RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: The Tatar-Cossack Invasion of 1648: Military Actions, Material Destruction and Demographic Losses in the Land of Przemyśl

Creator:

Gliwa, Andrzej

Date issued/created:

2012

Resource type:

Text

Subtitle:

Acta Poloniae Historica. T. 105 (2012)

Contributor:

Kołodziejczyk, Dariusz (1962– ) : Tr. ; Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 85-120

Type of object:

Journal/Article

References:

Baranowski Bohdan, ‘Geneza sojuszu kozacko-tatarskiego z 1648 r.’, Przegląd Historyczny, xxxvii (1948), 276–87.
Bazak Jacek, ‘Klęski elementarne i zniszczenia wojenne w dziejach “ziemi lubaczowskiej” w XVII wieku’, Rocznik Lubaczowski, xiii–xiv (2004–6), 32–3.
Brekhunenko Viktor, Moskovs’ka Ekspansiya i pereyaslavs’ka rada 1654 roku (Kiev, 2005).
Dąbrowski Janusz, ‘Pochodzenie społeczne i drogi kariery wyższej starszyzny kozackiej w latach 1648–1657’, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, 101 (1993).
Fac Lucjan, ‘Rok 1648’, Nasz Przemyśl, 2008, no. 9.
Fisher Alan, ‘The Ottoman Crimea in the Mid-Seventeenth Century: Some Problems and Preliminary Considerations’, Harvard Ukrainian Studies, iii-iv, 1 (1979–80), 215–26.
Franz Maciej, Wojskowość Kozaczyzny Zaporoskiej w XVI–XVII wieku. Geneza i charakter (Toruń, 2004).
Gawęda Marcin, ‘Wysiłek zbrojny ziemi przemyskiej i sanockiej w latach 1648–1649’, Rocznik Przemyski, xli, 1: Historia wojskowości (2005).
Gilewicz Aleksy, ‘Przeworsk w okresie feudalnym i początkach feudalizmu’, in Antoni Kunysz (ed.), Siedem wieków Przeworska. Szkice, studia i materiały z dziejów miasta. Praca zbiorowa (Rzeszów, 1974).
Gliwa Andrzej, ‘Jesienny najazd Tatarów krymskich i budżackich na Rzeczpospolitą w 1629 r. i jego skutki na terenie ziemi przemyskiej’, Rocznik Przemyski, xliii, 1: Historia wojskowości (2007), 105–55.
Gliwa Andrzej, ‘Najazd tatarski na ziemię przemyską w 1624 r.’, Rocznik Przemyski, xli, 1: Historia wojskowości (2005), 27–80.
Gliwa Andrzej, ‘Najazd tatarsko-kozacki na Ruś Czerwoną w 1648 r. Straty materialne i demograficzne na terenie ziemi przemyskiej’, Rocznik Przemyski, xlv, 1: Historia wojskowości (2009), 63–120 (annex entitled ‘Wykaz wsi ziemi przemyskiej spustoszonych podczas najazdu tatarsko-kozackiego w 1648 r. wraz z obiektami zniszczonymi oraz danymi o ilości ofiar śmiertelnych, wysokości jasyru i liczbie zrabowanych zwierząt’).
Gliwa Andrzej, ‘Zimowy najazd Tatarów krymskich na Rzeczpospolitą w 1626 r. i jego skutki na terenie ziemi przemyskiej’, Rocznik Przemyski, xlii, 1: Historia wojskowości (2006), 3–58.
Guldon Zenon and Wijaczka Jacek, ‘Zarazy a zaludnienie i gospodarka Polski w dobie wielkiej wojny północnej’, in Muszyńska Jadwiga (ed.), Rzeczpospolita w dobie wielkiej wojny północnej (Prace Instytutu Historii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, 27, Kielce, 2001), 209.
Hannower Natan, Jawein Mecula, in Sprawy i rzeczy ukraińskie. Materyały do dziejów kozaczyzny i haydamaczyzny, ed. Franciszek Rawita-Gawroński (Lvov, 1914).
Hauser Leopold, Monografia miasta Przemyśla ([1883] 2nd edn Przemyśl, 1991).
Historia chana Islam Gereja III, ed. Abrahamowicz Zygmunt, with historical commentaries by Górka Olgierd and Wójcik Zbigniew [Warsaw, 1971].
Hładyłowicz Konstanty Jan, ‘Zmiany krajobrazu w ziemi lwowskiej od połowy XV do początku XX wieku’, in Studia z historii społecznej i gospodarczej poświęcone prof. dr. Franciszkowi Bujakowi (Lvov, 1931).
Horn Maurycy, Skutki ekonomiczne najazdów tatarskich z lat 1605–1633 na Ruś Czerwoną (Wrocław, 1964).
Hrushevsky Mykhailo (also: Grushevs’kyĭ), History of Ukraine-Rus’, viii: The Cossack Age 1626–1650, ed. Frank Sysyn (Edmonton and Toronto, 2002).
Isayevich Yaroslav D., Gorod Drokhobych v 16–18 vv. (Lvov, 1960).
Kaczmarczyk Janusz, Bohdan Chmielnicki (Wrocław etc., 1988).
Kołodziejczyk Dariusz, Ottoman-Polish Diplomatic Relations (15th–18th Century): An Annotated Edition of ‘Ahdnames and Other Documents (The Ottoman Empire and Its Heritage: Politics, Society and Economy, 18, Leiden, 2000), 458–70 (Doc. 46) and 471–5 (Doc. 47).
Kryvosheya Volodymyr V., Ukraïns’ka kozats’ka starshyna, pt. 1: Uryadnyky get’mans’koï administratsiï (Kiev, 2005).
Kubala Ludwik, Oblężenie Lwowa w roku 1648 (Warsaw etc., n.d.).
Kuczera Aleksander, Samborszczyzna. Ilustrowana monografia miasta Sambora i ekonomji samborskiej, i (Sambor, 1935).
Kula Witold, Problemy i metody historii gospodarczej (Warsaw, 1963).
Kupisz Dariusz, Wojska powiatowe samorządów Małopolski i Rusi Czerwonej w latach 1572–1717 (Lublin, 2008).
Litopys Samovydtsa, ed. Yaroslav I. Dzyra (Kiev, 1971).
Łoziński Władysław, Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku, i: Czasy i ludzie (Lvov, 1931).
Mironowicz Antoni, Prawosławie i Unia za panowania Jana Kazimierza (Dissertationes Universitatis Varsoviensis, 443, Białystok, 1997).
Miśkiewicz Benon, ‘Oblężenie Lwowa w 1648 roku przez Bohdana Chmielnickiego’, in Zbigniew Karpus, Tomasz Kempa and Dorota Michaluk (eds.), Europa Orientalis. Polska i jej wschodni sąsiedzi od Średniowiecza po współczesność. Studia i materiały ofiarowane profesorowi Stanisławowi Alexandrowiczowi w 65. rocznicę urodzin (Toruń, 1996), 259–67.
Motylewicz Jerzy, Społeczeństwo Przemyśla w XVI i XVII wieku (Rzeszów, 2005).
Myts’ko Igor, ‘Starosambirshchyna. Istorychni etyudy’, Starosambirshchyna, 2 (2002).
Novosel’skiĭ Alekseĭ A., Bor’ba moskovskogo gosudarstva c tatarami v pervoĭ polovine XVII veka (Moscow, 1948).
Pernal Andrzej B., Rzeczpospolita Obojga Narodów a Ukraina. Stosunki dyplomatyczne w latach 1648–1659, trans. from English Robert Urbański (Cracow, 2010).
Persowski Franciszek, ‘Osadnictwo w dorzeczu średniego biegu Sanu. Próba rekonstrukcji krajobrazu z XV wieku’, in Studia z historii społecznej i gospodarczej poświęcone prof. dr. Franciszkowi Bujakowi (Lvov, 1931).
Podhorodecki Leszek, Chanat krymski i jego stosunki z Polską w XVI–XVIII w. (Warsaw, 1987).
Półćwiartek Józef, ‘Najdalszy zachodni pochód wojsk Bohdana Chmielnickiego – mit a rzeczywistość’, in Zashkil’nyak Leonid (ed.), Kozats’ki viĭny XVII stolittya v istorychniĭ svidomosti pol’s’kogo ta ukraïns’kogo narodiv (Lvov and Lublin, 1996), 76–91.
Półćwiartek Józef, Położenie ludności wiejskiej starostwa leżajskiego w XVI–XVIII wieku (Biblioteka Przemyska, 4, Warsaw and Cracow, 1972).
Pritsak Larysa D., Osnovni mizhnarodni dogovory Bogdana Khmel’nyts’kogo 1648–1657 rr. (Kharkiv, 2003).
Pritsak Omelyan, ‘Shche raz pro soyuz Bogdana Khmel’nits’kogo z Turechchynoyu’, Ukraïns’kyĭ Arkheografichnyĭ Shchorichnyk, N.S., 2 (1993).
Przyboś Kazimierz, ‘Granice ziemi przemyskiej w czasach nowożytnych XVI–XVIII wiek’, Rocznik Przemyski, xxix–xxx (1993–94).
Radziwiłł Albrycht Stanisław, Pamiętnik o dziejach w Polsce, iii: 1647–1656, trans. and ed. Adam Przyboś and Roman Żelewski (Warsaw, 1980).
Rawita Gawroński Franciszek, Bohdan Chmielnicki do elekcyi Jana Kazimierza (Lvov, 1906).
‘Relacya o oblężeniu miasta Lwowa przez Chmielnickiego 1648 roku’, ed. Aleksander Czołowski, Kwartalnik Historyczny, vi (1892).
Serczyk Władysław A., Na płonącej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny 1648–1651 (Warsaw, 1998).
Siarczyński Franciszek, Wiadomość historyczna i statystyczna o mieście Jarosławiu … (Lvov, 1826).
Smirnov Vasiliĭ D., Krymskoe khanstvo pod’ verkhovenstvom’ Otomanskoĭ Porty do nachala XVIII veka (St Petersburg, 1887).
Smoliĭ Valeriĭ A. and Stepankov Valeriĭ S., ‘Ukraïns’ka natsional’na revolyutsiya 1648-1676 rr. Kriz’ pryzmu stolit’’, Ukraïns’kyĭ istorychnyĭ zhurnal (1998), no. 3.
Smoliĭ Valeriĭ A. and Stepankov Valeriĭ S., Bogdan Khmel’nits’kyĭ (Kiev, 2003).
Storozhenko Ivan S., Bogdan Khmel’nyts’kyĭ i voyenne mystetsvo u vyzvol’niĭ viĭni ukraïns’kogo narodu seredyny XVII st., i: Voyenni diĭ 1648–1652 rr. (Dnipropetrovsk, 1996).
Stryjek Tomasz, Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość? Interpretacje dziejów narodowych w historiografii i debacie publicznej na Ukrainie 1991–2004 (Seria Wschodnia, Warsaw, 2007).
Sushyns’kyĭ Bogdan I., Kozats’ki vozhdi Ukraïny. Istoriya Ukraïny v obrazakh ïï vozhdikh XV–stolit’ (Odessa, 2006).
Tomashivs’kyĭ Stepan, ‘Poglyad na stan lyudnosti L’vivs’koï zemli v polovyni XVII st.’, in idem (ed.), Materiyaly do istoriï Galychyny (Monumenta historica res gestas Haliciae illustrantia), ii: Akty z r. 1649–1651 (Zherela do istoriyï Ukraïny-Rusi [Fontes Historiae Ukraino-Russicae], v, Lvov, 1901), i-lii; idem, Pershyĭ pokhid Bogdana Khmel’nyts’kogo v Galychynu (Dva misyatsi ukraïns’koï polityky1648 r.), (Lvov, 1914), 37–120.
Tomkiewicz Władysław, Jeremi Wiśniowiecki (1612–1651) (Rozprawy Historyczne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 12, Warsaw, 1933), 243–60.
Tymoshenko Leonid and Isayevich Yaroslav, ‘Davniĭ Drogobych (XIV–XVIII st.)’, in Leonid Tymoshenko (ed.), Narysy z istoriï Drogobycha (vid naĭdavnishykh chasiv do pochatku XXI st.) (Drogobych, 2009).
Vossoedinenie Ukrainy c Rossieĭ: dokumenty i materialy v trekh tomakh, ii (Moscow, 1954).
Wojnarski Dariusz, ‘Losy miast ziemi lubaczowskiej na trasie pochodu wojsk Bohdana Chmielnickiego w roku 1648’, Rocznik Lubaczowski, vi (1996), 32–41.
Wojnarski Dariusz, ‘Następstwa materialno-demograficzne napadu wojsk kozacko-tatarskich na Szczebrzeszyn w roku 1648’, Archiwariusz Zamojski, iv (2005), 39–44.
Wójcik Zbigniew, Dzikie Pola w ogniu. O Kozaczyźnie w dawnej Rzeczypospolitej (3rd edn, Biblioteka Wiedzy Historycznej. Historia Polski, Warsaw, 1968).
Yakovenko Natalya, ‘Viĭna yak remeslo, abo shche raz pro kozatski viĭny seredyny XVII stolittya’, Kwartalnik Historyczny, cix, 3 (2002), 119–33.
Yakovenko Natalya, Druga strona lustra. Z historii wyobrażeń i idei na Ukrainie XVI–XVII wieku, trans. Katarzyna Kotyńska (Warsaw, 2010).
Yakovenko Natalya, Narys istoriï seredn’ovichnoï ta rann’omodernoï Ukraïny (Kiev, 2006).
Yaroshynskyĭ Oleg B., Volyn’ u roky ukraïns’koï natsional’noï revolyutsiï seredyny XVII st. (Kiev, 2005).

Relation:

Acta Poloniae Historica

Volume:

105

Start page:

85

End page:

120

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55698 ; 0001-6829

Source:

IH PAN, sygn. A.295 Podr. ; IH PAN, sygn. A.296 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information