zajęcia ludności w Lomé, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć w czasie wolnym odbywających się w przestrzeni publicznej: uprawiania sportu, celebracji religijnych i spotkań towarzyskich. Zachowania te różnią się nie tylko od zajęć dnia codziennego, ale również od zajęć czasu wolnego na wsi i w mniejszych miastach. Wynika to przede wszystkim z natury wielkiego miasta, które zapewnia anonimowość i promuje indywidualizm, a także jest uprzywilejowanym podmiotem procesów globalizacyjnych, otwartym na ogólnoświatowe trendy oraz ideologie. Niezależnie od statusu społecznego i sytuacji materialnej grupy ludzi uprawiają wspólnie sport, inne zaś są uczestnikami nabożeństw religijnych kościołów, sekt i denominacji, których przyciąganie zależy od oczekiwań na uzdrowienie, pomyślność, łaskę, siłę duchową. Niedziela jest okazją do umacniania społeczeństwa obywatelskiego, które dochodzi do głosu w wielu stowarzyszeniach organizujących zajęcia czasu wolnego

Bibliografia:

Cornevin R. 1988, Le Togo. Des origins à nos jours, Académie des Sciences d’outre-mer, Paris
Dumazedier J. 1962, Vers une civilisation du loisir?, Eds. du Seuil, Paris
Gervais-Lambony P. 1994, De Lomé à Harare: le fait citadin. Images et pratiques des villes africaines, Karthala, Paris
Grad J. 2011, Antropologia rekreacji, [w:] Winiarski Ryszard (red.), Rekreacja i czas wolny. Studia humanistyczne, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa, s. 111-133
Guédénon M. 2001, Problematique de la disparition des loisirs traditionnels au Bénin: cas de la ville d’Abomey, praca magisterska, Université d’Abomey-Calavi, www.memoireonline. com/12/09/2367/m_Problematique-de-la-disparition-des-loisirs-traditionnels-au-benin--cas-de-la ville-d10.html, [dostęp: 18.01.2014]
Loi no 2011-017 du 16 juin 2011 portant charte des activités physiques et sportives au Togo, „Journal Oficiel de la Republique Togolaise“ t. 55 nr 20bis, 5 juillet 2011, s. 1-7
Noret J. 2004, Le pentecôtisme au Togo: elements d’histoire et développement, „Autrepart” Vol. 31, s.75-92
Nouloloe Stan 2011, Au secours! Lomé est pris en otage, www.avenue228.com/2011/09/au-secours-lome-est-pris-en-otage/ [dostęp: 30.01.2012]
Pawlik J. J. 2010, Z Panem Bogiem w Afryce, Referat Misyjny Księży Werbistów, Pieniężno
Piot Ch. 1999, Remotely Global. Village Modernity in West Africa, The University pf Chicago Press, Chicago
Salvy M.-S. 2011, The puzzling phenomenon of Sunday crowd jogging in Lome, Togo, ///www.africafilms.tv/en/documentaire/details/623_LOME_VIVINA [dostęp: 8.02.2014]
Situation et évolution de l’Eglise au Togo. www.cooperationtogo.net/jaci/situation-et-evolution-del--eglise-au-Togo [dostęp: 15.02.2014]
Sułkowski B. 1998, Czas wolny, [w:] Encyklopedia Socjologii, T. 1, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 111-114
Truszkowska-Wojtkowiak M. 2012, Fenomen czasu wolnego, Harmonia Universalis, Gdańsk
Videha Fo-Mê (Kodjo Séname) 2010, Le jogging devient-il sport favori à Lome?, www.afrique.fr/togo/le-jogging-devient-il-sport-favori-a-lome/, [dostęp: 27.02.2012]
Vorbrich R. 2012, Plemienna i postplemienna Afryka. Koncepcje i postaci wspólnoty w dawnej i współczesnej Afryce, Wyd. Naukowe UAM, Poznań
Zadrożyńska A. 1983, Homo faber i homo ludens. Etnologiczny szkic o pracy w kulturach tradycyjnej i współczesnej, PIW, Warszawa

Czasopismo/Seria/cykl:

Journal of Urban Ethnology

Tom:

12

Strona pocz.:

195

Strona końc.:

207

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:54883 ; 1429-0618

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 714 ; IAiE PAN, sygn. P 1505 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji