Obiekt

Tytuł: Foreign trade commodity flows across the eastern boundary of Poland

Twórca:

Szejgiec, Barbara

Data wydania/powstania:

2010

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Europa XXI 20 (2010)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Każdy numer posiada własny tytuł. ; 29 cm

Abstrakt:

The paper presents the characterisation of turnover in foreign trade across the Polish segment of eastern boundary of the European Union. On the basis of data from the Ministry of Finance the variability was analysed of the volume of foreign trade in the years 2005 and 2007, considering different state borders, border crossing points and directions of trade. These considerations have been broadened by the analysis of the unregistered turnover of the peri-border trade, this analysis being based on the data from the Central Statistical Office (GUS).

Bibliografia:

1. Badanie obszarów transgranicznych. Badanie obrotów towarów i usług w ruchu granicznym. Zeszyt metodologiczny zaopiniowany przez Komisję Metodologiczną GUS (2009), GUS, US Rzeszów, Rzeszów <www.stat.gov.pl> (05. 2010). ; 2. Badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej na terenie Polski w I kwartale 2010 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 26 maja 2010 r. (2010), GUS, Warszawa <www.stat.gov.pl> (05. 2010). ; 3. Grębowiec, M. (2005), Polska statystyka handlu zagranicznego po akcesji do Unii Europejskiej, Wiadomości statystyczne, 11. ; 4. Komornicki, T. (2000), Potoki towarowe polskiego handlu zagranicznego a międzynarodowe powiązania transportowe, Prace Geograficzne, 177, IGiPZ PAN, Wydawnictwo Continuo, Wrocław.

Czasopismo/Seria/cykl:

Europa XXI

Tom:

20

Strona pocz.:

45

Strona końc.:

54

Format:

Rozmiar pliku 0,5 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:55797 ; 1429-7132 ; 10.7163/Eu21.2010.20.3

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.6406, Cz.6407 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji