Obiekt

Tytuł: Koncepcje geopolityczne Karla Haushofera = The Geopolitical concepts of Karl Haushofer

Twórca:

Eberhardt, Piotr (1935- )

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 81 z. 4 (2009)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

W artykule przedstawiono przebieg życia, działalność polityczną oraz dokonania twórcze czołowego geopolityka niemieckiego Karla Haushofera. Przedstawiono jego poglądy ideologiczne i polityczne, które odegrały istotną rolę w tworzonych przez niego koncepcjach i wizjach geopolitycznych, m.in. koncepcji dotyczącej eurazjatyckiego bloku kontynentalnego. Zwrócono szczególną uwagę na fakt, że wszystkie koncepcje geopolityczne Haushofera zmierzały do przekształcenia Niemiec w mocarstwo światowe.

Bibliografia:

1. Diner D., 1999, Knowledge of expansion of the geopolitics of Karl Haushofer, Geopolitics, 4, 3, s. 161–188.
2. Dorpalen A., 1984, The World of General Haushofer, Farrar – Rinehart Inc., New York.
3. Dugin A., 1999, Osnovy Geopolityki, Artogeja – centr, Moskva.
4. Eberhardt P., 2005, Geneza niemieckiej koncepcji Mitteleuropy", Przegląd Geograficzny, 77, 4, s. 463–483.
5. Eberhardt P., 2007, Koncepcja Paneuropy" Richarda N. Coudenhove-Kalergiego, Przegląd Geograficzny, 79, 3–4, s. 439–460.
6. Eberhardt P., 2008, Geneza i rozwój niemieckiej doktryny Lebensraumu, Przegląd Geograficzny, 80, 2, s. 175–198.
7. Ebeling F., 1994, Geopolitik. Karl Haushofer und Seine Raum-wissenschaft 1919–1945, Akademie Verlag, Berlin.
8. Haushofer K., 1927, Grenzen. In ihrer Geographischen und Politischen Bedeutung, Kurt Vowinckel Verlag, Heidelberg-Berlin-Grunawald.
9. Haushofer K., 1930, Japan Reichserneuerung. Strukturwandlungen von der Meiji – Ära bis heute, Walter de Gruyter, Berlin.
10. Haushofer K., 1931, Geopolitik der Pan-Ideen. Weltpolitische Bücherei Band 21, Zentral-Verlag G.m.b.H, Berlin.
11. Haushofer K., 1932, Wehr – Geopolitik. Geographische Grundlagen einer Wehrkunde, Junker und Dünnhaupt Verlag, Berlin.
12. Haushofer K., 1934a, Atemweite, Lebensraum und Gleichberechtigung auf Erden, Zeitschrift für Geopolitik, 11, 1, Berlin-Grünewald, s. 1–14.
13. Haushofer K., 1934b, Staat, Raum und Selbstbestimmung. Rauműberwindende Mächte, Verlag und Druck von B. G. Teubner, Leipzig.
14. Haushofer K., 1934c, Weltpolitik von Heute, Zeitgeschichte Verlag und Vertriebs-Gesellschaft, Berlin.
15. Haushofer K., 1937, Weltmeere und Weltmächte, Wihelm Undermann-Zeitgeschichte Verlag, Berlin.
16. Haushofer K., 1938, Geopolitik das Pazifischen Ozeans. Studien über die Wechselbeziehungen zwischen Geographie und Geschichte, Kurt Vowincel Verlag, Heidelberg-Berlin.
17. Haushofer K., 1941a, Die Kontinentalblock. Mitteleuropa–Eurasien–Japan, Kriegsschnften der Reichsstudentenführens, 2 Auflage, München.
18. Haushofer K., 1941b, Japan baut sein Reich, Zeitgeschichte Verlag, Berlin.
19. Haushofer K., 1943, Das Reich. Grossdeutches Werden im Abendland, Verlag von Habel, Berlin.
20. Haushofer K., 1944, Japans Kulturpolitik, W. de Gruyter u. Co., Berlin.
21. Haushofer K., 1979, Geopolitische Grundlagen, [w:] H.A. Jacobsen, Karl Haushofer – Leben und Werk. I, Lebenweg 1869-1946 und ausgewählte Texte zur Geopolitik, Harald Boldt Verlag, Boppard am Rhein, s. 558–606.
22. Haushofer K., 2000, Geograficzne spełnienie trójkąta. Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej. Wybór i opracowanie A. Wolff-Powęska, E. Schulz, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 493–496.
23. Haushofer K., 2001, O geopolitikie: Raboty raznych liet, Izd. Mysl, Moskva.
24. Haushofer K., Fochler-Hauke G., 1937, Welt in Gärung. Zeitberichte Deutscher Geopolitiker, Deutsches Verlag für Politik und Wirtschaft, Berlin.
25. Haushofer K., Obst E., Lautensach H., Maull O., 1928, Herausgegeben der Zeitschrift für Geopolitik, Verlag K. Vowinckel, Berlin-Grunewald.
26. Hirszowicz M., 1955, O geopolityce, Myśl Filozoficzna, 5/6, Warszawa, s. 257–286.
27. Jacobsen H.A., 1979, Karl Haushofer – Leben und Werk. I. Lebenweg 1869–1946 und ausgewählte Texte zur Geopolitik; II. Ausgewählter Schriftwechsel 1917–1946, Harald Boldt Verlag, Boppard am Rhein.
28. Jean C., 2003, Geopolityka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków.
29. Klin T., 2008, Wizje ładu międzynarodowego w niemieckiej i anglosaskiej myśli geopolitycznej w okresie II wojny światowej, Wyd. A. Marszałek, Toruń.
30. Litwin J., 1956, Szkice krytyczne o determinizmie geograficznym i geopolityce, Książka i Wiedza, Warszawa.
31. Macała J., 2008, Nieco zapomniany Karl Haushofer, Geopolityka. Biuletyn Naukowo-Analityczny Instytutu Geopolityki, 1, Zielona Góra, s. 71–84.
32. Macała J., 2009, Blok kontynentalny Karla Hauhofera, Geopolityka, II, 2(3), Częstochowa, s. 49–62.
33. Moczulski S., 1999, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Bellona, Warszawa.
34. Otok S., 2003, Geografia polityczna. Geopolityka – Państwo – Ekopolityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
35. Political Geography of the Twentieth Century. A Global Analysis, 1993, red. Peter J. Taylor, Belhaven Press, London.
36. Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej, 2000, Wybór i opracowanie A. Wolff-Powęska i E. Schulz, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
37. Rykiel Z., 2006, Podstawy geografii politycznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
38. Springenschmid K., 1935, Die Staaten als Lebenwesen. Geopolitisches Stizzenbuch, Verlag Ernst Wunderlich, Leipzig.
39. Taylor P.J., Flint C., 2000, Political Geography. World – Economy, Nation – State and Locality, Pearson Education Limited, Edinburgh.
40. Wolff-Powęska A., 1979, Doktryna geopolityki w Niemczech, Instytut Zachodni, Poznań.
41. Wolkersdorfer G., 1999, Karl Haushofer and geopolitics – the history of a German mythos, Geopolitics, 4, 3, Winter, s. 145–160.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

81

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

527

Strona końc.:

549

Format:

Rozmiar pliku 0,6 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:55576 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2009.1.5

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji