Object

Title: The Tatar-Cossack Invasion of 1648: Military Actions, Material Destruction and Demographic Losses in the Land of Przemyśl

Creator:

Gliwa, Andrzej

Date issued/created:

2012

Resource type:

Text

Subtitle:

Acta Poloniae Historica. T. 105 (2012)

Contributor:

Kołodziejczyk, Dariusz (1962- ). Tr. ; Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 85-120

References:

Baranowski Bohdan, ‘Geneza sojuszu kozacko-tatarskiego z 1648 r.’, Przegląd Historyczny, xxxvii (1948), 276–87. ; Bazak Jacek, ‘Klęski elementarne i zniszczenia wojenne w dziejach “ziemi lubaczowskiej” w XVII wieku’, Rocznik Lubaczowski, xiii–xiv (2004–6), 32–3. ; Brekhunenko Viktor, Moskovs’ka Ekspansiya i pereyaslavs’ka rada 1654 roku (Kiev, 2005). ; Dąbrowski Janusz, ‘Pochodzenie społeczne i drogi kariery wyższej starszyzny kozackiej w latach 1648–1657’, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, 101 (1993). ; Fac Lucjan, ‘Rok 1648’, Nasz Przemyśl, 2008, no. 9. ; Fisher Alan, ‘The Ottoman Crimea in the Mid-Seventeenth Century: Some Problems and Preliminary Considerations’, Harvard Ukrainian Studies, iii-iv, 1 (1979–80), 215–26. ; Franz Maciej, Wojskowość Kozaczyzny Zaporoskiej w XVI–XVII wieku. Geneza i charakter (Toruń, 2004). ; Gawęda Marcin, ‘Wysiłek zbrojny ziemi przemyskiej i sanockiej w latach 1648–1649’, Rocznik Przemyski, xli, 1: Historia wojskowości (2005). ; Gilewicz Aleksy, ‘Przeworsk w okresie feudalnym i początkach feudalizmu’, in Antoni Kunysz (ed.), Siedem wieków Przeworska. Szkice, studia i materiały z dziejów miasta. Praca zbiorowa (Rzeszów, 1974). ; Gliwa Andrzej, ‘Jesienny najazd Tatarów krymskich i budżackich na Rzeczpospolitą w 1629 r. i jego skutki na terenie ziemi przemyskiej’, Rocznik Przemyski, xliii, 1: Historia wojskowości (2007), 105–55. ; Gliwa Andrzej, ‘Najazd tatarski na ziemię przemyską w 1624 r.’, Rocznik Przemyski, xli, 1: Historia wojskowości (2005), 27–80. ; Gliwa Andrzej, ‘Najazd tatarsko-kozacki na Ruś Czerwoną w 1648 r. Straty materialne i demograficzne na terenie ziemi przemyskiej’, Rocznik Przemyski, xlv, 1: Historia wojskowości (2009), 63–120 (annex entitled ‘Wykaz wsi ziemi przemyskiej spustoszonych podczas najazdu tatarsko-kozackiego w 1648 r. wraz z obiektami zniszczonymi oraz danymi o ilości ofiar śmiertelnych, wysokości jasyru i liczbie zrabowanych zwierząt’). ; Gliwa Andrzej, ‘Zimowy najazd Tatarów krymskich na Rzeczpospolitą w 1626 r. i jego skutki na terenie ziemi przemyskiej’, Rocznik Przemyski, xlii, 1: Historia wojskowości (2006), 3–58. ; Guldon Zenon and Wijaczka Jacek, ‘Zarazy a zaludnienie i gospodarka Polski w dobie wielkiej wojny północnej’, in Muszyńska Jadwiga (ed.), Rzeczpospolita w dobie wielkiej wojny północnej (Prace Instytutu Historii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, 27, Kielce, 2001), 209. ; Hannower Natan, Jawein Mecula, in Sprawy i rzeczy ukraińskie. Materyały do dziejów kozaczyzny i haydamaczyzny, ed. Franciszek Rawita-Gawroński (Lvov, 1914). ; Hauser Leopold, Monografia miasta Przemyśla ([1883] 2nd edn Przemyśl, 1991). ; Historia chana Islam Gereja III, ed. Abrahamowicz Zygmunt, with historical commentaries by Górka Olgierd and Wójcik Zbigniew [Warsaw, 1971]. ; Hładyłowicz Konstanty Jan, ‘Zmiany krajobrazu w ziemi lwowskiej od połowy XV do początku XX wieku’, in Studia z historii społecznej i gospodarczej poświęcone prof. dr. Franciszkowi Bujakowi (Lvov, 1931). ; Horn Maurycy, Skutki ekonomiczne najazdów tatarskich z lat 1605–1633 na Ruś Czerwoną (Wrocław, 1964). ; Hrushevsky Mykhailo (also: Grushevs’kyĭ), History of Ukraine-Rus’, viii: The Cossack Age 1626–1650, ed. Frank Sysyn (Edmonton and Toronto, 2002). ; Isayevich Yaroslav D., Gorod Drokhobych v 16–18 vv. (Lvov, 1960). ; Kaczmarczyk Janusz, Bohdan Chmielnicki (Wrocław etc., 1988). ; Kołodziejczyk Dariusz, Ottoman-Polish Diplomatic Relations (15th–18th Century): An Annotated Edition of ‘Ahdnames and Other Documents (The Ottoman Empire and Its Heritage: Politics, Society and Economy, 18, Leiden, 2000), 458–70 (Doc. 46) and 471–5 (Doc. 47). ; Kryvosheya Volodymyr V., Ukraïns’ka kozats’ka starshyna, pt. 1: Uryadnyky get’mans’koï administratsiï (Kiev, 2005). ; Kubala Ludwik, Oblężenie Lwowa w roku 1648 (Warsaw etc., n.d.). ; Kuczera Aleksander, Samborszczyzna. Ilustrowana monografia miasta Sambora i ekonomji samborskiej, i (Sambor, 1935). ; Kula Witold, Problemy i metody historii gospodarczej (Warsaw, 1963). ; Kupisz Dariusz, Wojska powiatowe samorządów Małopolski i Rusi Czerwonej w latach 1572–1717 (Lublin, 2008). ; Litopys Samovydtsa, ed. Yaroslav I. Dzyra (Kiev, 1971). ; Łoziński Władysław, Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku, i: Czasy i ludzie (Lvov, 1931). ; Mironowicz Antoni, Prawosławie i Unia za panowania Jana Kazimierza (Dissertationes Universitatis Varsoviensis, 443, Białystok, 1997). ; Miśkiewicz Benon, ‘Oblężenie Lwowa w 1648 roku przez Bohdana Chmielnickiego’, in Zbigniew Karpus, Tomasz Kempa and Dorota Michaluk (eds.), Europa Orientalis. Polska i jej wschodni sąsiedzi od Średniowiecza po współczesność. Studia i materiały ofiarowane profesorowi Stanisławowi Alexandrowiczowi w 65. rocznicę urodzin (Toruń, 1996), 259–67. ; Motylewicz Jerzy, Społeczeństwo Przemyśla w XVI i XVII wieku (Rzeszów, 2005). ; Myts’ko Igor, ‘Starosambirshchyna. Istorychni etyudy’, Starosambirshchyna, 2 (2002). ; Novosel’skiĭ Alekseĭ A., Bor’ba moskovskogo gosudarstva c tatarami v pervoĭ polovine XVII veka (Moscow, 1948). ; Pernal Andrzej B., Rzeczpospolita Obojga Narodów a Ukraina. Stosunki dyplomatyczne w latach 1648–1659, trans. from English Robert Urbański (Cracow, 2010). ; Persowski Franciszek, ‘Osadnictwo w dorzeczu średniego biegu Sanu. Próba rekonstrukcji krajobrazu z XV wieku’, in Studia z historii społecznej i gospodarczej poświęcone prof. dr. Franciszkowi Bujakowi (Lvov, 1931). ; Podhorodecki Leszek, Chanat krymski i jego stosunki z Polską w XVI–XVIII w. (Warsaw, 1987). ; Półćwiartek Józef, ‘Najdalszy zachodni pochód wojsk Bohdana Chmielnickiego – mit a rzeczywistość’, in Zashkil’nyak Leonid (ed.), Kozats’ki viĭny XVII stolittya v istorychniĭ svidomosti pol’s’kogo ta ukraïns’kogo narodiv (Lvov and Lublin, 1996), 76–91. ; Półćwiartek Józef, Położenie ludności wiejskiej starostwa leżajskiego w XVI–XVIII wieku (Biblioteka Przemyska, 4, Warsaw and Cracow, 1972). ; Pritsak Larysa D., Osnovni mizhnarodni dogovory Bogdana Khmel’nyts’kogo 1648–1657 rr. (Kharkiv, 2003). ; Pritsak Omelyan, ‘Shche raz pro soyuz Bogdana Khmel’nits’kogo z Turechchynoyu’, Ukraïns’kyĭ Arkheografichnyĭ Shchorichnyk, N.S., 2 (1993). ; Przyboś Kazimierz, ‘Granice ziemi przemyskiej w czasach nowożytnych XVI–XVIII wiek’, Rocznik Przemyski, xxix–xxx (1993–94). ; Radziwiłł Albrycht Stanisław, Pamiętnik o dziejach w Polsce, iii: 1647–1656, trans. and ed. Adam Przyboś and Roman Żelewski (Warsaw, 1980). ; Rawita Gawroński Franciszek, Bohdan Chmielnicki do elekcyi Jana Kazimierza (Lvov, 1906). ; ‘Relacya o oblężeniu miasta Lwowa przez Chmielnickiego 1648 roku’, ed. Aleksander Czołowski, Kwartalnik Historyczny, vi (1892). ; Serczyk Władysław A., Na płonącej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny 1648–1651 (Warsaw, 1998). ; Siarczyński Franciszek, Wiadomość historyczna i statystyczna o mieście Jarosławiu … (Lvov, 1826). ; Smirnov Vasiliĭ D., Krymskoe khanstvo pod’ verkhovenstvom’ Otomanskoĭ Porty do nachala XVIII veka (St Petersburg, 1887). ; Smoliĭ Valeriĭ A. and Stepankov Valeriĭ S., ‘Ukraïns’ka natsional’na revolyutsiya 1648-1676 rr. Kriz’ pryzmu stolit’’, Ukraïns’kyĭ istorychnyĭ zhurnal (1998), no. 3. ; Smoliĭ Valeriĭ A. and Stepankov Valeriĭ S., Bogdan Khmel’nits’kyĭ (Kiev, 2003). ; Storozhenko Ivan S., Bogdan Khmel’nyts’kyĭ i voyenne mystetsvo u vyzvol’niĭ viĭni ukraïns’kogo narodu seredyny XVII st., i: Voyenni diĭ 1648–1652 rr. (Dnipropetrovsk, 1996). ; Stryjek Tomasz, Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość? Interpretacje dziejów narodowych w historiografii i debacie publicznej na Ukrainie 1991–2004 (Seria Wschodnia, Warsaw, 2007). ; Sushyns’kyĭ Bogdan I., Kozats’ki vozhdi Ukraïny. Istoriya Ukraïny v obrazakh ïï vozhdikh XV–stolit’ (Odessa, 2006). ; Tomashivs’kyĭ Stepan, ‘Poglyad na stan lyudnosti L’vivs’koï zemli v polovyni XVII st.’, in idem (ed.), Materiyaly do istoriï Galychyny (Monumenta historica res gestas Haliciae illustrantia), ii: Akty z r. 1649–1651 (Zherela do istoriyï Ukraïny-Rusi [Fontes Historiae Ukraino-Russicae], v, Lvov, 1901), i-lii; idem, Pershyĭ pokhid Bogdana Khmel’nyts’kogo v Galychynu (Dva misyatsi ukraïns’koï polityky1648 r.), (Lvov, 1914), 37–120. ; Tomkiewicz Władysław, Jeremi Wiśniowiecki (1612–1651) (Rozprawy Historyczne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 12, Warsaw, 1933), 243–60. ; Tymoshenko Leonid and Isayevich Yaroslav, ‘Davniĭ Drogobych (XIV–XVIII st.)’, in Leonid Tymoshenko (ed.), Narysy z istoriï Drogobycha (vid naĭdavnishykh chasiv do pochatku XXI st.) (Drogobych, 2009). ; Vossoedinenie Ukrainy c Rossieĭ: dokumenty i materialy v trekh tomakh, ii (Moscow, 1954). ; Wojnarski Dariusz, ‘Losy miast ziemi lubaczowskiej na trasie pochodu wojsk Bohdana Chmielnickiego w roku 1648’, Rocznik Lubaczowski, vi (1996), 32–41. ; Wojnarski Dariusz, ‘Następstwa materialno-demograficzne napadu wojsk kozacko-tatarskich na Szczebrzeszyn w roku 1648’, Archiwariusz Zamojski, iv (2005), 39–44. ; Wójcik Zbigniew, Dzikie Pola w ogniu. O Kozaczyźnie w dawnej Rzeczypospolitej (3rd edn, Biblioteka Wiedzy Historycznej. Historia Polski, Warsaw, 1968). ; Yakovenko Natalya, ‘Viĭna yak remeslo, abo shche raz pro kozatski viĭny seredyny XVII stolittya’, Kwartalnik Historyczny, cix, 3 (2002), 119–33. ; Yakovenko Natalya, Druga strona lustra. Z historii wyobrażeń i idei na Ukrainie XVI–XVII wieku, trans. Katarzyna Kotyńska (Warsaw, 2010). ; Yakovenko Natalya, Narys istoriï seredn’ovichnoï ta rann’omodernoï Ukraïny (Kiev, 2006). ; Yaroshynskyĭ Oleg B., Volyn’ u roky ukraïns’koï natsional’noï revolyutsiï seredyny XVII st. (Kiev, 2005).

Relation:

Acta Poloniae Historica

Volume:

105

Start page:

85

End page:

120

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55698 ; 0001-6829

Source:

IH PAN, sygn. A.295 Podr. ; IH PAN, sygn. A.296 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information