Object

Title: Zachowania wyborcze w wyborach parlamentarnych i prezydenckich w Polsce w latach 2005–2007 – wzory przestrzennych zróżnicowań = Electoral behavior in parliamentary and presidential elections in Poland in 2005–2007 – patterns of spatial diversities

Creator:

Krzemiński, Paweł

Date issued/created:

2009

Resource Type:

Article

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 81 z. 2 (2009)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

1. Antoszewski A., Herbut R. (red.), 1999, Encyklopedia politologii, T. 3: Partie i systemy partyjne, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków. ; 2. Barbag J., 1987, Geografia polityczna ogólna, PWN, Warszawa. ; 3. Bartkowski J., 2003, Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, Wydawnictwo Akademickie Żak", Warszawa. ; 4. Duda A., 1997, Preferencje wyborcze mieszkańców Łodzi, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Łódzki, maszynopis. ; 5. Hryniewicz J., Jałowiecki B., 1997, System polityczny a rozwój gospodarczy, Studia Regionalne i Lokalne, 20 (53), Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, Warszawa. ; 6. Kabath E., 2002, Zróżnicowanie przestrzenne zachowań wyborczych w Polsce w ostatniej dekadzie dwudziestego wieku, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMK, Toruń, maszynopis. ; 7. Kowalski M., 2000, Geografia wyborcza Polski. Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych Polaków w latach 1989–1998, Geopolitical Studies, 7, IGiPZ PAN, Warszawa. ; 8. Kowalski M.,2003, Polaryzacja zachowań wyborczych w Polsce jako rezultat cywilizacyjnego rozdarcia kraju, [w:] M. Kowalski (red.), Geografia wyborcza Polski, PTG-IGiPZ PAN, Warszawa, s. 11–48. ; 9. Kowalski M., 2004a, Regionalne zróżnicowanie zachowań wyborczych Polaków w latach 1989–2001, [w:] T. Markowski (red.), Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym, Biuletyn KPZK PAN, 211, Warszawa, s. 407–430. ; 10. Kowalski M., 2004b, Zachowania wyborcze ludności wiejskiej a sytuacja społeczno-gospodarcza wsi – identyfikacja procesów, [w:] J. Bański (red.), Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy, Studia Obszarów Wiejskich, 6, PTG-IGiPZ PAN, Warszawa, s. 131–144. ; 11. Parysek J., Adamczak Z., Grobelny R., 1991, Geografia polskich wyborów prezydenckich 1990 r., Przegląd Geograficzny, 63, 3-4, s. 245–270. ; 12. Raciborski J., 1997, Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego w latach 1989–1995, Wydawnictwo Naukowe Scholar", Warszawa. ; 13. Rykiel Z., 2004, Geografia wyborcza i problematyka wyborcza w Polsce, Czasopismo Geograficzne, 75, 4, s. 275–296. ; 14. Wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 23 IX 2001 r. Cz. 1 – Wyniki głosowania w okręgach wyborczych, 2001, Państwowa Komisja Wyborcza, Warszawa. ; 15. Wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 23 IX 2001 r. Cz. 2 – Wyniki głosowania i wyniki wyborów, 2001, Państwowa Komisja Wyborcza, Warszawa. ; 16. Wyniki wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: 5 listopada i 19 listopada, 1996, Państwowa Komisja Wyborcza, Warszawa. ; 17. Zarycki T., 1997, Nowa przestrzeń społeczno-polityczna Polski, Studia Regionalne i Lokalne, 23 (56), Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, UW, Warszawa.

Relation:

Przegląd Geograficzny ; Przegląd Geograficzny

Volume:

81

Issue:

2

Start page:

259

End page:

281

Format:

File size 1,1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55608 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2009.2.5

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information