Obiekt

Tytuł: Krzysztofa Dorohostajskiego zabawy Muzom poświęcone

Twórca:

Jarczykowa, Mariola (1960- )

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 58 (2014)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 105-122 ; Streszcz. ang.

Bibliografia:

Augustyniak Urszula, Historia Polski 1572-1795, Warszawa 2008, PWN. ; Augustyniak Urszula, Testamenty ewangelikow reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim, Warszawa 1992, Wydawnictwo Naukowe Semper. ; Górska Magdalena, Polonia – Respublica – Patria. Personifikacja Polski w sztuce XVI–XVIII wieku, Wrocław 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. ; Kuran Michał, Adresaci i poetyka listów dedykacyjnych w „Kronice Sarmacyjej europskiej” Aleksandra Gwagnina, [w:] Proza staropolska, red. Krystyna Płachcińska, Marcin Bauer. Łodź 2011, Wydawnictwo UŁ, s. 43-62. ; Lepszy Kazimierz, Dorohostajski Krzysztof Mikołaj, Polski Słownik Biograficzny, t. 5/1, Kraków 1939, Polska Akademia Umiejętności, s. 331-333. ; Malicki Marian, „Summarius wierszów” przypisywany Hieronimowi Morsztynowi i odmiany jego tekstu, „Archiwum Literackie”, t. XXVII: Miscellanea staropolskie, 6, 1990, s. 119-478. ; Michałowska Teresa, Średniowiecze, Warszawa 1995, PWN. ; Nieznanowski Stefan, Elegia, w: Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze – Renesans – Barok, red. Teresa Michałowska, przy udziale Barbary Otwinowskiej, Elżbiety Sarnowskiej–Temeriusz, Wrocław 1990, Ossolineum, s. 156-158. ; Nieznanowski Stefan, Poezja polityczna, [w:] Słownik literatury staropolskiej (średniowiecze, renesans, barok), red. Teresa Michałowska i in., Wrocław 1990, Ossolineum, s. 652. ; Nowak-Dłużewski Juliusz, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Zygmunt III, Warszawa 1971, PAX. ; Rybiński Jan, Wiosna, wyd. fototypiczne, oprac. M. Frankowska, Toruń 2006, Towarzystwo Bibliofilow im. J. Lelewela w Toruniu. ; Seredyka Jan, Księżniczka i chudopachołek. Zofia z Radziwiłłow Dorohostajska i Stanisław Tymiński, Opole 1995, Wydawnictwo UO. ; Urbańska Edyta, „Hippika” i inne utwory literackie Krzysztofa Moniwida Dorohostajskiego (1562-1615), „Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica”, IX, 2003, s. 233-237.

Czasopismo/Seria/cykl:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Tom:

58

Zeszyt:

122

Strona pocz.:

105

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:55360 ; 0029-8514

Źródło:

IH PAN, sygn. A.512/58 Podr. ; IH PAN, sygn. A.513/58 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji