Obiekt

Tytuł: Zmienność przebiegu dobowego wybranych wskaźników bioklimatycznych w Kołobrzegu w okresie letnim w latach 1981–1990 = Variability of daily course of selected bioclimatic indices in Kołobrzeg during summer-season over the period 1981–1990

Twórca:

Bąkowska, Monika

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 81 z. 3 (2009)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Celem opracowania jest analiza i ocena zmienności dobowej warunków meteorologicznych i biometeorologicznych w Kołobrzegu w latach 1981–1990. W badaniach wykorzystano uśrednione wartości temperatury powietrza, temperatury punktu rosy, zachmurzenia, prędkości wiatru i ciśnienia powietrza atmosferycznego z godz. 0:00, 3:00, 6:00, 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, i 21:00. Analiza dotyczy okresu od czerwca do sierpnia lat 1981–1990. W celu oceny warunków bioklimatycznych obliczono następujące wskaźniki: temperatura odczuwalna (STI), stres termofizjologiczny (PhS), przewidywana termoizolacyjność odzieży (Iclp), dopuszczalny poziom aktywności fizycznej (MHR) oraz promieniowanie słoneczne pochłonięte przez człowieka nieubranego (R’). Badanie dobowego przebiegu przyjętych wskaźników wykazało ich istotną zmienność w kolejnych latach. Zmienność ta dotyczy zarówno wartości wskaźników, jak i specyficznych cech przebiegu dobowego. Przede wszystkim zaznaczyło się nasilanie się ciepłych warunków otoczenia w godzinach okołopołudniowych.

Bibliografia:

1. Bąkowska M., Błażejczyk K., 2007, Zmienność warunków biotermicznych okresu letniego w Kołobrzegu w II połowie XX wieku, Przegląd Geograficzny, 79, 2, s. 215–232.
2. Błażejczyk K., 2003, Biotermiczne cechy klimatu Polski, Przegląd Geograficzny, 75, 4, s. 525–543.
3. Błażejczyk K., 2004, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 192, Warszawa.
4. Codzienny Biuletyn Meteorologiczny, 1981–1990, IMGW, Warszawa.
5. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K. Krawczyk B., Limanówka D., 2002, Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie, Monografie, 3, IGiPZ PAN, Warszawa.
6. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 1997, Bioklimatologia człowieka, Monografie, 1, IGiPZ PAN, Warszawa.
7. Papiernik Ż., 2004, Współczesne zmiany warunków klimatu odczuwalnego (na przykładzie Łodzi, 1951–2000), Uniwersytet Łódzki, Łódź, maszynopis.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

81

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

373

Strona końc.:

397

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,6 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:55591 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2009.3.4

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji