Obiekt

Tytuł: Diplomacy, Power and Ceremonial Entry: Polish-Lithuanian Grand Embassies in Moldavia in the Seventeenth Century

Twórca:

Wasiucionek, Michał

Data wydania/powstania:

2012

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Acta Poloniae Historica. T. 105 (2012)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 55-83

Bibliografia:

Bogucka Maria, ‘Gesture, Ritual, and Social Order in Sixteenth- to Eighteenth-century Poland’, in Jan Bremmer and Herman Roodenburg (eds.), A Cultural History of Gesture: From Antiquity to the Present Day (London, 1991). ; Bowles Edmund A., ‘The Impact of Turkish Military Bands on European Court Festivals in the 17th and 18th Centuries’, Early Music, xxxiv, 4 (2006), 533–60. ; Cândea Virgil (ed.), Istoria românilor, v: O epocă de înnoiri în spirit european (1601-1711/1716) (Bucharest, 2002). ; Ciobanu Veniamin, Politică și diplomație în secolul al XVII-lea: Țările Române în raporturile polono-otomano-habsburgice, 1601–1634 (Bucharest, 1994). ; Costin Miron, Latopis Ziemi Mołdawskiej i inne utwory historyczne, ed. Ilona Czamańska (Poznań, 1998). ; Czamańska Ilona, ‘Czy wojna z Turcją w 1672 roku była nieunikniona? Poselstwo Kazimierza Wysockiego do Turcji w latach 1670–1672’, Kwartalnik Historyczny, xcii, 4 (1985), 769–90. ; Czamańska Ilona, Mołdawia i Wołoszczyzna wobec Polski, Węgier i Turcji w XIV i XV wieku (Poznań, 1996). ; De Alep Paul, ‘Călătoriile Patriarhului Macarie al Antiohiei în Ţările Române’, trans. Maria M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, in Călători străini despre Ţările Româ­ne, vi (Bucharest, 1976), 134. ; Duindam Jeroen, Myths of Power: Norbert Elias and the Early Modern European Court (Amsterdam, 2002). ; Dumitrache Petrică, ‘Instituţiile centrale ale Principatelor Române între sistemul politic european şi cel otoman (1683–1756)’, Anuarul Institutului de Istorie “A.D.Xenopol”, xliii–xliv (2006–7), 291–308. ; Georgescu, Valentin Al Bizanțul și instituțiile românești pînă la mijlocul secolului al XVIII-lea (Bucharest, 1980). ; Gościecki Franciszek, Poselstwo wielkie Jaśnie Wielmożnego Stanisława Chomętowskiego Wojewody Mazowieckiego … od Augusta II. króla polskiego, xiążęcia saskiego elektora y Rzeczypospolitej do Achmeta IV [sic!] … przez lata 1712, 1713, 1714 odprawione (Lvov, 1728). ; Grygorieva Tetyana, ‘Yakosti ta funktsiï dyplomata u rann’omodernyĭ period: v uyavlennyakh teoretykiv ta u praktychnykh instruktsiyakh poslam z Rechi Pospolytoï do Osmans’koï imperiï v XVII st.’, Sotsium. Al’manakh sotsial’noï istoriï, iv (2004), 33. ; Grzybowski Stanisław, ‘Organizacja polskiej służby dyplomatycznej w latach 1573–1605’, in Wójcik Zbigniew (ed.), Polska służba dyplomatyczna XVI–XVIII wieku. Studia (Warsaw, 1966). ; Iorga Nicolae, Byzance après Byzance. Continuation de l’“Histoire de la vie byzantine” (Bucharest, 1935). ; Kołodziej Robert, ‘Diariusz podróży do Stambułu w 1636 roku’, in Małgorzata Ewa Kowalczyk (ed.), Z dziejów kultury czasów nowożytnych. Wybór tekstów źródłowych (Toruń, 2009). ; Kołodziej Robert, ‘Wokół poselstwa Jerzego Kruszyńskiego do Turcji 1636 r.’, in Rok Bogdan and Maroń Jerzy (eds.), Między Lwowem a Wrocławiem: księga jubileuszowa profesora Krystyna Matwijowskiego (Toruń, 2006). ; Kołodziejczyk Dariusz, ‘Semiotics of Behavior in Early Modern Diplomacy: Polish Embassies in Istanbul and Bahçesaray’, Journal of Early Modern History, vii, 3–4 (2003), 245–56. ; Konopczyński Władysław, Polska a Turcja 1683–1792 (Warsaw, 1936). ; Krischer André, ‘Souveränität als sozialer Status: Zur Funktion des diplomatischen Zere­moniells in der Frühen Neuzeit’, in Kauz Ralph, Rota Giorgio, and Niederkorn Jan Paul (eds.), Diplomatisches Zeremoniell in Europa und im Mittleren Osten in der Frühen Neuzeit (Vienna, 2009), 1–32. ; Mokhberi Susan, ‘Finding Common Ground Between Europe and Asia: Understanding and Conflict During the Persian Embassy to France in 1715’, Journal of Early Modern History, xvi, 1 (2012), 53–80. ; Nahlik Stanisław E., Narodziny nowożytnej dyplomacji (Wrocław, 1971). ; Păun Radu G., ‘La circulation des pouvoirs dans les Pays Roumains au XVIIe siècle. Repères pour un modèle théorique’, New Europe College Yearbook 1998–1999 (2001), 265–310. ; Păun Radu G., ‘La construction de l’état moderne et le sud-est de l’Europe. Quelques réflexions méthodologiques’, Revue des Études sud-est européennes, xxxv, 3–4 (1997), 213–26. ; Philliou Christine, ‘Communities on the Verge: Unraveling the Phanariot Ascendancy in Ottoman Governance’, Comparative Studies in Society and History, li, 1 (2009), 151–81. Philliou Christine, Biography of An Empire: Governing Ottomans in an Age of Revolution (Berkeley, 2011). ; Pippidi Andrei, Tradiția politică bizantină în țările române în secolele XVI–XVIII (2nd edn Bucharest, 2001). ; Poselstwo Rafała Leszczyńskiego do Turcji w 1700 roku: diariusze i inne materiały, ed. Ilona Czamańska (Leszno, 1998). ; Roosen William, ‘Early Modern Diplomatic Ceremonial: A Systems Approach’, Journal of Modern History, lii, 3 (1980), 469. ; Şerban Constantin, Vasile Lupu: domn al Moldovei (1634–1653) (Bucharest, 1991). ; Simonescu Dan (ed.), Literatura românească de ceremonial. Condica lui Gheorgachi, 1762 (Bucharest, 1939). ; Stoicescu Nicolae, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova. Sec. XIV–XVII (Bucharest, 1971). ; Stollberg-Rilinger Barbara, ‘Die Wissenschaft der feinen Unterschiede. Das Präzedenzrecht und die europäischen Monarchien vom 16. bis zum 18. Jahrhundert’, Majestas, x (2002), 1–26. ; Stollberg-Rilinger Barbara, ‘Zeremoniell, Ritual, Symbol: Neue Forschungen zur symbolischen Kommunikation in Spätmittelalter und Früher Neuzeit’, Zeitschrift für Historische Forschung, xxvii, 3 (2000), 389–405. ; Twardowski Samuel, Przeważna legacyja Krzysztofa Zbaraskiego od Zygmunta III do sołtana Mustafy, ed. Roman Krzywy (Warsaw, 2000). ; Warszewicki Krzysztof, O pośle i poselstwach, ed. Życki Jerzy (Warsaw, 1935). ; Władysław IV to Stanisław Koniecpolski, Warsaw, 22 Dec. 1635, in Biedrzycka Agnieszka (ed.), Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego, hetmana wielkiego koronnego, 1632–1646 (Cracow, 2005). ; Wójcik Zbigniew, ‘Dyplomacja polska w okresie wojen drugiej połowy XVII w. (1648–1699)’, in idem (ed.), Historia dyplomacji polskiej, ii: 1572–1795 (Warsaw, 1982). ; Yuzefovich Leonid A., “Kak v posol’skikh obychayakh vedëtsya …”: Russkiĭ posol’skiĭ obychaĭ kontsa XV – nachala XVII vv. (Moscow, 1988). ; Źródła do poselstwa Jana Gnińskiego wojewody chełmińskiego do Turcyi w latach 1677–1678, ed. Franciszek Pułaski (Warsaw, 1907).

Czasopismo/Seria/cykl:

Acta Poloniae Historica

Tom:

105

Strona pocz.:

55

Strona końc.:

83

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:55697 ; 0001-6829

Źródło:

IH PAN, sygn. A.295 Podr. ; IH PAN, sygn. A.296 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji