Obiekt

Tytuł: Pozycja polskich czasopism i serii geograficznych w świetle baz Google Scholar = The position of Polish geographical journals and series as seen in the Google Scholar databases

Twórca:

Śleszyński, Przemysław

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 81 z. 4 (2009)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

W artykule przedstawiono analizę cytowań polskich czasopism i serii geograficznych opublikowanych w latach 1918–2008, opracowaną na podstawie serwisu naukowo-informacyjnego Google Scholar. W pierwszej kolejności kwerendę przeprowadzono dla czasopism ogólnogeograficznych oraz z zakresu geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej. Dla porównania zestawiono też wyniki cytowań wybranych czasopism z tzw. Listy Filadelfijskiej, z krajów sąsiednich oraz wydawanych w językach narodowych. Analizy ujawniły generalnie słabe, ale zróżnicowane oddziaływanie publikacji wydawanych w różnych okresach. Wykazano dominującą rolę Biuletynu Peryglacjalnego, Geographia Polonica i Przeglądu Geograficznego.

Bibliografia:

1. Bajerski A., 2008a, Ranking ośrodków geografii społeczno-ekonomicznej w Polsce na podstawie cytowań w bazach Web of Science, Przegląd Geograficzny, 80, 4, s. 579–589. ; 2. Bajerski A., 2008b, Sieciowe powiązania kadrowe ośrodków akademickich w Polsce, Przegląd Geograficzny, 80, 2, s. 289–299. ; 3. Baneyx A., 2008, "Publish or Perish" as citation metrics used to analyze scientific output in the humanities: International case studies in economics, geography, social sciences, philosophy, and history, Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, 56, 6, s. 363–371. ; 4. Belew R.K., 2005, Scientific impact quantity and quality: Analysis of two sources of bibliographic data, http://arxiv.org/PS_cache/cs/pdf/0504/0504036v1.pdf (e-book). ; 5. Czyż T., 1998, Młodsza kadra naukowo-dydaktyczna geografów w Polsce, Przegląd Geograficzny, 70, 3-4, s. 197–214. ; 6. Czyż T., 2002, Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej geografów i powiązania ośrodków akademickich w procesie jej kształcenia w Polsce w latach 1990-2000, Przegląd Geograficzny, 74, 1, s. 3–27. ; 7. Frączek R., 2004, Naukometria: za i przeciw stosowaniu metod ilościowych w naukoznawstwie i polityce naukowej, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej, 1, s. 46–47. ; 8. Friend F., 2006, Google Scholar: Potentially good for users of academic information, The Journal of Electronic Publishing, 9, 1 http://hdl.handle.net/2027/spo.3336451.0009.105 ; - ; 9. Jackowski A., Liszewski S., Richling A. (red.), 2008, Historia geografii polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 10. Jacsó P., 2005, As we may search: Comparison of major features of the Web of Science, Scopus and Google Scholar citation-based and citation-enhanced databases, Current Science, 89, 9, s. 1537–1547 http://www.ias.ac.in/currsci/nov102005/1537.pdf ; 11. Klincewicz W., 2007, Mierniki naukometryczne w sterowaniu działalnością naukową i w rankingach placówek, Biuletyn KPZK PAN, 235, Warszawa, s. 255–275. ; 12. Kousha K., Thelwall M., 2007, Google Scholar citations and Google Web/URL citations: A multi-discipline exploratory analysis, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 57, 6, s. 1055–1065. ; 13. Kousha K., Thelwall M., 2008, Sources of Google Scholar citations outside the Science Citation Index: A comparison between four science disciplines, Scientometrics, 74, 2, s. 273–294. ; 14. Lewandowski M., 2006, O powstaniu, upadku i reinkarnacji listy filadelfijskiej" uwag kilka, Nauka, 3, s. 87–93. ; 15. Liszewski S., Łoboda J., Maik W. (red.), 2008, Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz. ; 16. Łoboda J., 2004, Stan i perspektywy polskiej geografii w opinii geografów, Przegląd Geograficzny, 76, 4, s. 389–413. ; 17. Marcinek M., 2008, Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość wskaźnika IF – sprawozdanie z międzynarodowej konferencji w Polskiej Akademii Nauk, Biuletyn EBIB, 8 (99), Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich http://www.ebib.info/2008/99/a.php?marcinek. ; 18. Murphy J., Law R., 2008, Google Scholar visibility and tourism journals, Annals of Tourism, 35, 4, s. 1078–1082. ; 19. Nowak P., 2006, Bibliometria. Webometria. Podstawy. Wybrane zastosowania, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań. ; 20. Osiewalska A., 2008, Mierniki oceny czasopism i naukowców, Biuletyn EBIB, 8 (99) http://www.ebib.info/2008/99/a.php?osiewalska. ; 21. Pauly D., Stergiou K., 2005, Equivalence of Results from Two Citation Analyses: Thomson ISI's Citation Index and Google's Scholar Service, Ethics in Science and Environmental Politics, 22, s. 33–35. ; 22. Racki G., 1998, Najbardziej znane polskie publikacje zagraniczne w dziedzinie nauk o Ziemi z lat 1981–1995 (na podstawie National Citation Report – Poland), Przegląd Geologiczny, 2, s. 133–137. ; 23. Racki G., 2001, Najczęściej cytowane polskie publikacje z dziedziny nauk o Ziemi z lat 90. (na podstawie National Citation Reports – Poland 1999 Instytutu Informacji Naukowej (ISI) w Filadelfii, Przegląd Geologiczny, 49, 7, s. 584–590. ; 24. Racki G., 2003, Polskie czasopisma geograficzne a międzynarodowy obieg informacji naukowej, Przegląd Geograficzny, 75, 1, s. 101–119. ; 25. Racki G., 2005, Polskie czasopisma geologiczne w świetle indeksów cytowań ISI, Zagadnienia Naukoznawstwa, 1(163), s. 87–95. ; 26. Smith A.G., 2008, Benchmarking Google Scholar with the New Zealand PBRF research assessment exercise, Scientometrics, 74, 2, s. 309–316. ; 27. Starkel L., 2006, 50 lat wyjścia polskiej geomorfologii z zaścianka, Przegląd Geograficzny, 78, 3, s. 425–428. ; 28. Walters W.H., 2007, Google Scholar coverage of a multidisciplinary field information, Processing and Management, 43, 4, s. 1121–1132. ; 29. Wróblewski A.K., 2005, Nauka w Polsce według rankingów bibliometrycznych, Nauka, 2, s. 13–28.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

81

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

551

Strona końc.:

578

Format:

Rozmiar pliku 0,7 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:55577 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2009.1.6

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji