Obiekt

Tytuł: The Polish Peasant in Theory and Practice

Twórca:

Łuczewski, Michał (1979– )

Data wydania/powstania:

2011

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Acta Poloniae Historica T. 104 (2011)

Współtwórca:

Piotrowska, Bogna : Tł. ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 151-173

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Berger Peter L. and Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge (London, 1967).
Berger Peter L., The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion (Garden City, N.Y., 1967).
Bończa-Tomaszewski Nikodem, ‘Kultura niepiśmienna i jej wrogowie – problemy “oralności” wsi polskiej w XIX wieku’, Lud, lxxxix, 1 (2005), 71–90.
Bończa-Tomaszewski Nikodem, ‘Polskojęzyczni chłopi? Podstawowe problemy nowoczesnej historii chłopów polskich’, Kwartalnik Historyczny, cxii, 2 (2005), 91–111.
Bończa-Tomaszewski Nikodem, ‘Z chłopów Polacy – konstrukcja podmioto­wości jako strategia nacjonalizacji wsi polskiej na przełomie XIX i XX wieku’, Sprawy Narodowościowe, s.n., 28 (2006), 75–88.
Bończa-Tomaszewski Nikodem, Źródła narodowości. Powstanie i rozwój polskiej świadomości w II połowie XIX i na początku XX w. (Wrocław, 2006).
Boudon Raymond, ‘Social Mechanisms without Black Boxes’, in Peter Hedström and Richard Swedberg (eds.), Social Mechanisms: An Analytical Approach to Social Theory (Cambridge and New York, 1998), 172–203.
Brodowska Helena, Chłopi o sobie i Polsce. Rozwój świadomości społeczno-narodowej (Warsaw, 1984).
Brubaker Rogers et al., Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town (Princeton, 2006).
Burszta Józef, Chłopskie źródła kultury (Warsaw, 1985).
Chałasiński Józef, Drogi awansu społecznego robotnika: studium oparte na autobiografiach robotników (Warsaw, 1979).
Chałasiński Józef, Młode pokolenie chłopów: procesy i zagadnienia kształtowania się warstwy chłopskiej w Polsce (Warsaw, 1938).
Chlebowczyk Józef, O prawie do bytu małych i młodych narodów. Kwestia narodowa i procesy narodowotwórcze we wschodniej Europie środkowej w dobie kapitalizmu (od schyłku XVIII do początków XX w.) (Warsaw and Cracow, 1983).
Chlebowczyk Józef, Procesy narodowotwórcze we wschodniej Europie środkowej w dobie kapitalizmu (od schyłku XVIII do początków XX w.) (Warsaw, 1975).
Dabrowski Patrice M., Commemorations and the Shaping of Modern Poland (Bloomington, 2004).
Dobrowolski Kazimierz, Studia nad życiem społecznym i kulturą (Wrocław, 1966).
Gerring John and Paul A. Barresi, ‘Putting Ordinary Language to Work: A Min-Max Strategy of Concept Formation in the Social Sciences’, Journal of Theoretical Politics, xv, 2 (2003), 201–32.
Handelsman Marceli, Rozwój narodowości nowoczesnej, ed. Tadeusz Łepkowski (Warsaw, 1973).
Himka John-Paul, Galician Villagers and the Ukraine National Movement in the Nineteenth Century (New York, 1988).
Hroch Miroslav, Social Preconditions of National Revival in Europe: A Comparative Analysis of the Social Composition of Patriotic Groups among the Smaller European Nations (Cambridge and New York, 1985).
Jarosz Dariusz, ‘Tożsamość narodowa chłopów w Polsce w latach 1945–1989’, in Przełomy w historii. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław 15–18 września 1999 roku. Pamiętnik, ii, pt. 2 (Toruń, 2000), 457–70.
Kieniewicz Stefan, Historyk a świadomość narodowa (Warsaw, 1982).
Kieniewicz Stefan, The Emancipation of the Polish Peasantry (Chicago, 1969).
Kirsań Maria, Chłopi wobec zmian cywilizacyjnych w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX – początek XX wieku (Warsaw, 2008).
Kizwalter Tomasz, O nowoczesności narodu. Przypadek polski (Warsaw, 1999).
Krisan’ Maria, ‘Świadomość narodowa polskich chłopów w XIX wieku widziana przez historiografię polską po drugiej wojnie światowej’, Historyka. Studia metodologiczne, 34 (2004 [2005]), 123–41.
Luebke David M., His Majesty’s Rebels: Communities, Factions, and Rural Revolt in the Black Forest, 1725–1745 (Ithaca and London, 1997).
Łepkowski Tadeusz, Polska. Narodziny nowoczesnego narodu 1764–1870 (Poznań, 2003).
Łuczewski Michał, ‘Józef Chałasiński jako badacz (i działacz) ruchów społecznych’, Przegląd Humanistyczny, lii, 6 (2008), 47–64.
Łuczewski Michał, ‘Ultramontańskie źródła ruchu ludowego. Studium realizmu politycznego’, in Jacek Kłoczkowski and Michał Szułdrzyński (eds.), Patriotyzm i zdrada. Granice realizmu i idealizmu w polityce i myśli polskiej (Cracow, 2008), 7–35.
Łuczewski Michał, ‘What Remains for Nationalism Studies?’, in Thomas Nesbit and Justin Steinberg (eds.), Freedom, Justice, and Identity (Vienna, 2005) http://www.iwm.at/publications/5-junior-visiting-fellows-conferences/vol-xviii/michal-luczewski/.
Mallon Florencia, Peasant and Nation: The Making of Postcolonial Mexico and Peru (Berkeley, 1995).
Mędrzecki Włodzimierz, Młodzież wiejska na ziemiach Polski centralnej 1864–1939. Procesy socjalizacji (Warsaw, 2002).
Molenda Jan, Chłopi, naród, niepodległość. Kształtowanie się postaw narodowych i obywatelskich chłopów w Galicji i Królestwie Polskim w przededniu odrodzenia Polski (Warsaw, 1999).
Norkus Zenonas, ‘Mechanisms as Miracle Makers? The Rise and Inconsistencies of the “Mechanismic Approach in Social Science and History”’, History and Theory. Studies in the Philosophy of History, xliv, 3 (2005), 348–72.
Obrębski Józef, Dzisiejsi ludzie Polesia i inne eseje, ed. Anna Engelking (Warsaw, 2005).
Olszewski Daniel, Polska kultura religijna na przełomie XIX i XX wieku (Studia “Przeglądu Tomistycznego”, 3, Warsaw, 1996).
Potkański Waldemar, Ruch narodowo-niepodległościowy w Galicji przed 1914 rokiem (Warsaw, 2002).
Snow David A., Morrill Calvin, and Anderson L., ‘Elaborating Analytic Ethnography: Linking Fieldwork and Theory’, Ethnography, iv, 2 (2003), 181–200.
Snyder Timothy, The Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569–1999 (New Haven, 2003).
Sosnowska Anna, Zrozumieć zacofanie. Spory historyków o Europę Wschodnią (1947–1994) (Warsaw, 2004).
Stauter-Halsted Keely, The Nation in the Village: The Genesis of Peasant National Identity in Austrian Poland, 1848–1914 (Ithaca, 2001).
Struve Kai, Bauern und Nation in Galizien. Über Zugehörigkeit und soziale Emanzipation im 19. Jahrhundert (Schriften des Simon-Dubnow-Instituts, 4, Göttingen, 2005).
Thomas William I. and Znaniecki Florian, Polish Peasant in Europe and America: Monograph on an Immigrant Group (Chicago, 1918).
Tilly Charles, Identities, Boundaries, and Social Ties (Boulder and London, 2005).
Tilly Charles, The Vendée (Cambridge, MA, 1964).
Topolski Jerzy, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej (Warsaw, 1996).
Verdery Katherine, Transylvanian Villagers: Three Centuries of Political, Economic, and Ethnic Change (Berkeley, 1983).
Weber Eugen J., Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870–1914 (Stanford, 1976).
Wiatr Jerzy J., Naród i państwo. Socjologiczne problemy kwestii narodowej (Warsaw, 1973).
Wierzbicki Andrzej, Naród – państwo w polskiej myśli historycznej dwudziestolecia międzywojennego (Wrocław, 1978).
Wiślicz Tomasz, Zarobić na duszne zbawienie. Religijność chłopów małopolskich od połowy XVI do końca XVIII wieku (Warsaw, 2001).

Czasopismo/Seria/cykl:

Acta Poloniae Historica

Tom:

104

Strona pocz.:

151

Strona końc.:

173

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:55687 ; 0001-6829

Źródło:

IH PAN, sygn. A.295/104 Podr. ; IH PAN, sygn. A.296/104 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji