Object

Title: Wrocław (Breslau) City Budget in the Fourteenth–Fifteenth Centuries

Creator:

Goliński, Mateusz (1960– )

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Acta Poloniae Historica T. 104 (2011)

Contributor:

Torr, Guy Russell : Transl. ; Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 71-102

Type of object:

Journal/Article

References:

Beyer Otto, ‘Schuldwesen der Stadt Breslau im 14. und 15. Jahrhundert mit besonderer Berücksichtigung der Verschuldung durch Rentenverkauf’, Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens, 35 (1901), 81–4.
Goerlitz Theodor, Verfassung, Verwaltung und Recht der Stadt Breslau, i: Mittelalter (Würzburg, 1962).
Goliński Mateusz, ‘Rachunki miejskie Wrocławia z 1390 roku’, Sobótka, lxiv, 2/3 (2009), 247–60.
Goliński Mateusz, Socjotopografia późnośredniowiecznego Wrocławia (przestrzeń – podatnicy – rzemiosło) (Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia, 134, Wrocław, 1997).
Goliński Mateusz (ed.), Wrocławskie księgi szosu z lat 1370–1404 (Wrocław, 2008).
Harc Lucyna, Samuel Beniamin Klose (1730–1798). Studium historiograficzno-źródłoznawcze (Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia, 157, Wrocław, 2002).
Henricus Pauper. Rechnungen der Stadt Breslau von 1299–1358, nebst zwei Rationarien von 1386 und 1387, dem Liber Imperatoris vom Jahre 1377 und den ältesten Breslauer Statuten, ed. Colmar Grünhagen (Codex Diplomaticus Silesiae, 3, Breslau 1860).
Herrmann Egbert, Abgabenrecht der Stadt Breslau in Mittelalter und Neuzeit bis zum Ende des 18. Jahrhunderts (Breslau, 1941).
Kopiński Krzysztof, Gospodarcze i społeczne kontakty Torunia z Wrocławiem w późnym średniowieczu (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, xci, 2, Toruń, 2005), 133–53.
Maetschke Ernst, ‘Der Breslauer Stadthaushalt in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts’, Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens, 69 (1935), 70–88.
Maleczyński Karol, Dzieje Wrocławia, i: Do roku 1526 (Katowice and Wrocław, 1948).
Mrozowicz Wojciech and Rościsław Żerelik, ‘Zapomniana kolekcja średniowiecznych źródeł śląskich (w XVIII-wiecznym rękopisie Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Akc. 1950/1051)’, Sobótka, lxiv, 2/3 (2009), 261–73.
Myśliwski Grzegorz, Wrocław w przestrzeni gospodarczej Europy (XIII-XV wiek). Centrum czy peryferie? (Wrocław, 2009).
Tandecki Janusz, ‘Działalność finansowa mieszczaństwa toruńskiego we Wrocławiu w okresie konfliktów polsko-krzyżackich w XIV-XV wieku’, in Antoni Czacharowski (ed.), Prace z dziejów państwa i zakonu krzyżackiego (Colloquia Torunensia Historica. Ordines Militares, 3, Toruń 1984), 83–105.

Relation:

Acta Poloniae Historica

Volume:

104

Start page:

71

End page:

102

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55684 ; 0001-6829

Source:

IH PAN, sygn. A.295/104 Podr. ; IH PAN, sygn. A.296/104 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information